Курс по английски език
за средно напреднали – Ниво 4 (A2-2)

Курсът за Ниво 4 е част от Онлайн курс по английски език. В Кабината имате достъп до всички нива и курсове с един абонамент!

Предстоящи уроци в курс по английски език – Ниво 4

Умения, които ще придобиете в това Ниво 4 – Средно напреднали А2-2

  • Разбиране на отделни изречения и често употребявани изрази на английски език, свързани с непосредственото обкръжение и всекидневие (напр. елементарна лична и семейна информация, покупки, близко обкръжение и работа).
  • Общуване по време на несложни и обичайни дейности, които изискват обмен на несложна и пряка информация по познати и всекидневни теми.
  • Описване с несложни езикови средства на своето образование, непосредственото си обкръжение
  • Говорене по теми според преките си потребности.
  • Писане на кратки бележки и съобщения.
  • Водене на обикновена лична кореспонденция, например писмено изразяване на благодарност.

Всички нива в Кабината са съобразени с Европейската езикова рамка.

Фокус на уроците с учители: Английска граматика, разговорни класове и специализирани дискусии.

Учители в курса

Достъп до всички нива с един абонамент!

Регистрирай се и разгледай курса безплатно.

РЕГИСТРАЦИЯ КУПИ АБОНАМЕНТ

Граматика и теми на уроците и учебните материали

Курсовете включват редовни граматически уроци разпределени в общо 7 нива. Ниво А2 е разделено на две части, като всяка част се преподава за 4 седмици, което е половин ниво. Цялото ниво се преподава за 8 седмици или около 2 месеца.

Първа седмица

Unit 101 – First and Second Conditional; Unit 102 – Third Conditional; Unit 103 – Conditional Sentences. Revision.
Unit 104 – Passive Voice; Unit 105 – Passive Voice. Present Simple Tense.; Unit 106 – Passive Voice. Past Simple Tense; Unit 107 – Passive Voice. Will/Future; Unit 108 – Passive Voice. Present Perfect Tense.
Unit 109 – Passive Voice. Progressive Tenses; Unit 110 – Passive Voice. Revision; Unit 111 – Revision

Втора седмица

Unit 112 – Grammar Revision; Unit 113 – Relative Pronouns. Relative Clauses; Unit 114 – Relative Pronouns; Unit 115 – Relative Pronouns (Necessary or not)
Unit 116 – Present Perfect Continuous; Unit 117 – Present Perfect Progressive Tense. Present Perfect Tense; Unit 118 – Present Perfect Progressive Tense. Present Perfect Tense – 2; Unit 119 – Listening / Reading / Speaking
Unit 120 – Tense Revision; Unit 121 – Past Perfect Continuous Tense; Unit 122 – Past Tenses (Listening and Speaking)

Трета седмица

Unit 123 – Grammar; Unit 124 – Indirect Commands and; Unit 125 – Polite Requests for Information; Unit 126 – Reported Statements
Unit 127 – Reported Wh- Questions; Unit 128 – Indirect General Questions; Unit 129 – Reporting Grammar; Unit 130 – Reporting
Unit 131 – Wishes About The Present; Unit 132 – Wishes About The Past; Unit 133 – Criticism About The Past

Четвърта седмица

Unit 134 – Revision. Listening / Reading / Speaking; Unit 135 – Grammar; Unit 136 – Certainty and Possibility About The Past; Unit 137 – Certainty And Possibility About The Past And Present. Modal Verbs. Revisions.
Unit 138 – Word Information. Nouns; Unit 139 – Word Information; Derivative Nouns; Unit 140 – Compound And Derivative Nouns; Unit 141 – Used To; Unit 142 – Would/Used To
Unit 143 – Have Something Done; Unit 144 – Have Something Done. Reading And Speaking; Unit 145 – Revision. Listening And Speaking.

Курс по английски език

Достъп до всички нива с един абонамент!

Регистрирай се и разгледай курса безплатно.

РЕГИСТРАЦИЯ КУПИ АБОНАМЕНТ

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?