Графичен дизайн

Графичен дизайнер – 600 учебни часа, продължителност на обучението – 8 месеца, код по СППОО 213070. Важно: в момента не приемаме курсисти по програма ‘Аз мога повече’.

Основни изучавани дисциплини: Предпечатна подготовка, Графичен дизайн в рекламата, Промишлен дизайн, WEB дизайн и др.

ЗАПИШИ СЕ

Замразяване на курс

Ако нямате възможност да посещавате курса за определен период, можете временно да замразите вашия достъп за 15 дни и това време няма да ви се отчита.