Курс по немски език онлайн

Изучаването на немски език онлайн – дистанционно с преподаватели на живо, е лесно и ефективно! Чрез онлайн курса ще усъвършенствате Вашите езикови умения по разговорен и писмен немски език в удобно за Вас време – директно от вкъщи!

Курсовете по немски език в Kabinata.com са гъвкави езикови курсове, водени от учители на живо, базирани на последните технологии в онлайн обучението. Те са ориентирани към активни, мотивирани за обучение хора.

Продължителност

Продължителността на online курса по немски език е 3 или 6 месеца. През този период ще имате възможност да ползвате неограничено ресурсите на нашата уникална система за виртуално обучение.

Цени

380 лв. – 3 месечен курс
640 лв. – 6 месечен курс

Какво включва?

Всеки ден – преподаватели на живо онлайн.
Курсове по немски език за начинаещи и средно напреднали.
Достъп до мултимедийни уроци, с хиляди аудио записи на думи и текстове по немски език.
Немска граматика – пълно покритие на немската граматика – глаголи, спрежения, падежи.
Модул ‘Слушане и запомняне’ – основен компонент в нашата система за обучение по немски език. Тонове аудио, подредени в оптимална последователност за по-лесно запаметяване. Всеки звук има и превод на български.

Предлагани нива на обучение

Курс за напълно начинаещи / А1
Въвежда в особеностите при четене, писане и говорене. Подготвя за общуване по теми, свързани със семейството, дома, свободното време.

Курс за средно начинаещи / А2
Постепенно се въвеждат граматиката и лексиката, нужни за разговор по теми от ежедневието. Добиват се умения за кратък разговор и водене на обикновена лична кореспонденция.

Курс за напреднали / В1
Затвърждават се и се автоматизират знанията. Подобряват се уменията при изразяване и аргументиране.

Курс за напреднали / B2
Предразполага за преодоляване на психическата бариера при първите опити с устно изказване, обогатява знанията в лексикално отношение и усвоява, и упражнява основната граматиката.

Запишете допълнителния модул: Модул „Немски език за лекари“

Потребителите получават достъп до ВСИЧКИ нива!

Допълнителна информация

Свобода при заучаването – многобройните теми, застъпени в курса, позволяват на курсиста да избере подходящите за него материали.

Достъпност – електронният вариант на една от най-използваните системи за обучение по немски език е предимство при работата с текстовете и търсенето на конкретна информация.

Съвременни текстове – позволяват заучаването на цели диалози, които курсистът може директно да използва при разговор в немска среда.

Богат речник – по време на курса ще бъдат дадени няколко хиляди от най-широко използваните в немски език думи.

Многобройни упражнения – дават на курсиста възможност да работи както във виртуалната класна стая, така и самостоятелно, и затвърждават придобитите знания.

 

Важно!

За да говорите в клас са ви необходими слушалки и микрофон!

Силно препоръчваме да говорите колкото може повече, но все пак можете да участвате в урок и като слушател

Кабината има държавен лиценз за провеждане на online обучение и работи със Световната банка (повече >>)

ЗАПИШИ СЕ

Предстоящи уроци

Днес 19:00 – 21:00

A1-2
Teacher: Veselina

Grundstufe1, стая N1 | Lektion 6 – Die Freizeit

Днес 19:00 – 21:00

A2-2
Teacher: Snezhana

Grundstufe 3, стая N1 | Lektion 16 – Auf dem Lande oder in der Stadt

25.09.2018  19:00 – 21:00

A1-1
Teacher: Tanya van Dijk

Anfänger, стая N1 | Lektion 3 – Meine Familie

25.09.2018  19:00 – 21:00

A2-2
Teacher: Snezhana

Grundstufe 3, стая N1 | Lektion 17 – Geschichte und berühmte Menschen

Замразяване на курс

Ако нямате възможност да посещавате курса за определен период, можете временно да замразите вашия достъп за 15 дни и това време няма да ви се отчита.

Нашите ученици за нас

  • Maria’s lessons are perfect.

    svetlana_milova
Още мнения

Услуги за фирми

Специално предложение за обучение на служителите от Вашата фирма в езиковите курсове на Kabinata.com

Прочетете още

Предстоящи уроци

Днес 19:00 - 21:00
A1-2
Teacher: Veselina
Grundstufe1, стая N1 | Lektion 6 - Die Freizeit
Днес 19:00 - 21:00
A2-2
Teacher: Snezhana
Grundstufe 3, стая N1 | Lektion 16 - Auf dem Lande oder in der Stadt
25.09.2018  19:00 - 21:00
A1-1
Teacher: Tanya van Dijk
Anfänger, стая N1 | Lektion 3 - Meine Familie
25.09.2018  19:00 - 21:00
A2-2
Teacher: Snezhana
Grundstufe 3, стая N1 | Lektion 17 - Geschichte und berühmte Menschen

Седмична програма

15:00 - 17:00
A1, стая N1
Konversationskurs А1
Teacher: Snezhana
18:30 - 20:30
A2-1
Grundstufe 2, стая N1 | Lektion 11 - Essen und Trinken
Teacher: Snezhana
19:00 - 21:00
B1-1
Mittelstufe 1, стая N1 | Zur deutschen Sprache
Teacher: Veselina
20:30 - 22:30
B2-1
Fortgeschrittene Stufe 1, стая N1 | Lektion 1 - Grammatik: Infinitivkonstruktionen; Infinitiv mit und ohne „zu“; Leseverstehen: Baron Munhause
Teacher: Snezhana
19:00 - 21:00
A1-1
Anfänger, стая N1 | Lektion 1 - Einführung
Teacher: Maria
19:00 - 21:00
A2-2
Grundstufe 3, стая N1 | Lektion 16 - Auf dem Lande oder in der Stadt
Teacher: Snezhana
19:00 - 21:00
B1-2
Mittelstufe 2, стая N1 | Massenmedien
Teacher: Veselina
21:10 - 23:10
A2, стая N1
Konversationskurs А2
Teacher: Snezhana
19:00 - 21:00
A1-2
Grundstufe1, стая N1 | Lektion 6 - Die Freizeit
Teacher: Snezhana
19:00 - 21:00
B1-1
Mittelstufe 1, стая N1 | Das moderne Deutschland: Land und Leute
Teacher: Veselina
19:00 - 21:00
Medical Deutsch
Die Körperteile; Die Körperorgane und -systemen
Teacher: Maria
18:30 - 20:30
A2-1
Grundstufe 2, стая N1 | Lektion 12 - Das Privatleben
Teacher: Snezhana
19:00 - 21:00
A1-1
Anfänger, стая N1 | Lektion 2 - Die Schule
Teacher: Maria
19:00 - 21:00
B1-2
Mittelstufe 2, стая N1 | Du sollst nicht fernsehsüјchtig werden
Teacher: Veselina
20:30 - 22:30
B2-2
Fortgeschrittene Stufe 2, стая N1 | Lektion 5 - Grammatik: Der Relativsatz – Wiederholung; Die Relativpronomen ; Perfekt der Modalverben; Leseverstehen: Der Krieg
Teacher: Snezhana
13:10 - 15:10
А2/В1, стая N1
Konversationskurs А2/В1
Teacher: Snezhana
19:00 - 21:00
A1-2
Grundstufe1, стая N1 | Lektion 6 - Die Freizeit
Teacher: Veselina
19:00 - 21:00
A2-2
Grundstufe 3, стая N1 | Lektion 16 - Auf dem Lande oder in der Stadt
Teacher: Snezhana

Няма данни

Няма данни

Няма данни

19:00 - 21:00
A1-1
Anfänger, стая N1 | Lektion 3 - Meine Familie
Teacher: Tanya van Dijk
19:00 - 21:00
A2-2
Grundstufe 3, стая N1 | Lektion 17 - Geschichte und berühmte Menschen
Teacher: Snezhana
19:00 - 21:00
B1-2
Mittelstufe 2, стая N1 | GLOBALE ÖKOLOGISCHE PROBLEME
Teacher: Veselina
21:10 - 23:10
B2-1
Fortgeschrittene Stufe 1, стая N1 | Lektion 2 - Grammatik: Präposition – Adverb; Der Temporalsatz; Die Konjunktionen als und wenn ; Leseverstehen: Der Tee
Teacher: Snezhana
19:00 - 21:00
A1-2
Grundstufe1, стая N1 | Lektion 7 - Das Wetter
Teacher: Snezhana
19:00 - 21:00
B1-1
Mittelstufe 1, стая N1 | Berlin- Hauptstadt Deutschlands; Sehenswüјrdigkeiten Berlins
Teacher: Veselina
19:00 - 21:00
Medical Deutsch
Körperpflege und Gesundheitfactoren; Krankheiten – Präventation und Schutzmaßnahmen
Teacher: Maria
18:30 - 20:30
A2-1
Grundstufe 2, стая N1 | Lektion 13 - Beim Arzt
Teacher: Snezhana
19:00 - 21:00
B1-2
Mittelstufe 2, стая N1 | GLOBALE ÖKOLOGISCHE PROBLEME
Teacher: Veselina
20:30 - 22:30
B2-2
Fortgeschrittene Stufe 2, стая N1 | Lektion 6 - Marchen in der Gegenwart; Grammatik: Konjuktiv II; Leseverstehen: Irrtumer
Teacher: Snezhana
13:10 - 15:10
А2/В1, стая N1
Konversationskurs А2/В1
Teacher: Snezhana
19:00 - 21:00
A1-1
Anfänger, стая N1 | Lektion 3 - Meine Familie
Teacher: Tanya van Dijk
19:00 - 21:00
A1-2
Grundstufe1, стая N1 | Lektion 7 - Das Wetter
Teacher: Veselina
19:00 - 21:00
A2-2
Grundstufe 3, стая N1 | Lektion 17 - Geschichte und berühmte Menschen
Teacher: Snezhana
10:00 - 13:00
A1, А2, В1, стая N1
Преговор
Teacher: Snezhana

Няма данни

15:00 - 17:00
A1, стая N1
Konversationskurs А1
Teacher: Snezhana
18:30 - 20:30
A2-1
Grundstufe 2, стая N1 | Lektion 14 - Heute räumen wir auf
Teacher: Snezhana
19:00 - 21:00
B1-1
Mittelstufe 1, стая N1 | Urlaub und Reisen
Teacher: Veselina
20:30 - 22:30
B2-1
Fortgeschrittene Stufe 1, стая N1 | Lektion 3 - Grammatik: Rektion der Verben – Wiederholung; Präpositionen und Fälle; Leseverstehen: Geschichte - August der Starke
Teacher: Snezhana
19:00 - 21:00
A1-1
Anfänger, стая N1 | Lektion 4 - Meine Wohnung
Teacher: Maria
19:00 - 21:00
A2-2
Grundstufe 3, стая N1 | Lektion 18 - Medien
Teacher: Snezhana
19:00 - 21:00
B1-2
Mittelstufe 2, стая N1 | Die Wohnung ist ein Ausdrucksmittel des Menschen
Teacher: Veselina
21:10 - 23:10
A2, стая N1
Konversationskurs А2
Teacher: Snezhana
19:00 - 21:00
A1-2
Grundstufe1, стая N1 | Lektion 8 - Mein Tag
Teacher: Snezhana
19:00 - 21:00
B1-1
Mittelstufe 1, стая N1 | Urlaubsziele in Deutschland
Teacher: Veselina
19:00 - 21:00
Medical Deutsch
Fieber, Grippe, Erkältung; Alergien und Autoimunkrankheiten
Teacher: Maria
18:30 - 20:30
A2-1
Grundstufe 2, стая N1 | Lektion 14 - Heute räumen wir auf
Teacher: Snezhana
19:00 - 21:00
A1-1
Anfänger, стая N1 | Lektion 4 - Meine Wohnung
Teacher: Maria
19:00 - 21:00
B1-2
Mittelstufe 2, стая N1 | Wie die Deutschen wohnen
Teacher: Veselina
20:30 - 22:30
B2-2
Fortgeschrittene Stufe 2, стая N1 | Lektion 7 - Konjunktiv mit Modalverben; Passiv mit Modalverb; Leseverstehen: Das deutsche Bildungssystem
Teacher: Snezhana
13:10 - 15:10
А2/В1, стая N1
Konversationskurs А2/В1
Teacher: Snezhana
19:00 - 21:00
A1-2
Grundstufe1, стая N1 | Lektion 8 - Mein Tag
Teacher: Veselina
19:00 - 21:00
A2-2
Grundstufe 3, стая N1 | Lektion 18 - Medien
Teacher: Snezhana
10:00 - 13:00
A1, А2, В1, стая N1
Преговор
Teacher: Snezhana

Няма данни

15:00 - 17:00
A1, стая N1
Konversationskurs А1
Teacher: Snezhana
18:30 - 20:30
A2-1
Grundstufe 2, стая N1 | Lektion 15 - Unterwegs - Reisen
Teacher: Snezhana
19:00 - 21:00
B1-1
Mittelstufe 1, стая N1 | FREIZEIT UND SPORT
Teacher: Veselina
20:30 - 22:30
B2-1
Fortgeschrittene Stufe 1, стая N1 | Lektion 4 - Grammatik: Rektion der Substantive und Adjektive; Leseverstehen: Kulturkritik – MP3
Teacher: Snezhana
19:00 - 21:00
A1-1
Anfänger, стая N1 | Lektion 5 - Meine Freunde
Teacher: Maria
19:00 - 21:00
A2-2
Grundstufe 3, стая N1 | Lektion 19 - Der Verkehr
Teacher: Snezhana
19:00 - 21:00
B1-2
Mittelstufe 2, стая N1 | Von der Kunst richtig zu essen
Teacher: Veselina
21:10 - 23:10
A2, стая N1
Konversationskurs А2
Teacher: Snezhana
19:00 - 21:00
A1-2
Grundstufe1, стая N1 | Lektion 9 - Du siehst gut aus
Teacher: Snezhana
19:00 - 21:00
B1-1
Mittelstufe 1, стая N1 | FREIZEIT UND SPORT
Teacher: Veselina
19:00 - 21:00
Medical Deutsch
Drüsen und Hormonenkrankheiten; Gefäßekrankheiten
Teacher: Maria
18:30 - 20:30
A2-1
Grundstufe 2, стая N1 | Lektion 15 - Unterwegs - Reisen
Teacher: Snezhana
19:00 - 21:00
A1-1
Anfänger, стая N1 | Lektion 5 - Meine Freunde
Teacher: Maria
19:00 - 21:00
B1-2
Mittelstufe 2, стая N1 | Im Lebensmittelgeschäft
Teacher: Veselina
20:30 - 22:30
B2-2
Fortgeschrittene Stufe 2, стая N1 | Lektion 8 - Grammatik: Konjunktiv1; Indirekte Rede; Leseverstehen: Beruhmte Liebespaare
Teacher: Snezhana
13:10 - 15:10
А2/В1, стая N1
Konversationskurs А2/В1
Teacher: Snezhana
19:00 - 21:00
A1-2
Grundstufe1, стая N1 | Lektion 10 - Ferien
Teacher: Veselina
19:00 - 21:00
A2-2
Grundstufe 3, стая N1 | Lektion 19 - Der Verkehr
Teacher: Snezhana
10:00 - 13:00
A1, А2, В1, стая N1
Преговор
Teacher: Snezhana

Няма данни

Уважаеми ученици, ако не виждате програмата за дадена седмица, вероятно тя е в процес на въвеждане. Схемата на уроците в Кабината не се променя често. За да добиете представа как ще изглежда програмата, вижте тази за предната седмица.