Етикет: съюзите в немския език

Употребата на съюзите als и wenn в немския език Temporalsätze mit den Konjunktionen als und wenn

Als der erste Mensch auf dem Mond landete, saßen Millionen Menschen vor den TV-Geräten. Als ich kein war, wollte ich nicht in die Schule gehen. Wenn ich eine Mathearbeit schrieb,war ich immer sehr nervös. Immer wenn ich spät nach Hause kam, ärgerte sich mein Vater sehr. Изречението, въведено със съюза als ( когато) изразява отношение към времето, в...

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?