ЗАТВОРИ

Седмична програма

ВсичкиНиво 1 (A1-1)Ниво 2 (A1-2)Ниво 3 (A2-1)Ниво 4 (A2-2)Ниво 5 (B1-1)Ниво 6 (B1-2)Ниво 7 (B2)
Всички ниваНиво 1 (A1-1)Ниво 2 (A1-2)Ниво 3 (A2-1)Ниво 4 (A2-2)Ниво 5 (B1-1)Ниво 6 (B1-2)Ниво 7 (B2)

Програма за всички нива

Програма за Ниво 1 (A1-1)

Програма за Ниво 2 (A1-2)

Програма за Ниво 3 (A2-1)

Програма за Ниво 4 (A2-2)

Програма за Ниво 5 (B1-1)

Програма за Ниво 6 (B1-2)

Програма за Ниво 7 (B2)

Програма за модул Speaking Plus

Програма за модул Немски за Германия

08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Пон
Понеделник
21.06.2021
21
7
Днес 19:00 - 20:30
Напреднали /ниво DEFL, DALF/
Teacher: Temenuzhka
Face aux professionnels. / Magazine Sciences. Граматика: Количество. Разказ в минало време. Речник: Поправки и ремонти. Здраве и болест. (Lecon 53/ Lecon 54)
Групи: Ниво 7
3
Днес 19:00 - 20:30
Начинаещи
Teacher: Dimitar
Les affaires marchent. Граматика: Настояще. Близко бъдеще. Близко минало. Речник: Работа. (Lecon 21)
Групи: Ниво 3
4
Днес 20:30 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
5
Днес 20:30 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
6
Днес 20:30 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Днес 19:00 - 20:30
Начинаещи
Teacher: Dimitar
Les affaires marchent. Граматика: Настояще. Близко бъдеще. Близко минало. Речник: Работа. (Lecon 21)
Групи: Ниво 3
Днес 20:30 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Днес 20:30 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Днес 20:30 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Днес 19:00 - 20:30
Напреднали /ниво DEFL, DALF/
Teacher: Temenuzhka
Face aux professionnels. / Magazine Sciences. Граматика: Количество. Разказ в минало време. Речник: Поправки и ремонти. Здраве и болест. (Lecon 53/ Lecon 54)
Групи: Ниво 7
Вто
Вторник
22.06.2021
22
Ниво 5
22.06.2021   19:00 - 20:30
Напреднали
Teacher: Temenuzhka
À travers la presse sportive. Граматика: Пасив. Речник: Спорт. (Lecon 37)
Групи: Ниво 5
Ниво 1
22.06.2021   19:00 - 20:30
Начинаещи
Teacher: Denitsa
Семейство. Граматика: Лични местоимения допълнения. Сегашно просто време. Речник: Семейно положение. Професия. Числа.(Lecon 5)
Групи: Ниво 1
22.06.2021   19:00 - 20:30
Начинаещи
Teacher: Denitsa
Семейство. Граматика: Лични местоимения допълнения. Сегашно просто време. Речник: Семейно положение. Професия. Числа.(Lecon 5)
Групи: Ниво 1
22.06.2021   19:00 - 20:30
Напреднали
Teacher: Temenuzhka
À travers la presse sportive. Граматика: Пасив. Речник: Спорт. (Lecon 37)
Групи: Ниво 5
Сря
Сряда
23.06.2021
23
Ниво 4
23.06.2021   19:00 - 20:30
Напреднали
Teacher: Dimitar
La publicité et nos rêves. Граматика: Сравнителна степен. Прилагателно име. Речник: Мечти. (Lecon 29); La France et le monde. Граматика: Le Subjonctif /Подчинително наклонение/. Речник: Европа без граници. (Lecon 30)
Групи: Ниво 4
Ниво 2
23.06.2021   20:30 - 22:00
Начинаещи
Teacher: Denitsa
L'heure, c'est l'heure. Граматика: Минало свършено време. Речник: Да се ситуираме във времето. (Lecon 13); Elle va revoir sa Normandie. Граматика: Притежателни и показателни местиомения. (Lecon 14)
Групи: Ниво 2
23.06.2021   20:30 - 22:00
Начинаещи
Teacher: Denitsa
L'heure, c'est l'heure. Граматика: Минало свършено време. Речник: Да се ситуираме във времето. (Lecon 13); Elle va revoir sa Normandie. Граматика: Притежателни и показателни местиомения. (Lecon 14)
Групи: Ниво 2
23.06.2021   19:00 - 20:30
Напреднали
Teacher: Dimitar
La publicité et nos rêves. Граматика: Сравнителна степен. Прилагателно име. Речник: Мечти. (Lecon 29); La France et le monde. Граматика: Le Subjonctif /Подчинително наклонение/. Речник: Европа без граници. (Lecon 30)
Групи: Ниво 4
Чет
Четвъртък
24.06.2021
24
3
24.06.2021   19:00 - 20:30
Начинаещи
Teacher: Dimitar
Un après-midi à problèmes. Граматика: Местоимения за пряко допълнение. Речник: Разрешения и забрани. (Lecon 22)
Групи: Ниво 3
1
24.06.2021   19:00 - 20:30
Начинаещи
Teacher: Denitsa
Какво харесвате? Граматика: Множествено число. Речник: Да характеризираме нещо или някого. (Lecon 6)
Групи: Ниво 1
4
24.06.2021   20:30 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
5
24.06.2021   20:30 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
6
24.06.2021   20:30 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
24.06.2021   19:00 - 20:30
Начинаещи
Teacher: Denitsa
Какво харесвате? Граматика: Множествено число. Речник: Да характеризираме нещо или някого. (Lecon 6)
Групи: Ниво 1
24.06.2021   19:00 - 20:30
Начинаещи
Teacher: Dimitar
Un après-midi à problèmes. Граматика: Местоимения за пряко допълнение. Речник: Разрешения и забрани. (Lecon 22)
Групи: Ниво 3
24.06.2021   20:30 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
24.06.2021   20:30 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
24.06.2021   20:30 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Пет
Петък
25.06.2021
25
Ниво 4
25.06.2021   20:30 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
-
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Ниво 5
25.06.2021   20:30 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
-
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Ниво 6
25.06.2021   20:30 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
-
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
25.06.2021   20:30 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
-
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
25.06.2021   20:30 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
-
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
25.06.2021   20:30 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
-
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Съб
Събота
26.06.2021
26
Нед
Неделя
27.06.2021
27
Ниво 4
27.06.2021   20:00 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Ниво 5
27.06.2021   20:00 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Ниво 6
27.06.2021   20:00 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
27.06.2021   20:00 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
27.06.2021   20:00 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
27.06.2021   20:00 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Пон
Понеделник
28.06.2021
28
3
28.06.2021   19:00 - 20:30
Начинаещи
Teacher: Dimitar
Tout est bien qui fini bien! Граматика: Местоимения за непряко допълнение. Речник: Възклицания. Пари. Предположения. (Lecon 23)
Групи: Ниво 3
4
28.06.2021   20:30 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
5
28.06.2021   20:30 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
6
28.06.2021   20:30 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
28.06.2021   19:00 - 20:30
Начинаещи
Teacher: Dimitar
Tout est bien qui fini bien! Граматика: Местоимения за непряко допълнение. Речник: Възклицания. Пари. Предположения. (Lecon 23)
Групи: Ниво 3
28.06.2021   20:30 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
28.06.2021   20:30 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
28.06.2021   20:30 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Вто
Вторник
29.06.2021
29
Ниво 1
29.06.2021   19:00 - 20:30
Начинаещи
Teacher: Denitsa
Le week-end de la famille Delvaux. Граматика: Въпроси. Речник: Ориентиране.(Lecon 7)
Групи: Ниво 1
29.06.2021   19:00 - 20:30
Начинаещи
Teacher: Denitsa
Le week-end de la famille Delvaux. Граматика: Въпроси. Речник: Ориентиране.(Lecon 7)
Групи: Ниво 1
Сря
Сряда
30.06.2021
30
Ниво 4
30.06.2021   19:00 - 20:30
Напреднали
Teacher: Dimitar
Campagne publicitaire. Граматика: Относителни местоимения. Речник: Да убедим някого. (Lecon 31); Révision. Преговорен урок.
Групи: Ниво 4
Ниво 2
30.06.2021   20:30 - 22:00
Начинаещи
Teacher: Denitsa
Mettez-vous d'accord! Граматика: Възвратни глаголи. Повелително наклонение. Речник: Всекидневие. (Lecon 15); Révision. Преговорен урок. (Lecon 16)
Групи: Ниво 2
30.06.2021   20:30 - 22:00
Начинаещи
Teacher: Denitsa
Mettez-vous d'accord! Граматика: Възвратни глаголи. Повелително наклонение. Речник: Всекидневие. (Lecon 15); Révision. Преговорен урок. (Lecon 16)
Групи: Ниво 2
30.06.2021   19:00 - 20:30
Напреднали
Teacher: Dimitar
Campagne publicitaire. Граматика: Относителни местоимения. Речник: Да убедим някого. (Lecon 31); Révision. Преговорен урок.
Групи: Ниво 4
Чет
Четвъртък
01.07.2021
01
5
01.07.2021   19:00 - 20:30
Напреднали
Teacher: Temenuzhka
Révision. Преговорен урок.
Групи: Ниво 5
1
01.07.2021   19:00 - 20:30
Начинаещи
Teacher: Denitsa
Урок-Упражнение: Аз и моето семейство. Граматика: Сегашно просто време. Речник - Преговор: Семейно положение. Професия. Числа.(Lecon 8)
Групи: Ниво 1
3
01.07.2021   19:00 - 20:30
Начинаещи
Teacher: Dimitar
Révision. Преговорен урок. (Lecon 24)
Групи: Ниво 3
4
01.07.2021   20:30 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
5
01.07.2021   20:30 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
6
01.07.2021   20:30 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
01.07.2021   19:00 - 20:30
Начинаещи
Teacher: Denitsa
Урок-Упражнение: Аз и моето семейство. Граматика: Сегашно просто време. Речник - Преговор: Семейно положение. Професия. Числа.(Lecon 8)
Групи: Ниво 1
01.07.2021   19:00 - 20:30
Начинаещи
Teacher: Dimitar
Révision. Преговорен урок. (Lecon 24)
Групи: Ниво 3
01.07.2021   20:30 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
01.07.2021   19:00 - 20:30
Напреднали
Teacher: Temenuzhka
Révision. Преговорен урок.
Групи: Ниво 5
01.07.2021   20:30 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
01.07.2021   20:30 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Пет
Петък
02.07.2021
02
7
02.07.2021   19:00 - 20:30
Напреднали /ниво DEFL, DALF/
Teacher: Temenuzhka
-
Групи: Ниво 7
4
02.07.2021   20:30 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
-
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
5
02.07.2021   20:30 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
-
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
6
02.07.2021   20:30 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
-
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
02.07.2021   20:30 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
-
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
02.07.2021   20:30 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
-
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
02.07.2021   20:30 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
-
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
02.07.2021   19:00 - 20:30
Напреднали /ниво DEFL, DALF/
Teacher: Temenuzhka
-
Групи: Ниво 7
Съб
Събота
03.07.2021
03
Ниво 1
03.07.2021   10:00 - 11:30
Упражнения
Teacher: Temenuzhka
Групи: Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3
Ниво 2
03.07.2021   10:00 - 11:30
Упражнения
Teacher: Temenuzhka
Групи: Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3
Ниво 3
03.07.2021   10:00 - 11:30
Упражнения
Teacher: Temenuzhka
Групи: Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3
03.07.2021   10:00 - 11:30
Упражнения
Teacher: Temenuzhka
Групи: Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3
03.07.2021   10:00 - 11:30
Упражнения
Teacher: Temenuzhka
Групи: Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3
03.07.2021   10:00 - 11:30
Упражнения
Teacher: Temenuzhka
Групи: Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3
Нед
Неделя
04.07.2021
04
Ниво 4
04.07.2021   10:00 - 11:30
Упражнения
Teacher: Temenuzhka
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Ниво 5
04.07.2021   10:00 - 11:30
Упражнения
Teacher: Temenuzhka
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Ниво 6
04.07.2021   10:00 - 11:30
Упражнения
Teacher: Temenuzhka
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Ниво 4
04.07.2021   20:00 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Ниво 5
04.07.2021   20:00 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Ниво 6
04.07.2021   20:00 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
04.07.2021   10:00 - 11:30
Упражнения
Teacher: Temenuzhka
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
04.07.2021   20:00 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
04.07.2021   10:00 - 11:30
Упражнения
Teacher: Temenuzhka
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
04.07.2021   20:00 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
04.07.2021   10:00 - 11:30
Упражнения
Teacher: Temenuzhka
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
04.07.2021   20:00 - 21:30
Разговорен урок
Teacher: Dimitar
Групи: Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Пон
Понеделник
05.07.2021
05
Вто
Вторник
06.07.2021
06
Сря
Сряда
07.07.2021
07
Чет
Четвъртък
08.07.2021
08
Пет
Петък
09.07.2021
09
Съб
Събота
10.07.2021
10
Нед
Неделя
11.07.2021
11