Курс по английски език
за средно напреднали – Ниво 5 (B1-1)

Курсът за Ниво 5 е част от Онлайн курс по английски език. В Кабината имате достъп до всички нива и курсове с един абонамент!

Предстоящи уроци в курс по английски език – Ниво 5

Умения, които ще придобиете в това Ниво 5 – Средно напреднали B1-1

  • Разбиране на основни моменти, когато се използва ясен и стандартен английски език, от познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и др.
  • Справяне в повечето ситуации по време на пътуване в страна, където се говори изучаваният език.
  • Изразяване просто и смислено по познати теми и по теми от вашия кръг от интереси.
  • Разказване на събитие, случка или мечта.
  • Описание на очакване или цел
  • Излагане накратко на причини или обяснения за проект или идея.
  • Съставяне на несложен свързан текст на теми, които са познати или ни интересуват.
  • Водене на лична кореспонденция, с описване на събития и впечатления.

Всички нива в Кабината са съобразени с Европейската езикова рамка.

Фокус на уроците с учители: Английска граматика, разговорни класове и специализирани дискусии.

Учители в курса

Достъп до всички нива с един абонамент!

Регистрирай се и разгледай курса безплатно.

РЕГИСТРАЦИЯ КУПИ АБОНАМЕНТ

Граматика и теми на уроците с учители и учебните материали

Курсовете включват редовни граматически уроци разпределени в общо 7 нива. Ниво B1 е разделено на две части, като всяка част се преподава за 4 седмици, което е половин ниво. Цялото ниво се преподава за 8 седмици или около 2 месеца.

Първа седмица

Unit 146 – Introduction. Learning Foreign Languages, Unit 147 – Social Occasions. Question Tags.
Unit 148 – Future Continuous Tense, Unit 149 – Future Continuous Tense. Tests.
Unit 150 – Future Perfect Tense, Unit 151 – Future Perfect Tense, Unit 152 – Revision. Tenses

Втора седмица

Unit 153 – Revision.Tenses, Unit 154 – Different Tastes/Same Tastes
Unit 155 – Similarities. Positive Sentences, Unit 156 – Agreeing, Unit 157 – Disagreeing.Speaking Topic – Movies
Unit 158 – Make or Do, Unit 159 – Normal (Base) and Extreme (Strong) Adjectives

Трета седмица

Unit 160 – Verbs Followed By Prepositions, Unit 161 – Verbs Followed By Prepositions 2
Unit 162 – Infinitive of Purpose, Unit 163 – So That/In case
Unit 164 – Unless, Unit 165 – Revision, Unit 166 – Revision. Question Words. Questions

Четвърта седмица

Unit 167 – Verbs Of Perception, Unit 168 – Get Used To
Unit 169 – Be Used To, Unit 170 – Phrasal Verbs,
Unit 171 – Phrasal Verbs.Transitive/Intransitive, Unit 172 – Phrasal Verbs. Separable/Inseparable, Unit 173 Phrasal Verbs

Курс по английски език

Достъп до всички нива с един абонамент!

Регистрирай се и разгледай курса безплатно.

РЕГИСТРАЦИЯ КУПИ АБОНАМЕНТ

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?