ЗАТВОРИ

Седмична програма

ВсичкиНиво 1 (A1-1)Ниво 2 (A1-2)Ниво 3 (A2-1)Ниво 4 (A2-2)Ниво 5 (B1-1)Ниво 6 (B1-2)Ниво 7 (B2)
Всички ниваНиво 1 (A1-1)Ниво 2 (A1-2)Ниво 3 (A2-1)Ниво 4 (A2-2)Ниво 5 (B1-1)Ниво 6 (B1-2)Ниво 7 (B2)

Програма за всички нива

Програма за Ниво 1 (A1-1)

Програма за Ниво 2 (A1-2)

Програма за Ниво 3 (A2-1)

Програма за Ниво 4 (A2-2)

Програма за Ниво 5 (B1-1)

Програма за Ниво 6 (B1-2)

Програма за Ниво 7 (B2)

Програма за модул Speaking Plus

Програма за модул Немски за Германия

08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Пон
Понеделник
30.11.2020
30
Ниво 4
30.11.2020   19:00 - 20:30
Campagne publicitaire.
Teacher: Temenuzhka
Граматика: Относителни местоимения. Речник: Да убедим някого. (Lecon 31)

Приключил клас

Налични записи:
Видео 1 (01:31:44)

Групи: Ниво 4
Ниво 2
30.11.2020   19:00 - 20:30
Mettez-vous d'accord!
Teacher: Dimitar
Граматика: Възвратни глаголи. Повелително наклонение. Речник: Всекидневие. (Lecon 15)

Приключил клас

Налични записи:
Видео 1 (01:44:22)

Групи: Ниво 2
3
30.11.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок

Приключил клас

Налични записи:
Видео 1 (00:58:34)

Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
4
30.11.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок

Приключил клас

Налични записи:
Видео 1 (00:58:34)

Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
5
30.11.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок

Приключил клас

Налични записи:
Видео 1 (00:58:34)

Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
6
30.11.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок

Приключил клас

Налични записи:
Видео 1 (00:58:34)

Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
30.11.2020   19:00 - 20:30
Mettez-vous d'accord!
Teacher: Dimitar
Граматика: Възвратни глаголи. Повелително наклонение. Речник: Всекидневие. (Lecon 15)

Приключил клас

Налични записи:
Видео 1 (01:44:22)

Групи: Ниво 2
30.11.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок

Приключил клас

Налични записи:
Видео 1 (00:58:34)

Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
30.11.2020   19:00 - 20:30
Campagne publicitaire.
Teacher: Temenuzhka
Граматика: Относителни местоимения. Речник: Да убедим някого. (Lecon 31)

Приключил клас

Налични записи:
Видео 1 (01:31:44)

Групи: Ниво 4
30.11.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок

Приключил клас

Налични записи:
Видео 1 (00:58:34)

Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
30.11.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок

Приключил клас

Налични записи:
Видео 1 (00:58:34)

Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
30.11.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок

Приключил клас

Налични записи:
Видео 1 (00:58:34)

Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Вто
Вторник
01.12.2020
01
Ниво 7
01.12.2020   16:00 - 18:00
B2
Teacher: Temenuzhka
-

Приключил клас

Налични записи:
Видео 1 (02:06:05)

Групи: Ниво 7
Ниво 1
01.12.2020   19:00 - 20:30
Le week-end de la famille Delvaux
Teacher: Dimitar
Граматика: Въпроси. Речник: Ориентиране.(Lecon 7)

Приключил клас

Налични записи:
Видео 1 (01:54:19)

Групи: Ниво 1
Ниво 5
01.12.2020   19:00 - 20:30
Profession journaliste.
Teacher: Denitsa
Граматика: Сигурност и невъзможност. Преразказ. Речник: Описание, функция, организация. (Lecon 39)

Приключил клас

Налични записи:
Видео 1 (01:33:55)

Групи: Ниво 5
Ниво 3
01.12.2020   19:00 - 20:30
Tout est bien qui fini bien!
Teacher: Temenuzhka
Граматика: Местоимения за непряко допълнение. Речник: Възклицания. Пари. Предположения. (Lecon 23)

Приключил клас

Групи: Ниво 3
3
01.12.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок

Приключил клас

Налични записи:
Видео 1 (00:55:13)

Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
4
01.12.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок

Приключил клас

Налични записи:
Видео 1 (00:55:13)

Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
5
01.12.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок

Приключил клас

Налични записи:
Видео 1 (00:55:13)

Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
6
01.12.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок

Приключил клас

Налични записи:
Видео 1 (00:55:13)

Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
01.12.2020   19:00 - 20:30
Le week-end de la famille Delvaux
Teacher: Dimitar
Граматика: Въпроси. Речник: Ориентиране.(Lecon 7)

Приключил клас

Налични записи:
Видео 1 (01:54:19)

Групи: Ниво 1
01.12.2020   19:00 - 20:30
Tout est bien qui fini bien!
Teacher: Temenuzhka
Граматика: Местоимения за непряко допълнение. Речник: Възклицания. Пари. Предположения. (Lecon 23)

Приключил клас

Групи: Ниво 3
01.12.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок

Приключил клас

Налични записи:
Видео 1 (00:55:13)

Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
01.12.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок

Приключил клас

Налични записи:
Видео 1 (00:55:13)

Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
01.12.2020   19:00 - 20:30
Profession journaliste.
Teacher: Denitsa
Граматика: Сигурност и невъзможност. Преразказ. Речник: Описание, функция, организация. (Lecon 39)

Приключил клас

Налични записи:
Видео 1 (01:33:55)

Групи: Ниво 5
01.12.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок

Приключил клас

Налични записи:
Видео 1 (00:55:13)

Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
01.12.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок

Приключил клас

Налични записи:
Видео 1 (00:55:13)

Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
01.12.2020   16:00 - 18:00
B2
Teacher: Temenuzhka
-

Приключил клас

Налични записи:
Видео 1 (02:06:05)

Групи: Ниво 7
Сря
Сряда
02.12.2020
02
Ниво 3
Днес 16:30 - 18:30
A2
Teacher: Temenuzhka
Преговор
Групи: Ниво 3 Ниво 4
Ниво 4
Днес 16:30 - 18:30
A2
Teacher: Temenuzhka
Преговор
Групи: Ниво 3 Ниво 4
Ниво 4
Днес 19:00 - 20:30
Révision
Teacher: Temenuzhka
Преговорен урок.
Групи: Ниво 4
Ниво 2
Днес 19:00 - 20:30
Révision
Teacher: Dimitar
Преговорен урок. (Lecon 16)
Групи: Ниво 2
Ниво 6
Днес 21:00 - 22:30
Entrée en poésie.
Teacher: Denitsa
Граматика: Относителни местоимения. Речник: Предмети от всекидневието. (Lecon 47)
Групи: Ниво 6
Днес 19:00 - 20:30
Révision
Teacher: Dimitar
Преговорен урок. (Lecon 16)
Групи: Ниво 2
Днес 16:30 - 18:30
A2
Teacher: Temenuzhka
Преговор
Групи: Ниво 3 Ниво 4
Днес 16:30 - 18:30
A2
Teacher: Temenuzhka
Преговор
Групи: Ниво 3 Ниво 4
Днес 19:00 - 20:30
Révision
Teacher: Temenuzhka
Преговорен урок.
Групи: Ниво 4
Днес 21:00 - 22:30
Entrée en poésie.
Teacher: Denitsa
Граматика: Относителни местоимения. Речник: Предмети от всекидневието. (Lecon 47)
Групи: Ниво 6
Чет
Четвъртък
03.12.2020
03
5
03.12.2020   19:00 - 20:30
Révision
Teacher: Denitsa
Преговорен урок.
Групи: Ниво 5
3
03.12.2020   19:00 - 20:30
Révision
Teacher: Temenuzhka
Преговорен урок. (Lecon 24)
Групи: Ниво 3
1
03.12.2020   19:00 - 20:30
Урок-Упражнение: Аз и моето семейство
Teacher: Dimitar
Граматика: Сегашно просто време. Речник - Преговор: Семейно положение. Професия. Числа.(Lecon 8)
Групи: Ниво 1
3
03.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
4
03.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
5
03.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
6
03.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
03.12.2020   19:00 - 20:30
Урок-Упражнение: Аз и моето семейство
Teacher: Dimitar
Граматика: Сегашно просто време. Речник - Преговор: Семейно положение. Професия. Числа.(Lecon 8)
Групи: Ниво 1
03.12.2020   19:00 - 20:30
Révision
Teacher: Temenuzhka
Преговорен урок. (Lecon 24)
Групи: Ниво 3
03.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
03.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
03.12.2020   19:00 - 20:30
Révision
Teacher: Denitsa
Преговорен урок.
Групи: Ниво 5
03.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
03.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Пет
Петък
04.12.2020
04
Ниво 7
04.12.2020   19:00 - 21:00
Affaire à juger. / Révision
Teacher: Temenuzhka
Граматика: Резултат и обстоятелство. Речник: Аргументация. / Преговорен урок. (Lecon 55/ Lecon 56)
Групи: Ниво 7
Ниво 6
04.12.2020   21:00 - 22:30
Révision
Teacher: Denitsa
Преговорен урок. (Lecon 48)
Групи: Ниво 6
04.12.2020   21:00 - 22:30
Révision
Teacher: Denitsa
Преговорен урок. (Lecon 48)
Групи: Ниво 6
04.12.2020   19:00 - 21:00
Affaire à juger. / Révision
Teacher: Temenuzhka
Граматика: Резултат и обстоятелство. Речник: Аргументация. / Преговорен урок. (Lecon 55/ Lecon 56)
Групи: Ниво 7
Съб
Събота
05.12.2020
05
Ниво 7
05.12.2020   19:00 - 21:00
B2/C1
Teacher: Temenuzhka
-
Групи: Ниво 7
05.12.2020   19:00 - 21:00
B2/C1
Teacher: Temenuzhka
-
Групи: Ниво 7
Нед
Неделя
06.12.2020
06
3
06.12.2020   10:00 - 11:30
А2/В1
Teacher: Temenuzhka
Упражнения
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
4
06.12.2020   10:00 - 11:30
А2/В1
Teacher: Temenuzhka
Упражнения
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
5
06.12.2020   10:00 - 11:30
А2/В1
Teacher: Temenuzhka
Упражнения
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
6
06.12.2020   10:00 - 11:30
А2/В1
Teacher: Temenuzhka
Упражнения
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Ниво 1
06.12.2020   19:00 - 20:00
А1
Teacher: Milena
Граматически разговорен урок
Групи: Ниво 1 Ниво 2
Ниво 2
06.12.2020   19:00 - 20:00
А1
Teacher: Milena
Граматически разговорен урок
Групи: Ниво 1 Ниво 2
3
06.12.2020   20:00 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
4
06.12.2020   20:00 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
5
06.12.2020   20:00 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
6
06.12.2020   20:00 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
06.12.2020   19:00 - 20:00
А1
Teacher: Milena
Граматически разговорен урок
Групи: Ниво 1 Ниво 2
06.12.2020   19:00 - 20:00
А1
Teacher: Milena
Граматически разговорен урок
Групи: Ниво 1 Ниво 2
06.12.2020   10:00 - 11:30
А2/В1
Teacher: Temenuzhka
Упражнения
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
06.12.2020   20:00 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
06.12.2020   10:00 - 11:30
А2/В1
Teacher: Temenuzhka
Упражнения
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
06.12.2020   20:00 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
06.12.2020   10:00 - 11:30
А2/В1
Teacher: Temenuzhka
Упражнения
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
06.12.2020   20:00 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
06.12.2020   10:00 - 11:30
А2/В1
Teacher: Temenuzhka
Упражнения
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
06.12.2020   20:00 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Пон
Понеделник
07.12.2020
07
3
07.12.2020   19:00 - 20:30
Trois visages de l'avenir.
Teacher: Dimitar
Граматика: Минало свършено време /преговор/ и Минало несвършено време. Речник: Да опишем някого. (Lecon 17)
Групи: Ниво 3
5
07.12.2020   19:00 - 20:30
Une journée presque ordinaire.
Teacher: Temenuzhka
Граматика: Настояще. Близко бъдеще. Близко минало. Речник: Да представим някого. (Lecon 33)
Групи: Ниво 5
3
07.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
4
07.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
5
07.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
6
07.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
07.12.2020   19:00 - 20:30
Trois visages de l'avenir.
Teacher: Dimitar
Граматика: Минало свършено време /преговор/ и Минало несвършено време. Речник: Да опишем някого. (Lecon 17)
Групи: Ниво 3
07.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
07.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
07.12.2020   19:00 - 20:30
Une journée presque ordinaire.
Teacher: Temenuzhka
Граматика: Настояще. Близко бъдеще. Близко минало. Речник: Да представим някого. (Lecon 33)
Групи: Ниво 5
07.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
07.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Вто
Вторник
08.12.2020
08
4
08.12.2020   19:00 - 20:30
Aux armes citoyens!
Teacher: Temenuzhka
Граматика: Бъдеще време. Речник: Образование. (Lecon 25)
Групи: Ниво 4
2
08.12.2020   19:00 - 20:30
Les hommes sont difficiles
Teacher: Dimitar
Граматика: Въпроси-продължение. Ударения. Речник: Въпроси и желания. (Lecon 9)
Групи: Ниво 2
6
08.12.2020   19:00 - 20:30
Premier acte.
Teacher: Denitsa
Граматика: Сегашно условно наклонение. Речник: Финанси. (Lecon 41)
Групи: Ниво 6
3
08.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
4
08.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
5
08.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
6
08.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
08.12.2020   19:00 - 20:30
Les hommes sont difficiles
Teacher: Dimitar
Граматика: Въпроси-продължение. Ударения. Речник: Въпроси и желания. (Lecon 9)
Групи: Ниво 2
08.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
08.12.2020   19:00 - 20:30
Aux armes citoyens!
Teacher: Temenuzhka
Граматика: Бъдеще време. Речник: Образование. (Lecon 25)
Групи: Ниво 4
08.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
08.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
08.12.2020   19:00 - 20:30
Premier acte.
Teacher: Denitsa
Граматика: Сегашно условно наклонение. Речник: Финанси. (Lecon 41)
Групи: Ниво 6
08.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Сря
Сряда
09.12.2020
09
Ниво 5
09.12.2020   19:00 - 20:30
La ville se réveille.
Teacher: Temenuzhka
Граматика: Местоименни наречия. Речник: Характер. (Lecon 34)
Групи: Ниво 5
Ниво 3
09.12.2020   19:00 - 20:30
À moi, Auvergne!
Teacher: Dimitar
Граматика: Количество. Частичен член. Речник: Хранителни продукти. (Lecon 18)
Групи: Ниво 3
Ниво 1
09.12.2020   21:00 - 22:30
Да се научим да четем
Teacher: Denitsa
Граматика: Фонетика. Речник: Първи думи. (Lecon 1)
Групи: Ниво 1
09.12.2020   21:00 - 22:30
Да се научим да четем
Teacher: Denitsa
Граматика: Фонетика. Речник: Първи думи. (Lecon 1)
Групи: Ниво 1
09.12.2020   19:00 - 20:30
À moi, Auvergne!
Teacher: Dimitar
Граматика: Количество. Частичен член. Речник: Хранителни продукти. (Lecon 18)
Групи: Ниво 3
09.12.2020   19:00 - 20:30
La ville se réveille.
Teacher: Temenuzhka
Граматика: Местоименни наречия. Речник: Характер. (Lecon 34)
Групи: Ниво 5
Чет
Четвъртък
10.12.2020
10
6
10.12.2020   19:00 - 20:30
La vie est un spectacle.
Teacher: Denitsa
Граматика: Избор и принадлежност. Речник: Движения. (Lecon 42)
Групи: Ниво 6
2
10.12.2020   19:00 - 20:30
Les hommes sont difficiles
Teacher: Dimitar
Граматика: Въпроси-продължение. Ударения. Речник: Въпроси и желания. (Lecon 10)
Групи: Ниво 2
4
10.12.2020   19:00 - 20:30
Qui ne risque rien n'a rien!
Teacher: Temenuzhka
Граматика: Местоименни наречия en и y. Речник: Облекло. (Lecon 26)
Групи: Ниво 4
3
10.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
4
10.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
5
10.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
6
10.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
10.12.2020   19:00 - 20:30
Les hommes sont difficiles
Teacher: Dimitar
Граматика: Въпроси-продължение. Ударения. Речник: Въпроси и желания. (Lecon 10)
Групи: Ниво 2
10.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
10.12.2020   19:00 - 20:30
Qui ne risque rien n'a rien!
Teacher: Temenuzhka
Граматика: Местоименни наречия en и y. Речник: Облекло. (Lecon 26)
Групи: Ниво 4
10.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
10.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
10.12.2020   19:00 - 20:30
La vie est un spectacle.
Teacher: Denitsa
Граматика: Избор и принадлежност. Речник: Движения. (Lecon 42)
Групи: Ниво 6
10.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Пет
Петък
11.12.2020
11
Ниво 7
11.12.2020   19:00 - 21:00
Une propriété convoitée. / L'arrivée du TGV.
Teacher: Temenuzhka
Граматика: Минало условно наклонение. Бъдеще предварително време. Цел. Причина. Следствие. Речник: Страх и смелост. Околна среда.(Lecon 49/ Lecon 50)
Групи: Ниво 7
Ниво 1
11.12.2020   21:00 - 22:30
Позволете ми да се представя
Teacher: Denitsa
Граматика: Лични местоимения. Глаголи avoir, être, s’appeler, parler, présenter.. Речник: Поздрав. Формули за учтивост.(Lecon 2)
Групи: Ниво 1
11.12.2020   21:00 - 22:30
Позволете ми да се представя
Teacher: Denitsa
Граматика: Лични местоимения. Глаголи avoir, être, s’appeler, parler, présenter.. Речник: Поздрав. Формули за учтивост.(Lecon 2)
Групи: Ниво 1
11.12.2020   19:00 - 21:00
Une propriété convoitée. / L'arrivée du TGV.
Teacher: Temenuzhka
Граматика: Минало условно наклонение. Бъдеще предварително време. Цел. Причина. Следствие. Речник: Страх и смелост. Околна среда.(Lecon 49/ Lecon 50)
Групи: Ниво 7
Съб
Събота
12.12.2020
12
Ниво 7
12.12.2020   19:00 - 21:00
B2/C1
Teacher: Temenuzhka
Групи: Ниво 7
12.12.2020   19:00 - 21:00
B2/C1
Teacher: Temenuzhka
Групи: Ниво 7
Нед
Неделя
13.12.2020
13
3
13.12.2020   10:00 - 11:30
А2/В1
Teacher: Temenuzhka
Упражнения
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
4
13.12.2020   10:00 - 11:30
А2/В1
Teacher: Temenuzhka
Упражнения
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
5
13.12.2020   10:00 - 11:30
А2/В1
Teacher: Temenuzhka
Упражнения
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
6
13.12.2020   10:00 - 11:30
А2/В1
Teacher: Temenuzhka
Упражнения
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Ниво 1
13.12.2020   19:00 - 20:00
А1
Teacher: Milena
Граматически разговорен урок
Групи: Ниво 1 Ниво 2
Ниво 2
13.12.2020   19:00 - 20:00
А1
Teacher: Milena
Граматически разговорен урок
Групи: Ниво 1 Ниво 2
3
13.12.2020   20:00 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
4
13.12.2020   20:00 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
5
13.12.2020   20:00 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
6
13.12.2020   20:00 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
13.12.2020   19:00 - 20:00
А1
Teacher: Milena
Граматически разговорен урок
Групи: Ниво 1 Ниво 2
13.12.2020   19:00 - 20:00
А1
Teacher: Milena
Граматически разговорен урок
Групи: Ниво 1 Ниво 2
13.12.2020   10:00 - 11:30
А2/В1
Teacher: Temenuzhka
Упражнения
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
13.12.2020   20:00 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
13.12.2020   10:00 - 11:30
А2/В1
Teacher: Temenuzhka
Упражнения
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
13.12.2020   20:00 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
13.12.2020   10:00 - 11:30
А2/В1
Teacher: Temenuzhka
Упражнения
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
13.12.2020   20:00 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
13.12.2020   10:00 - 11:30
А2/В1
Teacher: Temenuzhka
Упражнения
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
13.12.2020   20:00 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Пон
Понеделник
14.12.2020
14
5
14.12.2020   19:00 - 20:30
L'enquête commence.
Teacher: Temenuzhka
Граматика: Подчинително наклонение. Речник: Да кажем истината. (Lecon 35)
Групи: Ниво 5
3
14.12.2020   19:00 - 20:30
Récit de voyage.
Teacher: Dimitar
Граматика: Изрази за време. Речник: Прогноза. (Lecon 19)
Групи: Ниво 3
3
14.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
4
14.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
5
14.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
6
14.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
14.12.2020   19:00 - 20:30
Récit de voyage.
Teacher: Dimitar
Граматика: Изрази за време. Речник: Прогноза. (Lecon 19)
Групи: Ниво 3
14.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
14.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
14.12.2020   19:00 - 20:30
L'enquête commence.
Teacher: Temenuzhka
Граматика: Подчинително наклонение. Речник: Да кажем истината. (Lecon 35)
Групи: Ниво 5
14.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
14.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Вто
Вторник
15.12.2020
15
4
15.12.2020   19:00 - 20:30
La fortune sourit aux audacieux.
Teacher: Temenuzhka
Граматика: Отрицание. Преразказно изречение. Речник: Да изразим мнение. Настаняване. (Lecon 27)
Групи: Ниво 4
6
15.12.2020   19:00 - 20:30
Tragédie ou comédie.
Teacher: Denitsa
Граматика: Минало предварително /отдавна минало време/. Речник: Реакции и чувства. (Lecon 43)
Групи: Ниво 6
2
15.12.2020   19:00 - 20:30
Vive la liberté
Teacher: Dimitar
Граматика: Образуване на женски род на съществителните. Речник: Свободно време. (Lecon 11)
Групи: Ниво 2
3
15.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
4
15.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
5
15.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
6
15.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
15.12.2020   19:00 - 20:30
Vive la liberté
Teacher: Dimitar
Граматика: Образуване на женски род на съществителните. Речник: Свободно време. (Lecon 11)
Групи: Ниво 2
15.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
15.12.2020   19:00 - 20:30
La fortune sourit aux audacieux.
Teacher: Temenuzhka
Граматика: Отрицание. Преразказно изречение. Речник: Да изразим мнение. Настаняване. (Lecon 27)
Групи: Ниво 4
15.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
15.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
15.12.2020   19:00 - 20:30
Tragédie ou comédie.
Teacher: Denitsa
Граматика: Минало предварително /отдавна минало време/. Речник: Реакции и чувства. (Lecon 43)
Групи: Ниво 6
15.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Сря
Сряда
16.12.2020
16
Ниво 3
16.12.2020   19:00 - 20:30
Révision
Teacher: Dimitar
Преговорен урок. (Lecon 20)
Групи: Ниво 3
Ниво 5
16.12.2020   19:00 - 20:30
Révision
Teacher: Temenuzhka
Преговорен урок. (Lecon 36)
Групи: Ниво 5
Ниво 1
16.12.2020   21:00 - 22:30
Хайде да се запознаем
Teacher: Denitsa
Граматика: Определителен и неопределителен член. Прилагателно. Отрицание.(Lecon 3)
Групи: Ниво 1
16.12.2020   21:00 - 22:30
Хайде да се запознаем
Teacher: Denitsa
Граматика: Определителен и неопределителен член. Прилагателно. Отрицание.(Lecon 3)
Групи: Ниво 1
16.12.2020   19:00 - 20:30
Révision
Teacher: Dimitar
Преговорен урок. (Lecon 20)
Групи: Ниво 3
16.12.2020   19:00 - 20:30
Révision
Teacher: Temenuzhka
Преговорен урок. (Lecon 36)
Групи: Ниво 5
Чет
Четвъртък
17.12.2020
17
2
17.12.2020   19:00 - 20:30
Révision
Teacher: Dimitar
Преговорен урок. (Lecon 12)
Групи: Ниво 2
4
17.12.2020   19:00 - 20:30
Révision
Teacher: Temenuzhka
Преговорен урок. (Lecon 28)
Групи: Ниво 4
6
17.12.2020   19:00 - 20:30
Révision
Teacher: Denitsa
Преговорен урок. (Lecon 44)
Групи: Ниво 6
3
17.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
4
17.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
5
17.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
6
17.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
17.12.2020   19:00 - 20:30
Révision
Teacher: Dimitar
Преговорен урок. (Lecon 12)
Групи: Ниво 2
17.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
17.12.2020   19:00 - 20:30
Révision
Teacher: Temenuzhka
Преговорен урок. (Lecon 28)
Групи: Ниво 4
17.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
17.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
17.12.2020   19:00 - 20:30
Révision
Teacher: Denitsa
Преговорен урок. (Lecon 44)
Групи: Ниво 6
17.12.2020   20:30 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Пет
Петък
18.12.2020
18
Ниво 7
18.12.2020   19:00 - 21:00
La situation s'aggrave. / Révision
Teacher: Temenuzhka
Граматика: Ситуиране във времето. Речник: Закон и право. / Преговорен урок. (Lecon 51/ Lecon 52)
Групи: Ниво 7
Ниво 1
18.12.2020   21:00 - 22:30
Къде живеете?
Teacher: Denitsa
Граматика: Предлози. Глаголи aller, venir, habiter, aimer, travailler, faire. Безлични изрази. Речник: Националност. Дни. Месеци. (Lecon 4)
Групи: Ниво 1
18.12.2020   21:00 - 22:30
Къде живеете?
Teacher: Denitsa
Граматика: Предлози. Глаголи aller, venir, habiter, aimer, travailler, faire. Безлични изрази. Речник: Националност. Дни. Месеци. (Lecon 4)
Групи: Ниво 1
18.12.2020   19:00 - 21:00
La situation s'aggrave. / Révision
Teacher: Temenuzhka
Граматика: Ситуиране във времето. Речник: Закон и право. / Преговорен урок. (Lecon 51/ Lecon 52)
Групи: Ниво 7
Съб
Събота
19.12.2020
19
Ниво 7
19.12.2020   19:00 - 21:00
B2/C1
Teacher: Temenuzhka
Групи: Ниво 7
19.12.2020   19:00 - 21:00
B2/C1
Teacher: Temenuzhka
Групи: Ниво 7
Нед
Неделя
20.12.2020
20
3
20.12.2020   10:00 - 11:30
А2/В1
Teacher: Temenuzhka
Упражнения
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
4
20.12.2020   10:00 - 11:30
А2/В1
Teacher: Temenuzhka
Упражнения
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
5
20.12.2020   10:00 - 11:30
А2/В1
Teacher: Temenuzhka
Упражнения
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
6
20.12.2020   10:00 - 11:30
А2/В1
Teacher: Temenuzhka
Упражнения
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Ниво 1
20.12.2020   19:00 - 20:00
А1
Teacher: Milena
Граматически разговорен урок
Групи: Ниво 1 Ниво 2
Ниво 2
20.12.2020   19:00 - 20:00
А1
Teacher: Milena
Граматически разговорен урок
Групи: Ниво 1 Ниво 2
3
20.12.2020   20:00 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
4
20.12.2020   20:00 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
5
20.12.2020   20:00 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
6
20.12.2020   20:00 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
20.12.2020   19:00 - 20:00
А1
Teacher: Milena
Граматически разговорен урок
Групи: Ниво 1 Ниво 2
20.12.2020   19:00 - 20:00
А1
Teacher: Milena
Граматически разговорен урок
Групи: Ниво 1 Ниво 2
20.12.2020   10:00 - 11:30
А2/В1
Teacher: Temenuzhka
Упражнения
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
20.12.2020   20:00 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
20.12.2020   10:00 - 11:30
А2/В1
Teacher: Temenuzhka
Упражнения
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
20.12.2020   20:00 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
20.12.2020   10:00 - 11:30
А2/В1
Teacher: Temenuzhka
Упражнения
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
20.12.2020   20:00 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
20.12.2020   10:00 - 11:30
А2/В1
Teacher: Temenuzhka
Упражнения
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
20.12.2020   20:00 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6