Кабината през 2018г
Проведени уроци:
Рецензии от учители:
Решени тестове:
Phone
Support- 070018908

Вече видео уроци и по френски език
18/12/2012

От настоящата седмица в учебните материали по френски език в „Кабината” са налични видео уроци за ниво А1-1 и част от уроците от ниво А1-2.
Скоро ще бъдат добавени записи и на останалите уроци от нива А2 и B1.
Видео уроците представляват запис на преподаваното във виртуалната класна стая – с презентации, примери мултимедия и т.н. – пълно обяснение на материала, но без курсисти, а само с преподавател.
В началото на декември бяха добавени видео уроци по испански език, а в края на ноември и по немски. В края на ноември също бяха добавени и hot-spot тестове и инструмент за учене на думи по немски език.
През март т.г. в системата ни бе добавен инструмент за учене на думи по испански език.

< Предишна Всички новини Следваща >