Курс по английски език
за напреднали – Ниво 6 (B1-2)

Курсът за Ниво 6 е част от Онлайн курс по английски език. В Кабината имате достъп до всички нива и курсове с един абонамент!

Предстоящи уроци в курс по английски език – Ниво 6

Умения, които ще придобиете в Ниво 6 – Напреднали B1-2

  • Разбиране на основни моменти, когато се използва ясен и стандартен английски език, от познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и др.
  • Справяне в повечето ситуации по време на пътуване в страна, където се говори изучаваният език.
  • Изразяване просто и смислено по познати теми и по теми от вашия кръг от интереси.
  • Разказване на събитие, случка или мечта.
  • Описание на очакване или цел
  • Излагане накратко на причини или обяснения за проект или идея.
  • Съставяне на несложен свързан текст на теми, които са познати или ни интересуват.
  • Водене на лична кореспонденция, с описване на събития и впечатления.

Всички нива в Кабината са съобразени с Европейската езикова рамка.

Фокус на уроците с учители: Английска граматика, разговорни класове и специализирани дискусии.

Разговорен модул “Speaking plus”

Специален модул с разговорни уроци с британски учители, native speakers. Уроците са разпределени равномерно в учебната програма и са фокусирани върху практика за разговорен английски език.

Учители в курса

Достъп до всички нива с един абонамент!

Регистрирай се и разгледай курса безплатно.

РЕГИСТРАЦИЯ КУПИ АБОНАМЕНТ

Граматика и теми на уроците в класните стаи и учебните материали

Курсовете включват редовни граматически уроци разпределени в общо 7 нива. Ниво B1 е разделено на две части, като всяка част се преподава за 4 седмици, което е половин ниво. Цялото ниво се преподава за 8 седмици или около 2 месеца.

Първа седмица

Unit 174 – Nouns from Phrasal Verbs, Unit 175, 176 – Passive Impersonal Constructions
Unit 177 – Verbs followed by –ing or infinitive: change of meaning, Unit 178 – Revison
Unit 179 – It’s time (You found a new job), Unit 180 – -Ing clauses

Втора седмица

Units 181 – Defining and non-defining relative clauses,Unit 182 – Defining and non-defining relative clauses. Grammar exercises.
Unit 183 – Expressing Quantity, Unit 184 – Expressing Quantity
Unit 185 – Linking expressions, Unit 186 – Linking expressions 2, Unit 187 – Nouns in groups

Трета седмица

Unit 188 – Need, Unit 189 – Linking Verbs
Unit 190 – Likely, Unit 191 – Revision
Unit 192 – Listening, Reading, Speaking, Unit 193 – Vocabulary. Company Organisation, Unit 194 – Vocabulary. Appointments and Applications

Четвърта седмица

Unit 195 – Annoying Things and Irritating Habits. Grammar/Speaking, Unit 196 – Money. Listening and Speaking.
Unit 197 – Entertainment. Listening and Speaking, Unit 198 – Gender Roles. Listening and Speaking.
Unit 199 – Names. Listening and Speaking, Unit 200 – Revision

Курс по английски език

Достъп до всички нива с един абонамент!

Регистрирай се и разгледай курса безплатно.

РЕГИСТРАЦИЯ КУПИ АБОНАМЕНТ

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?