Онлайн курсове. Учители на живо. > Уроци > Английски език > Средно напреднали (A2) – част 1 > Проба UNIT 99

U N I T 99
CONDITIONAL SENTENCES
FIRST CONDITIONAL

Sentences with IF are called conditionals. The IF- clause is the condition, and the other part of the sentence is the result.
Изречения с IF – АКО се наричат условни изречения. Подчиненото изречение с IF изразява условието, а главното изречение – резултата.

 

Here are four examples of the four types of conditionals in English:
Това са примери за видовете условни изречения в английски:

0. If you get up late, you are late.
1. If you get up late, you will be late.
2. If you got up late, you would be late.
3. If you had got up late, you would have been late.

Conditional Sentences Type 0 refers to the present. They are used to talk about things which are always true — such as scientific facts and general truths.

Условни изречения – нулев вид – се отнасят за настоящето. Те се използват, за да говорят за неща, които винаги са правилни – като например научни факти или общоприети истини.

Wood doesn’t burn if there is no air. (This is a scientific fact — wood needs air in order to burn. No air = no fire.)
Дървото не гори, ако няма въздух, при липса на въздух. (Това е научен факт- има нужда от въздух, така че дървото да се запали. Няма въздух =няма огън.)

If it rains, the grass gets wet. (This is always true — the rain makes the grass wet.)
Ако вали, тревата става мокра. (Това винаги е вярно – дъждът мокри тревата.)

Фалшива връзка към видео клип (X:XX min)

 

Задача 1. Изберете A за Дума 1 или B за Дума 2

1. Проба 1
2. Проба 2
3. Проба 3
4. Проба 4
5. Проба 5
6. Проба 5
7. Проба 5
8. Проба 5
9. Проба 5

Фалшив бутон

 

Работещ бутон за звук на нов ред с разстояние отдолу:

Текст проба за да се види как изглежда. Текст проба за да се види как изглежда. Текст проба за да се види как изглежда. Текст проба за да се види как изглежда. Текст проба за да се види как изглежда. Текст проба за да се види как изглежда. Текст проба за да се види как изглежда. Текст проба за да се види как изглежда.

 

Работещ бутон за звук на нов ред без разстояние отдолу:

Текст проба за да се види как изглежда. Текст проба за да се види как изглежда. Текст проба за да се види как изглежда. Текст проба за да се види как изглежда. Текст проба за да се види как изглежда. Текст проба за да се види как изглежда. Текст проба за да се види как изглежда. Текст проба за да се види как изглежда.

 

Работещ бутон за звук по подразбиране къде се показва


Текст проба за да се види как изглежда. Текст проба за да се види как изглежда. Текст проба за да се види как изглежда. Текст проба за да се види как изглежда. Текст проба за да се види как изглежда. Текст проба за да се види как изглежда. Текст проба за да се види как изглежда. Текст проба за да се види как изглежда.

 

Фалшив бутон за звук:

 

Таблиците трябва да ги видя какви са.

 

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?