Предприемчивост и стартиране на малък бизнес

Успешно завършилите курса имат възможност да се явят на изпит и да придобият сертификат ESB (Entrepreneurship and Small Business).

Въпрос: Как студентите по бизнес и икономика могат да бъдат най-подготвени за успешна кариера?
Отговор: Като придобият ESB сертификат още преди да завършат висшето си образование.

Цели на ESB изпита

Изпита за ESB сертификат продължава 50 минути и включва 45 въпроса от следните области:

– Предприемачът

– Бизнес управление

– Стартиране на бизнес

– Маркетинг и продажби

– Финансов мениджмънт

Какво е сертификатът ESB?

ESB e пръв в новата Certiport програма за сертифициране на основите на бизнеса, която включва също дисциплини като дигитален маркетинг и финанси. Изпитът ESB е предназначен предимно за академична употреба включително от професионални училища, и училища и университети по обществени и технически дисциплини.

Очаква се кандидатите за ESB сертификат да имат ключови познания по принципите на предприемачеството и малкия бизнес, въпреки че това не се изисква за студенти, които вече имат реален практически опит като мениджъри в малкия бизнес. Успешното полагане на теста ще докаже и сертифицира умения и познания на онези студенти, които се интересуват от работа в търговията и бизнеса, като мениджъри на себе си и такива с желание за кариера в областта на предприемачеството и малкия бизнес.

Защо студентите трябва да се подготвят и да полагат теста за сертификат ESB?

Дали ще е салон за красота в голям областен град, хранително заведение в натоварен и посещаван курорт, или автосервиз в покрайнините на града, – малките бизнеси са навсякъде. Според скорошна публикация на Business.com “в САЩ нов бизнес стартира приблизително всяка минута“. Според други твърдения повече от 50% от всички работници ще бъдат самостоятелно заети към 2020г. (Състояние на малкия бизнес в Америка, 2015).

ESB сертифицирането включва студенти, които ще търсят допълнително професионално обучение след редовното си обучение, или такива които желаят да се включат в сектора на малкия бизнес непосредствено след завършването си. Предприемаческите концепции, които сертификатът доказва, удостоверяват, че тези студенти са готови за кариера в областта.

Положителни тенденции и резултати при студентите

Департаментът по труда на САЩ, както и мрежата за обучение по предприемачество (Network for Teaching Entrepreneurship – NFTE), цитират статистически данни, които подчертават ползите от образованието и обучение по предприемачество. Тези ползи включват – по-добри академични резултати, въвличане в учебния процес и повече посещения, интерес към продължаващо образование, увеличени кариерни амбиции и лидерско поведение. (Encouraging Future Innovation: Youth Entrepreneurship Education , US Department of Labor). Изследване на Асоциация Грунвалд показва, че когато подготовката за сертификата ESB е добавена в учебния план, се повишават статистическите показатели в цялостното академично представяне на студентите, посещенията на учебни занятия, както и техните оценки. Намаля процентът на отпадане. (Grunwald Associates LLC. 2021. Tracing Student Performance in Career and Professional Education: Technology Coursework Related to Better Attendance, Higher GPAs in Florida.)

Наличност, достъпност и продължителност

Изпитите са налични като еднократни ваучери за явяване, ваучери-комбинации за многократно явяване, или като лицензи за средни и висши учебни заведения. Записвайки курса вие получавате неограничен достъп и лиценз за една година. В рамките на този период можете да завършите курса и да се подготвите за изходния сертификат. Разбира се, можете да преминете материала и да вземете сертификата и за по-кратко време.

Цели на сертифицирането по предприемачество и малък бизнес (ESB)

ESB сертифицирането цели да тества и удостовери основни концепции и познания за мениджмънта на предприемачеството и малкия бизнес. Тези основни познания включват предприемачество; разпознаване и оценка на възможностите; планиране, стартиране и опериране на бизнеса; маркетинг и продажби; финансов мениджмънт. За всяка една от концепциите тестът ESB ще сертифицира познания и умения по няколко специфични методи.

Предприемачът

– Идентифициране характеристиките на предприемачите.

– Чрез сценарий включващ самооценка, идентифицира предимства и слабости, преценяване толерантност към риска и способностите за компенсация свързани със самооценката.

– Чрез сценарий разпознаване на бизнес възможност.

– Разпознаване на рискове, ползи, възможности и недостатъци на предприемачеството.

Разпознаване на възможностите

– Идентифициране на ползите и последствията при различни типове възможности (например старт на нов бизнес, купуване на съществуващ бизнес или франчайз).

– Чрез сценарий анализиране на търсенето на стоки и услуги в определена среда и обстановка.

– Чрез сценарий определяне на сегашните или потенциални клиенти на бизнеса.

– Чрез сценарий откриване на бъдещи стойности и печалби.

Стартиране на бизнес

– Идентифициране на целите и стойностите на бизнес план.

– Идентифициране на съществуващата правна среда, както и ползите и недостатъците на различните правни системи по отношение на правенето на бизнес.

– Чрез сценарий разпознаване на различни типове изискуеми лицензи и регулации.

– Разпознаване на ползите и недостатъците от различни типове първоначално бизнес финансиране: видове собственост (фамилна, бизнес ангели, рисков капитал), дълг (банков или личен заем) и грантове (държавни, фондации, частни).

– Чрез сценарий разпознаване на подкрепата за бизнеса на локално, регионално и национално ниво.

– Разпознаване на етичните практики и социалната отговорност на бизнеса.

– Откриване на потенциални стратегии за изход от бизнеса.

Бизнес операции

– Чрез сценарий идентифициране на ключовите позиции и необходимия човешки капитал (включително заплати и възнаграждения).

– Чрез сценарий определяне дали работата може да бъде свършена само от собственика или са необходими допълнителни работници или доставчици.

– Чрез сценарий определяне на бъдещите данъци.

– Чрез сценарий идентифициране на проблеми с интелектуалната собственост, търговски марки, права и патенти.

– Чрез сценарий определяне на стандартните оперативни процедури (установяване, ръководство, вътрешен контрол и разделение на задълженията).

– Чрез сценарий определяне на факторите които водят до стабилност и устойчивост.

– Чрез сценарий определяне на ключови моменти и точки, ключови за стратегията за цялостен и устойчив растеж.

Маркетинг и продажби

– Чрез сценарий определяне на стратегия за продажби и идентифицира характеристиките на успешна продажба.

– Чрез сценарий откриване и анализи на цената на намиране на клиенти.

– Чрез сценарий откриване как се задържат клиентите, развиване на отношения с тях и превръщането им в редовни такива.

– Чрез сценарий определяне на цената и методите на комуникация включително: уеб сайтове, брошури, социални мрежи и медии, реклама.

Финансов мениджмънт

– Чрез сценарий разбиране на основни финансови документи като балансови отчети и приходни и разходни документи.

– Чрез сценарий откриване на факторите които влияят върху кредитните рейтинги и оценка на важността на положителния кредитен рейтинг.

– Анализиране на списък от разходи и успешно да разпознаване кои са фиксирани във времето и кои са променливи.

– Чрез сценарий идентифициране на факторите които влияят върху цената на придобиването на клиент.

– Чрез сценарий анализи на кешовите потоци – очаквани приходи и разходи, инвентар и дълг.

– Чрез сценарий създаване на бюджет.

– Чрез сценарий откриване на точката на равенство на приходите и разходите в бизнеса (break-even point).

Обучението се провежда online, на английски език в партньорство с GMetrix LLC.
ЗАПИШИ СЕ

Пауза и отложен старт

Ако нямате възможност да посещавате курса за определен период, можете временно да поставите абонамента си на пауза.
След записване, може сами да изберете началната дата на вашия абонамент.