Счетоводство

Курс за професия оперативен счетоводител.

Оперативен счетоводител – 960 учебни часа, продължителност на обучението – 12 месеца, код по СППОО 344030.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Цел

Обучението има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания в областта на счетоводната отчетност. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация:

Знания

за нормативната уредба, регламентираща счетоводната дейност; видовете счетоводни документи; счетоводните операции и технологията на осъществяването им; програмните продукти, използвани в счетоводството; видовете – финансово-счетоводен контрол; данъчното облагане; социалното и здравно осигуряване; приходите и разходите от дейността на предприятието, правилата за осъществяване на делова кореспонденция.

Умения

за набавяне, обработване и използване на счетоводната информация; законосъобразно и правилно водене на документацията; прилагане на механизмите за осчетоводяване на стопанските операции; изготвяне на финансово-счетоводни справки; начисляване на социални и здравни осигуровки; работа с компютър и прилагане на програмните продукти в счетоводната дейност.

Квалификация

ще имат квалификация, необходима за заемане на длъжности като специалисти по счетоводство и счетоводна отчетност.

ПЛАН НА ОБУЧЕНИЕ

За придобиване на професионално обучение по част от професия 344030 “Оперативен счетоводител”, специалност “Оперативно счетоводство” 3440301– 960 учебни часа

ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

1. Курсът завършва с държавни изпити, съгласно Наредба № 04/16.04.2003 г. на МОН.
2. След успешно завършване на курса, обучаемите получават Свидетелство за професионална квалификация, съгласно чл. 52 от Наредба № 04/16.04.2003 г. на МОН.

ОСНОВНИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Обща теория на счетоводната отчетност
Счетоводство на предприятието
Търговско счетоводство
Отчитане на външнотърговски сделки
Бюджетно счетоводство
Автоматизиране на счетоводната дейност
Банково счетоводство
Счетоводни стандарти
Финансов и данъчен контрол

Повече за този курс по програма ‘Аз мога повече’>>

Виж мнения на ученици за курса

Регистрирай се и разгледай курса безплатно.

РЕГИСТРАЦИЯ

Пауза и отложен старт

Ако нямате възможност да посещавате курса за определен период, можете временно да поставите абонамента си на пауза.
След записване, може сами да изберете началната дата на вашия абонамент.

Нашите ученици за нас

  • Колкото и пъти да съм на Вашите уроци винаги научавам нещо ново и затвърждавам по-добре взетия материал. Благодаря Ви за неизчерпаемото търпение да ни научите как да учим език, а не само да си предадете урока:)

    miraslavcheva
Още мнения