Кабината през 2018г
Проведени уроци:
Рецензии от учители:
Решени тестове:
Phone
Support- 070018908

English with Native Speakers
12/12/2010

Във виртуалните стаи на Кабината имате възможността да се обучавате с професионални преподаватели от Великобритания - native speakers

Дали native speakers са най-добрите учители по английски език?

Допитване сред водещата учителска онлайн общност teachingenglish.org.uk, показва, че половината от анкетираните преподаватели смятат, че най-ефективно е обучението, което включва преподаватели за които преподаваният език е роден (native speakers). Мненията на екпертите се различават по въпроса. Според някои предимството на учителя native speaker е в неговото перфектно произношение - нещо което останалите, non-native трудно постигат. Според други, във все по-глобализиращият се свят, където броят на англо-говорещите, за които английският е втори език, вече надвишава този на native speaker-ите, британското или американско произношение играят все по-малка роля. Едно е сигурно - комбинацията native speaker и добър преподавател едновременно винаги е гаранция за качествено преподаване.

Без да вземаме страна в този педагогически спор, ние в Кабината се стремим да предложим обучение, което взема най-доброто от двата подхода - преподаватели които са native и non-native speakers, но винаги педагози с високо ниво и професионализъм.

 

Всички native speakers в курсовете по английски език в Kabinata.com са професионални преподаватели със съответното образование и сертификати.

 

Брой на часовете с native speakers за различните нива за 3 и 6 месеца. Данните са за астрономически часове (в скоби са дадени в учебни часа)

Ниво общо за 3м. native speakers* общо за 6м. native speakers*
A1 (Elementary) 150 (200) 0 300 (400) 0
A2 (Pre-Intermediate) 189 (250) 45 (60) 378 (500) 90 (120)
B1 (Intermediate) 189 (250)  189 (250) 246 (328) 246 (328)
Business English 81 (107) 81 (107) 162 (214) 162 (214)

 Ако желаете още повече класове с native speakers, добавете модул Speaking Plus, към вашия курс

 Повече за нашите 'Онлайн курсове по английски език' >>

Запиши се

< Предишна Всички новини Следваща >