ЗАТВОРИ

Седмична програма

ВсичкиНиво 1 (A1-1)Ниво 2 (A1-2)Ниво 3 (A2-1)Ниво 4 (A2-2)Ниво 5 (B1-1)Ниво 6 (B1-2)Ниво 7 (B2)
Всички ниваНиво 1 (A1-1)Ниво 2 (A1-2)Ниво 3 (A2-1)Ниво 4 (A2-2)Ниво 5 (B1-1)Ниво 6 (B1-2)Ниво 7 (B2)

Програма за всички нива

Програма за Ниво 1 (A1-1)

Програма за Ниво 2 (A1-2)

Програма за Ниво 3 (A2-1)

Програма за Ниво 4 (A2-2)

Програма за Ниво 5 (B1-1)

Програма за Ниво 6 (B1-2)

Програма за Ниво 7 (B2)

Програма за модул Speaking Plus

Програма за модул Немски за Германия

08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Пон
Понеделник
06.07.2020
06
Ниво 3
06.07.2020   19:00 - 21:00
Les affaires marchent.
Teacher: Dimitar
Граматика: Настояще. Близко бъдеще. Близко минало. Речник: Работа. (Lecon 21)

Приключил клас

Налични записи:
Видео 1 (01:50:46)

Групи: Ниво 3
Ниво 5
06.07.2020   19:00 - 21:00
À travers la presse sportive.
Teacher: Temenuzhka
Граматика: Пасив. Речник: Спорт. (Lecon 37)

Приключил клас

Налични записи:
Видео 1 (01:58:16)

Групи: Ниво 5
3
06.07.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок

Приключил клас

Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
4
06.07.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок

Приключил клас

Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
5
06.07.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок

Приключил клас

Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
6
06.07.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок

Приключил клас

Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
06.07.2020   19:00 - 21:00
Les affaires marchent.
Teacher: Dimitar
Граматика: Настояще. Близко бъдеще. Близко минало. Речник: Работа. (Lecon 21)

Приключил клас

Налични записи:
Видео 1 (01:50:46)

Групи: Ниво 3
06.07.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок

Приключил клас

Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
06.07.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок

Приключил клас

Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
06.07.2020   19:00 - 21:00
À travers la presse sportive.
Teacher: Temenuzhka
Граматика: Пасив. Речник: Спорт. (Lecon 37)

Приключил клас

Налични записи:
Видео 1 (01:58:16)

Групи: Ниво 5
06.07.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок

Приключил клас

Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
06.07.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок

Приключил клас

Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Вто
Вторник
07.07.2020
07
Ниво 2
Днес 19:00 - 21:00
L'heure, c'est l'heure.
Teacher: Dimitar
Граматика: Минало свършено време. Речник: Да се ситуираме във времето. (Lecon 13)
Групи: Ниво 2
Ниво 4
Днес 19:00 - 21:00
La publicité et nos rêves.
Teacher: Temenuzhka
Граматика: Сравнителна степен. Прилагателно име. Речник: Мечти. (Lecon 29)
Групи: Ниво 4
3
Днес 21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
4
Днес 21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
5
Днес 21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
6
Днес 21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Днес 19:00 - 21:00
L'heure, c'est l'heure.
Teacher: Dimitar
Граматика: Минало свършено време. Речник: Да се ситуираме във времето. (Lecon 13)
Групи: Ниво 2
Днес 21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Днес 19:00 - 21:00
La publicité et nos rêves.
Teacher: Temenuzhka
Граматика: Сравнителна степен. Прилагателно име. Речник: Мечти. (Lecon 29)
Групи: Ниво 4
Днес 21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Днес 21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Днес 21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Сря
Сряда
08.07.2020
08
Ниво 5
08.07.2020   19:00 - 21:00
Enquête dans une banlieue.
Teacher: Temenuzhka
Граматика: Време. Речник: Събития. (Lecon 38)
Групи: Ниво 5
Ниво 3
08.07.2020   19:00 - 21:00
Un après-midi à problèmes.
Teacher: Dimitar
Граматика: Местоимения за пряко допълнение. Речник: Разрешения и забрани. (Lecon 22)
Групи: Ниво 3 OPEN CLASS FRANCAIS
OCF
08.07.2020   19:00 - 21:00
Un après-midi à problèmes.
Teacher: Dimitar
Граматика: Местоимения за пряко допълнение. Речник: Разрешения и забрани. (Lecon 22)
Групи: Ниво 3 OPEN CLASS FRANCAIS
08.07.2020   19:00 - 21:00
Un après-midi à problèmes.
Teacher: Dimitar
Граматика: Местоимения за пряко допълнение. Речник: Разрешения и забрани. (Lecon 22)
Групи: Ниво 3 OPEN CLASS FRANCAIS
08.07.2020   19:00 - 21:00
Enquête dans une banlieue.
Teacher: Temenuzhka
Граматика: Време. Речник: Събития. (Lecon 38)
Групи: Ниво 5
Чет
Четвъртък
09.07.2020
09
Ниво 2
09.07.2020   19:00 - 21:00
Elle va revoir sa Normandie.
Teacher: Dimitar
Граматика: Притежателни и показателни местиомения. (Lecon 14)
Групи: Ниво 2
Ниво 4
09.07.2020   19:00 - 21:00
La France et le monde.
Teacher: Temenuzhka
Граматика: Le Subjonctif /Подчинително наклонение/. Речник: Европа без граници. (Lecon 30)
Групи: Ниво 4
3
09.07.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
4
09.07.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
5
09.07.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
6
09.07.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
09.07.2020   19:00 - 21:00
Elle va revoir sa Normandie.
Teacher: Dimitar
Граматика: Притежателни и показателни местиомения. (Lecon 14)
Групи: Ниво 2
09.07.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
09.07.2020   19:00 - 21:00
La France et le monde.
Teacher: Temenuzhka
Граматика: Le Subjonctif /Подчинително наклонение/. Речник: Европа без граници. (Lecon 30)
Групи: Ниво 4
09.07.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
09.07.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
09.07.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Пет
Петък
10.07.2020
10
Ниво 7
10.07.2020   19:00 - 21:00
Face aux professionnels. / Magazine Sciences.
Teacher: Temenuzhka
Граматика: Количество. Разказ в минало време. Речник: Поправки и ремонти. Здраве и болест. (Lecon 53/ Lecon 54)
Групи: Ниво 7
10.07.2020   19:00 - 21:00
Face aux professionnels. / Magazine Sciences.
Teacher: Temenuzhka
Граматика: Количество. Разказ в минало време. Речник: Поправки и ремонти. Здраве и болест. (Lecon 53/ Lecon 54)
Групи: Ниво 7
Съб
Събота
11.07.2020
11
Ниво 7
11.07.2020   19:00 - 21:00
B2/C1
Teacher: Temenuzhka
-
Групи: Ниво 7
11.07.2020   19:00 - 21:00
B2/C1
Teacher: Temenuzhka
-
Групи: Ниво 7
Нед
Неделя
12.07.2020
12
3
12.07.2020   10:00 - 11:30
А2/В1
Teacher: Temenuzhka
Упражнения
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
4
12.07.2020   10:00 - 11:30
А2/В1
Teacher: Temenuzhka
Упражнения
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
5
12.07.2020   10:00 - 11:30
А2/В1
Teacher: Temenuzhka
Упражнения
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
6
12.07.2020   10:00 - 11:30
А2/В1
Teacher: Temenuzhka
Упражнения
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Ниво 1
12.07.2020   19:00 - 20:00
А1
Teacher: Milena
Граматически разговорен урок
Групи: Ниво 1 Ниво 2
Ниво 2
12.07.2020   19:00 - 20:00
А1
Teacher: Milena
Граматически разговорен урок
Групи: Ниво 1 Ниво 2
3
12.07.2020   20:00 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
4
12.07.2020   20:00 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
5
12.07.2020   20:00 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
6
12.07.2020   20:00 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
12.07.2020   19:00 - 20:00
А1
Teacher: Milena
Граматически разговорен урок
Групи: Ниво 1 Ниво 2
12.07.2020   19:00 - 20:00
А1
Teacher: Milena
Граматически разговорен урок
Групи: Ниво 1 Ниво 2
12.07.2020   10:00 - 11:30
А2/В1
Teacher: Temenuzhka
Упражнения
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
12.07.2020   20:00 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
12.07.2020   10:00 - 11:30
А2/В1
Teacher: Temenuzhka
Упражнения
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
12.07.2020   20:00 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
12.07.2020   10:00 - 11:30
А2/В1
Teacher: Temenuzhka
Упражнения
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
12.07.2020   20:00 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
12.07.2020   10:00 - 11:30
А2/В1
Teacher: Temenuzhka
Упражнения
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
12.07.2020   20:00 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Пон
Понеделник
13.07.2020
13
Ниво 5
13.07.2020   19:00 - 21:00
Profession journaliste.
Teacher: Temenuzhka
Граматика: Сигурност и невъзможност. Преразказ. Речник: Описание, функция, организация. (Lecon 39)
Групи: Ниво 5
Ниво 3
13.07.2020   19:00 - 21:00
Tout est bien qui fini bien!
Teacher: Dimitar
Граматика: Местоимения за непряко допълнение. Речник: Възклицания. Пари. Предположения. (Lecon 23)
Групи: Ниво 3
Ниво 1
13.07.2020   19:00 - 21:00
Какво харесвате?
Teacher: Denitsa
Граматика: Множествено число. Речник: Да характеризираме нещо или някого. (Lecon 6)
Групи: Ниво 1
3
13.07.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
4
13.07.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
5
13.07.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
6
13.07.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
13.07.2020   19:00 - 21:00
Какво харесвате?
Teacher: Denitsa
Граматика: Множествено число. Речник: Да характеризираме нещо или някого. (Lecon 6)
Групи: Ниво 1
13.07.2020   19:00 - 21:00
Tout est bien qui fini bien!
Teacher: Dimitar
Граматика: Местоимения за непряко допълнение. Речник: Възклицания. Пари. Предположения. (Lecon 23)
Групи: Ниво 3
13.07.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
13.07.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
13.07.2020   19:00 - 21:00
Profession journaliste.
Teacher: Temenuzhka
Граматика: Сигурност и невъзможност. Преразказ. Речник: Описание, функция, организация. (Lecon 39)
Групи: Ниво 5
13.07.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
13.07.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Вто
Вторник
14.07.2020
14
Ниво 4
14.07.2020   19:00 - 21:00
Campagne publicitaire.
Teacher: Temenuzhka
Граматика: Относителни местоимения. Речник: Да убедим някого. (Lecon 31)
Групи: Ниво 4
Ниво 2
14.07.2020   19:00 - 21:00
Mettez-vous d'accord!
Teacher: Dimitar
Граматика: Възвратни глаголи. Повелително наклонение. Речник: Всекидневие. (Lecon 15)
Групи: Ниво 2
Ниво 6
14.07.2020   19:00 - 21:00
Paroles et musique. ; Entrée en poésie.
Teacher: Denitsa
Граматика: Наречия, прилагателни, местоимения. Речник: Чувства и усещания. (Lecon 46); Граматика: Относителни местоимения. Речник: Предмети от всекидневието. (Lecon 47)
Групи: Ниво 6
3
14.07.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
4
14.07.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
5
14.07.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
6
14.07.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
14.07.2020   19:00 - 21:00
Mettez-vous d'accord!
Teacher: Dimitar
Граматика: Възвратни глаголи. Повелително наклонение. Речник: Всекидневие. (Lecon 15)
Групи: Ниво 2
14.07.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
14.07.2020   19:00 - 21:00
Campagne publicitaire.
Teacher: Temenuzhka
Граматика: Относителни местоимения. Речник: Да убедим някого. (Lecon 31)
Групи: Ниво 4
14.07.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
14.07.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
14.07.2020   19:00 - 21:00
Paroles et musique. ; Entrée en poésie.
Teacher: Denitsa
Граматика: Наречия, прилагателни, местоимения. Речник: Чувства и усещания. (Lecon 46); Граматика: Относителни местоимения. Речник: Предмети от всекидневието. (Lecon 47)
Групи: Ниво 6
14.07.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Сря
Сряда
15.07.2020
15
Ниво 1
15.07.2020   19:00 - 21:00
Le week-end de la famille Delvaux
Teacher: Denitsa
Граматика: Въпроси. Речник: Ориентиране.(Lecon 7)
Групи: Ниво 1
Ниво 5
15.07.2020   19:00 - 21:00
Révision
Teacher: Temenuzhka
Преговорен урок.
Групи: Ниво 5
Ниво 3
15.07.2020   19:00 - 21:00
Révision
Teacher: Dimitar
Преговорен урок. (Lecon 24)
Групи: Ниво 3
15.07.2020   19:00 - 21:00
Le week-end de la famille Delvaux
Teacher: Denitsa
Граматика: Въпроси. Речник: Ориентиране.(Lecon 7)
Групи: Ниво 1
15.07.2020   19:00 - 21:00
Révision
Teacher: Dimitar
Преговорен урок. (Lecon 24)
Групи: Ниво 3
15.07.2020   19:00 - 21:00
Révision
Teacher: Temenuzhka
Преговорен урок.
Групи: Ниво 5
Чет
Четвъртък
16.07.2020
16
Ниво 4
16.07.2020   19:00 - 21:00
Révision
Teacher: Temenuzhka
Преговорен урок.
Групи: Ниво 4
Ниво 2
16.07.2020   19:00 - 21:00
Révision
Teacher: Dimitar
Преговорен урок. (Lecon 16)
Групи: Ниво 2
Ниво 6
16.07.2020   19:00 - 21:00
Révision
Teacher: Denitsa
Преговорен урок. (Lecon 48)
Групи: Ниво 6
3
16.07.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
4
16.07.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
5
16.07.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
6
16.07.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
16.07.2020   19:00 - 21:00
Révision
Teacher: Dimitar
Преговорен урок. (Lecon 16)
Групи: Ниво 2
16.07.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
16.07.2020   19:00 - 21:00
Révision
Teacher: Temenuzhka
Преговорен урок.
Групи: Ниво 4
16.07.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
16.07.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
16.07.2020   19:00 - 21:00
Révision
Teacher: Denitsa
Преговорен урок. (Lecon 48)
Групи: Ниво 6
16.07.2020   21:00 - 22:00
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Пет
Петък
17.07.2020
17
Ниво 7
17.07.2020   19:00 - 21:00
Affaire à juger. / Révision
Teacher: Temenuzhka
Граматика: Резултат и обстоятелство. Речник: Аргументация. / Преговорен урок. (Lecon 55/ Lecon 56)
Групи: Ниво 7
Ниво 1
17.07.2020   19:00 - 21:00
Урок-Упражнение: Аз и моето семейство
Teacher: Denitsa
Граматика: Сегашно просто време. Речник - Преговор: Семейно положение. Професия. Числа.(Lecon 8)
Групи: Ниво 1
17.07.2020   19:00 - 21:00
Урок-Упражнение: Аз и моето семейство
Teacher: Denitsa
Граматика: Сегашно просто време. Речник - Преговор: Семейно положение. Професия. Числа.(Lecon 8)
Групи: Ниво 1
17.07.2020   19:00 - 21:00
Affaire à juger. / Révision
Teacher: Temenuzhka
Граматика: Резултат и обстоятелство. Речник: Аргументация. / Преговорен урок. (Lecon 55/ Lecon 56)
Групи: Ниво 7
Съб
Събота
18.07.2020
18
Ниво 7
18.07.2020   19:00 - 21:00
B2/C1
Teacher: Temenuzhka
-
Групи: Ниво 7
18.07.2020   19:00 - 21:00
B2/C1
Teacher: Temenuzhka
-
Групи: Ниво 7
Нед
Неделя
19.07.2020
19
3
19.07.2020   10:00 - 11:30
А2/В1
Teacher: Temenuzhka
Упражнения
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
4
19.07.2020   10:00 - 11:30
А2/В1
Teacher: Temenuzhka
Упражнения
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
5
19.07.2020   10:00 - 11:30
А2/В1
Teacher: Temenuzhka
Упражнения
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
6
19.07.2020   10:00 - 11:30
А2/В1
Teacher: Temenuzhka
Упражнения
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Ниво 1
19.07.2020   19:00 - 20:00
А1
Teacher: Milena
Граматически разговорен урок
Групи: Ниво 1 Ниво 2
Ниво 2
19.07.2020   19:00 - 20:00
А1
Teacher: Milena
Граматически разговорен урок
Групи: Ниво 1 Ниво 2
3
19.07.2020   20:00 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
4
19.07.2020   20:00 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
5
19.07.2020   20:00 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
6
19.07.2020   20:00 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
19.07.2020   19:00 - 20:00
А1
Teacher: Milena
Граматически разговорен урок
Групи: Ниво 1 Ниво 2
19.07.2020   19:00 - 20:00
А1
Teacher: Milena
Граматически разговорен урок
Групи: Ниво 1 Ниво 2
19.07.2020   10:00 - 11:30
А2/В1
Teacher: Temenuzhka
Упражнения
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
19.07.2020   20:00 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
19.07.2020   10:00 - 11:30
А2/В1
Teacher: Temenuzhka
Упражнения
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
19.07.2020   20:00 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
19.07.2020   10:00 - 11:30
А2/В1
Teacher: Temenuzhka
Упражнения
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
19.07.2020   20:00 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
19.07.2020   10:00 - 11:30
А2/В1
Teacher: Temenuzhka
Упражнения
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
19.07.2020   20:00 - 21:30
А2/В1
Teacher: Dimitar
Разговорен урок
Групи: Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6
Пон
Понеделник
20.07.2020
20
Вто
Вторник
21.07.2020
21
Сря
Сряда
22.07.2020
22
Чет
Четвъртък
23.07.2020
23
Пет
Петък
24.07.2020
24
Съб
Събота
25.07.2020
25
Нед
Неделя
26.07.2020
26