Курс по английски език
за начинаещи – Ниво 2 (A1-2)

Курсът за Ниво 2 е част от Онлайн курс по английски език. В Кабината имате достъп до всички курсове и нива с един абонамент!

Предстоящи уроци в курс по английски език – Ниво 2

Умения, които ще придобиете в Ниво 2 – Начинаещи А1-2

  • Разбиране и използване на познати и всекидневни изрази на английски език, както и много прости изречения, които имат за цел да отговорят на конкретни нужди.
  • Представяне на себе си или представяне на някого и задаване на въпроси на друг човек, напр. за мястото, където той живее, хората, които познава, нещата, които притежава и т.н., Отговаряне на подобни въпроси.
  • Общуване по елементарен начин, ако събеседникът говори бавно и отчетливо и помага в общуването.
  • Писане на кратък текст за пощенска картичка (например от почивка или екскурзия).
  • Попълване във формуляри (например в хотел) името, националността, адреса или други лични данни.

Всички нива в Кабината са съобразени с Европейската езикова рамка.

Фокус на уроците с учители: Английска граматика и разговорни класове.

Учители в курса

Достъп до всички нива с един абонамент!

Регистрирай се и разгледай курса безплатно.

РЕГИСТРАЦИЯ КУПИ АБОНАМЕНТ

Граматика и теми на уроците в класната стая и учебните материали:

Курсовете включват редовни граматически уроци разпределени в общо 7 нива. Ниво А1 е разделено на две части, като всяка част се преподава за 4 седмици, което е половин ниво. Цялото ниво се преподава за 8 седмици или около 2 месеца.

Първа седмица

Unit 31 – My Family, Unit 32 – Possessive Pronouns, Unit 33 – Object Pronouns
Unit 34 – Reading / Listening, Unit 35 – Present Simple Tense
Unit 36 – Present Simple Tense. Positive Forms, Unit 37 – Present Simple Tense. Negative Forms, Unit 38 – Present Simple Tense. Questions.

Втора седмица

Unit 39 – Wh- Questions, Unit 40 – Adverbs of Frequency
Unit 41 – Like/Love/Enjoy/Hate Doing Something, Unit 42 – Shopping (Speaking and listening lesson)
Unit 43 – The Clock, Unit 44 – What time is it?

Трета седмица

Unit 45 – Grammar Revision, Unit 46 – Degrees of Comparison, Unit 47 – Degrees of Comparison 2
Unit 48 – Ordinal numbers. Dates. Prepositions of time, Unit 49 – No Article
Unit 50 – Conjunctions, Unit 51 – Present Progressive and Present Simple, Unit 52 – Reading/Listening and Speaking. Retelling Stories.

Четвърта седмица

Unit 53 – Tag Questions, Unit 54 – Modal Verbs. Must.
Unit 55 – Should, Unit 56 – Have to, Unit 57 – Have to, Must, Should
Unit 58 – May, Unit 59 – Deduction about the present, Unit 60 – Past Simple. To Be.

Курс по английски език

Достъп до всички нива с един абонамент!

Регистрирай се и разгледай курса безплатно.

РЕГИСТРАЦИЯ КУПИ АБОНАМЕНТ

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?