Ива Петрова

Ива Петрова

Преподавател по Китайски език

Да учиш чужд език не е само да научиш граматиката и лексиката, а да усетиш духа на различна култура, да погледнеш през очите на друг народ и да разбереш, че въпреки различията сърцата ни жадуват за едно и също нещо – да бъдем разбрани от отсрещната страна. Затова давайте смело напред и научете китайски, за да можете да се разберете с поне един милиард души. 加油!

Мнения от виртуалната класна стая

Виж още за курса по Китайски език

Публикуваните мнения са на клиенти на Кабината БГ ООД и са изпратени чрез анкетата 'Вашето мнение за този урок!' във виртуалната класна стая на Kabinata.com. Анкетата дава възможност на курсистите да изпращат мнението си по време на урока или след него.