Кабината / Учители / IT и Информатика / HTML

Учители по HTML

Обучение по html в Кабината

Курсът е изцяло дистанционен и се провежда през интернет. Използва се системата за дистанционно обучение на Kabinata.com. Всички преподаватели са високо-квалифицирани експерти в областта и професионални лектори с богат практически опит. Комуникацията с преподавателите се осъществява през виртуалната класна стая – със слушалки и микрофон.

Преподаваният материал се базира върху няколко основни програмни езици: HTML, CSS, PHP, Mysql. Основни изучавани дисциплини:

Как работи Интернет и WWW; Синхронен и асинхронен обмен на данни; AJAX, JSON и Comet;

HTTP протокол и трансфер на данни, адресиране;

Сървъри. Client-Server архитектура, трислойна архитектура

Apache, PHP, MySql, Mercury, XAMPP инсталиране и конфигуриране.

Serverside технологиите срещу Clienside технологиите; Разпределени сървъри и load ballance.

Семантика на кода; XHTML заменя HTML;

CSS layout – отделяне на съдържанието от презентацията;

CSS Sprite; Изображения за Web;

Типография за Web;

Стандарти и стандартизиране в Интернет – W3C;

Клиентски технологии – JavaScript, VBScript, ECMAScript;

DOM- документен обектен модел;

Encoding – кодиращи таблици;

Тип и обхват на променливите в PHP. Езикови конструкции. Прехвърляне между типове данни.

Условни и безусловни оператори. Цикли.

Потребителски функции, обекти, методи и свойства.

Работа с форми и потребителски данни GET и POST

Работа с бисквитки (cookies). Записване и манипулация на данни при потребителя.

Сесии и запазване не състоянието.

Работа с локални файлове.

Работа с потребителски файлове. Качване и обработка на файлове през POST

Обработка на графични файлове с GD

EXIF данни. Обработка на графични файлове с Image Magick

Бази данни и сфери на приложение в Интернет. Релационни и бази данни;

SQL – Structured Query Language (основни принципи);

Mysql сървър за база данни. Типове данни в MySQL, обхват и свойства. Свързване и изпълнение на заявки.

DDL, DML, DSL части на SQL. Избиране, филтриране и манипулиране на данни.

XML, DTD, XSL и XSLT трансформиране;

Работа с xml. Simplexml библиотека.

Обработка на текстови данни. Регулярни изрази

RegExp – Regular Expressions – регулярни изрази;

Криптиране и хеширане;

Електронен подпис.

Дървовидни структури в релационните бази данни;

RSS feed (емисия) и агрегатор, Atom;

SOAP и web services

RIA и AJAX – асинхронен модел. Разлики в обектите и браузърите.

JavaScript събития, event driven model.

Регистрирайте се и разгледайте платформата безплатно!

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?