Програма за цяла седмица 24.06 - 30.06

вечерни курсове
Понеделник
 
Вторник
 
Сряда
 
Четвъртък
 
Петък
 
11:00-13:00
 
A1
-1-
A1
-2-
A2
-1-
A2
-2-
 
B1
-2-
B1
-1-
15:00-16:00
SP
*
SP
*
SP
*
SP
*
SP
*
18:00-19:00
SP
*
SP
*
SP
*
SP
*
SP
*
19:00-20:00
 
B1
-1-
   
19:00-21:00
    
B2
-1-
B2
-2-
19:00-21:10
A1
-1-
A2
-1-
B1
-1-
A1
-2-
A2
-2-
A1
-1-
A1
-2-
A2
-1-
A1
-2-
A2
-2-
B1
-2-
A2
-1-
A2
-2-
B1
-2-
B1
-1-
20:10-21:10
 
B1
-2-
   
21:00-23:00
A2
-1-
A2
-2-
B1
-2-
B1
-1-
B2
-1-
B2
-2-
A1
-1-
A1
-2-
A2
-1-
A2
-2-
B1
-2-
B1
-1-
  
A2
-1-
A2
-2-
B1
-2-
B1
-1-
B2
-1-
B2
-2-
 
A1-1 ( Elementary )

(уроци 1 - 30) - 30 урока
продължителност: 4 седмици
A1-2 ( Elementary )

(уроци 31 - 60) - 30 урока
продължителност: 4 седмици
A2-1 ( Pre-Intermediate )

(уроци 61 - 100) - 40 урока
продължителност: 4 седмици
A2-2 ( Pre-Intermediate )

(уроци 101 - 145) - 45 урока
продължителност: 4 седмици
B1-1 ( Intermediate )

(уроци 146 - 173) - 27 урока
продължителност: 4 седмици
B1-2 ( Intermediate )

(уроци 174 - 200) - 27 урока
продължителност: 4 седмици
B2-1 (5 урока / 4 седмици)

B2-2 (5 урока / 4 седмици)
Дневни часове
A1, A2 от 11:00 до 13:00
B1 от 11:30 до 13:30
и от 14:00 до 16:00
Rev. ( Revision/Преговор )
 
* SP - Speaking Plus
модулът се добавя допълнително.
 
съб-неделни курсове
Събота
 
Неделя
 
10:00-12:00
A2
-1-
A2
-2-
A1
-1-
A1
-2-
14:00-16:00
 
B1
-2-
B1
-1-
SP
*
16:00-18:00
 
A2
-1-
A2
-2-
B1
-2-
B1
-1-
19:00-21:00
A2
-1-
A2
-2-
B1
-2-
B1
-1-
B2
-1-
B2
-2-
A2
-1-
A2
-2-
B1
-2-
B1
-1-
B2
-1-
B2
-2-
ВАЖНО:  Всяко ниво продължава 4 седмици
Вашият абонамент ви дава достъп до всички нива.