Курс по английски език
за напълно начинаещи – Ниво 1 (A1-1)

Курсът за ниво Ниво 1 е част от Онлайн курс по английски език. В Кабината имате достъп до всички нива и курсове по английски език с един абонамент!

Предстоящи уроци в курс по английски език – Ниво 1

Умения, които ще придобиете в Ниво 1 – Напълно начинаещи А1-1

  • Разбиране и използване на познати и всекидневни изрази на английски език, както и много прости изречения, които имат за цел да отговорят на конкретни нужди.
  • Представяне на себе си или представяне на някого и задаване на въпроси на друг човек, напр. за мястото, където той живее, хората, които познава, нещата, които притежава и т.н., Отговаряне на подобни въпроси.
  • Общуване по елементарен начин, ако събеседникът говори бавно и отчетливо и помага в общуването.
  • Писане на кратък текст за пощенска картичка (например от почивка или екскурзия).
  • Попълване във формуляри (например в хотел) името, националността, адреса или други лични данни.

Всички нива в Кабината са съобразени с Европейската езикова рамка.

Фокус на уроците с учители: Английска граматика и разговорни класове.

Учители в курса

Достъп до всички нива с един абонамент!

Регистрирай се и разгледай курса безплатно.

РЕГИСТРАЦИЯ КУПИ АБОНАМЕНТ

Граматика и теми на уроците в класната стая и учебните материали:

Курсовете включват редовни граматически уроци разпределени в общо 7 нива. Ниво А1 е разделено на две части, като всяка част се преподава за 4 седмици, което е половин ниво. Цялото ниво се преподава за 8 седмици или около 2 месеца.

Първа седмица

Unit 1 – The English Alphabet. Numbers, Unit 2 – Nouns: singular and plural; countable and uncountable
Unit 3 – Greetings, Unit 4 – Articles, Unit 5 – The Definite Article
Unit 6 – Personal Pronouns, Unit 7 – To be. Questions and negative forms

Втора седмица

Unit 8 – Possessive Adjectives, Unit 9 – Revision, Unit 10 – Revision Test
Unit 11 – Wh- questions, Unit 12 – Have got. Appearance / Character
Unit 13 – Questions and Negative forms, Unit 14 – Revision Test

Трета седмица

Unit 15 – Reading and Speaking, Unit 16 – There is / There are, Unit 17 – There is / There are. Questions and negative forms
Unit 18 – Rooms in the house. Furniture, Unit 19 – Indefinite Pronouns (Some, any, no). Food
Unit 20 – Some, any, no. Grammar practice, Unit 21 – A lot of / much / many, Unit 22 – Demonstratives. This / That / These / Those

Четвърта седмица

Unit 23 – Modal verb ‘Can’, Unit 24 – Revision, Unit 25 – Listening and Speaking
Unit 26 – Present Progressive Tense, Unit 27 – Questions. Present Progressive Tense.
Unit 28 – Present Progressive Tense. Negative Forms, Unit 29 – Clothes (What are you wearing today?), Unit 30 – Possessive ‘S

Всички курсове по английски език

Достъп до всички нива с един абонамент!

Регистрирай се и разгледай курса безплатно.

РЕГИСТРАЦИЯ КУПИ АБОНАМЕНТ

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?