Кабината през 2018г
Проведени уроци:
Рецензии от учители:
Решени тестове:
Phone
Support- 070018908

Дневни часове в курса по английски език. Допълнителни часове в курса по испански език.
12/09/2011

програма курсове по английски език; програма курсове по испански език

Дневни часове в курса по английски език

От 12.09 понеделник, въвеждаме дневни часове с преподавател във виртуалната класна стая. От понеделник до четвъртък от 12:00 и 13:00 часа по един астрономически час седмично на ниво.В новите часове ще се преподава материал, базиран на вечерните класове за седмицата в съответното ниво.Например, ако в ниво А1-2 за седмицата във вечерните класове се преподават уроци 35,36,37, и 38, от дневния час (в понеделник от 13:00 до 14:00ч.) ще бъде practice lesson върху тези 4 урока. Съветваме ви за по-ефективно напредване в материала да комбинирате дневните часове с вечерните, с тези в събота и неделя или със самостоятелно обучение.

програма курсове по Английски език

делнични
курсове
понеделник
 
вторник
 
сряда
 
четвъртък
 
петък
 
12:00-13:00
А1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
А1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
А1
1
А1
2
А2
1
А2
2
B1
1
B1
2*

*
А1
1
А1
2
А2
1
А2
2
B1
1
B1
2*

*
А1
1
А1
2
А2
1
А2
2
B1
1
B1
2*

*
А1
2
А2
2
B1
 
А1
1
А1
2*
20:10-21:10
А1
1
А1
2
А2
1
А2
2
B1
1
B1
2*

*
А1
1
А1
2
А2
1
А2
2
B1
1
B1
2*

*
А1
1
А1
2
А2
1
А2
2
B1
1
B1
2*

*
A1
2
A2
2
B1
 
А1
2*
 
 
           
  разпределение на нивата
съб-неделни
курсове
събота
 
неделя
 
10:00-11:30
Rev.
A2-1
Rev.
A1-1
Rev.
B1-1*
11:30-13:00
Rev.
A2-2
Rev.
A1-2
Rev.
B1-2*
* - native speakers (Lara; Jerry)
A1-1 ( Elementary )
Teacher - Veselina
(уроци 1 - 30) - 30 урока
продължителност: 4 седмици
A1-2 ( Elementary )
Teacher - Yulia
(уроци 31 - 60) - 30 урока
продължителност: 4 седмици
A2-1 ( Pre-Intermediate )
Teacher - Tsvety, Jerry
(уроци 61 - 100) - 40 урока
продължителност: 4 седмици
A2-2 ( Pre-Intermediate )
Teacher - Katya, Jerry
(уроци 101 - 145) - 45 урока
продължителност: 4 седмици
B1-1 ( Intermediate )
Teacher - Gerry, Jerry
(уроци 146 - 173) - 27 урока
продължителност: 4 седмици
B1-2 ( Intermediate )
Teacher - Lara, Jerry
(уроци 174 - 200) - 27 урока
продължителност: 4 седмици
BE ( Business English )
Teacher - Jerry
Rev. ( Revision/Преговор )
Teacher-Tsvety (A1, A2), Jerry (B1)
Rev. ( Revision/Преговор )
Teacher-Tsvety (A1, A2),
Jerry
(B1)
Дневни часове(12:00-14:00 )
Teacher-Tsvety (A1-1,A1-2,
A2-1,A2-2,B1-1,B1-2)

Допълнителни часове в курса по испански език

Поради нарастналия интерес към нашите курсове по испански език, от 12.09, понеделник, удвояваме броя на часовете. Уроците с преподавател във виртуалните класни стаи вече ще се провеждат от понеделник до четвъртък по 3 астрономически часа дневно. Общия брой на часовете с преподавател в 3 месечния курс вече надхвърля 200 учебни часа

програма курсове по Испански език

вечерни
курсове
понеделник
 
вторник
 
сряда
 
четвъртък
 
петък
 
18:00-19:00
B1-1
 
B1-2
 
B1-1
 
B1-2
 
 
 
19:00-20:00
A1-1
 
A2-1
 
A1-1
 
A2-1
 
 
 
20:00-21:00
A1-2
 
A2-2
 
A1-2
 
A2-2
 
 
 

Ниво A1-1 - теми 1-4
Ниво A1-2 - теми 2-8
Ниво A2-1 - теми 9-12
Ниво A2-2 - теми 13-16
Ниво B1-1 - теми 17-20
Ниво B1-2 - теми 21-21
Всяко ниво продължава 4 седмици.Нивата започват и свършват по едно и също време.

< Предишна Всички новини Следваща >