Вероника Макарова

Вероника Макарова

Преподавател по Курс по Френски език

Имате своя опит и единственото, което Ви липсва в момента, е овладяването на френския език? Чудесно! Опитайте с мен! По “моята” методология, използвам Вашия опит в която и да е сфера на бизнеса и живота, и своите знания по френски език и ставаме екип. А един сплотен екип може всичко. Заповядайте на моите уроци, за да се убедим, че “методологията на сплотения екип” работи. Очаквам ви в определените дни и часове! Място на срещата – Кабината.

Мнения от виртуалната класна стая

Виж още за курса по Курс по Френски език

Публикуваните мнения са на клиенти на Кабината БГ ООД и са изпратени чрез анкетата 'Вашето мнение за този урок!' във виртуалната класна стая на Kabinata.com. Анкетата дава възможност на курсистите да изпращат мнението си по време на урока или след него.