Г-н Халачев

Г-н Халачев

Цена: 40 лв/60 мин
Нов учител       Отзиви: 0
Запазете час

Представяне

Имам опит в областта на Програмирането - C/C++, C#, HTML/CSS, JavaScript, PHP/MySQL, WordPress, Joomla, OpenCart. Също така в областта на училищната и висшата математика(Линейна алгебра, Аналитична геометрия, Математически анализ, Числени методи, Висша алгебра), вероятности и статистика. Курс по програмиране за начинаещи (Въведение в програмирането) Цел на курса: Запознаване на бъдещите курсисти в работата с компютъра като средство за програмиране. Въвеждане в програмния език C++. Запознаване с неговия синтаксис и основните елементи - променливи, константи, различни оператори, условни оператори, цикли и функции - вградени и потребителски (създаване на собствени функции). Също 5ака курсистите се запознават и с рекурсията. Основни задачи: 1. Запознаване с устройството на компютъра. 2. Запознаване с езика C++. Създаване на първата програма. 3. Запознаване с константите и променливите - създаване и инициализация. Типове данни. 4. Създаване на прости програми, използващи променливи и константи. 5. Запознаване с операторите на езика - математически, логически. 6. Запознаване с условни оператори и тяхното използване. 7. Запознаване с цикли и тяхното използване. 8. Създаване и използване на едно-мерни и двумерни масиви. 9. Създаване и използване на низове. 10. Запознаване с функциите - създаване (с и без параметри). Връщане на резултат от функцията. Тип на връщания резултат. 11. Използване на функции. Запознаване с рекурсията. 12. Обобщение на изучавания материал. Очаквани резултати: Курсистите да имат основни познания на програмния език C++. Също така да имат следните умения: - да пишат елементарни програми без разклонения - праволинейни; - да използват различни оператори - математически, логически, условни; - да могат да използват различни цикли; - да използват вградени функции; - да създават и използват собствени потребителски функции; - да използват константи и променливи; - да използват елементарни структури от данни - едно-мерни и двумерни масиви. - да създават програми, използващи рекурсивни функции. Курса трябва да съдържа три теста след края на всеки изминал месец. Също така всеки курсист да разработи курсов проек, с което придобива начален практически опит в програмирането. След всяка лекция да има и упражнения. Също така трябва да има и ангажираност на курсистите, като например "домашни работи". Така всеки курсист ще затвърди теоритичния материал и придобиване на практически опит. Въведение в програмирането - учебна програма 1. Основен преглед на персоналния компютър . Бройни системи - преобразувания 2. Алгоритъм и средства за тяхното описание . Езици за програмиране 3. Операционни системи . Езикът C++. Моята първа програма 4. Ключови думи и литерали 5. Променливи, константи. Типове данни 6. Вход и изход в езика C++ 7. Инициализиране на променливите. Изрази 8. Отношения и логически операции. Закони на Де Морган 9. Побитови операции 10. Приоритет на опециите. Преобразуване на типовете 11 Стандартни математически операции. Генериране на случайни числа 12. Условни оператори 13. Многократно разклонение 14. Цикли 15. Оператори за преход 16. Класове памет. Указатели 17. Масиви и низове 18. Масиви и указатели 19. Функции. Дефиниране на функции. Параметри на функции - формални и фактически 20. Псевдоними (референции). Още за функциите 21. Именувани пространства 22. Особености при работа с функции 23. Рекурсия 24. ОБОБЩЕНИЕ !!(( БЕЗПЛАТЕН ПЪРВИ УРОК ))!! - запазете урок и след края на урока, ние ще възстановим заплатената от вас сума във вашия Портфейл!

Цитат

"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде." Китайска поговорка

Отзиви от ученици за Г-н Халачев:

 

Все още няма отзиви от ученици.

Кабината предлага два вида обучение:

 
  Курсове Частни уроци
Обучение В група Индивидуално
Достъп Всички часове, нива и учители Избран от вас учител в удобно време
Програма Предварително създадена Уговаря се с избрания учител
Заплащане Месечен абонамент На час 60 мин. чрез вашия Портфейл*
  Вижте всички курсове >> Вижте всички учители >>
  Курсове
Обучение В група
Достъп Всички часове, нива и учители
Програма Предварително създадена
Заплащане Месечен абонамент
  Вижте всички курсове >>
  Частни уроци
Обучение Индивидуално
Достъп Избран от вас учител в удобно време
Програма Уговаря се с избрания учител
Заплащане На час 60 мин. чрез вашия Портфейл*
  Вижте всички учители >>

* Запазвате уроци с вашия Портфейл. Портфейлът е виртуална сметка, която можете да зареждате. С нея създавате и запазвате уроци. При запазване, учителят ще получи мейл и ще ви очаква в класната стая. Може да пишете на учителя преди или след запазване на урока.

Регистрирайте се и разгледайте платформата безплатно!

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?