ЗАТВОРИ

Седмична програма

ВсичкиНиво 1 (A1-1)Ниво 2 (A1-2)Ниво 3 (A2-1)Ниво 4 (A2-2)Ниво 5 (B1-1)Ниво 6 (B1-2)Ниво 7 (B2)
Всички ниваНиво 1 (A1-1)Ниво 2 (A1-2)Ниво 3 (A2-1)Ниво 4 (A2-2)Ниво 5 (B1-1)Ниво 6 (B1-2)Ниво 7 (B2)

Програма за всички нива

Програма за Ниво 1 (A1-1)

Програма за Ниво 2 (A1-2)

Програма за Ниво 3 (A2-1)

Програма за Ниво 4 (A2-2)

Програма за Ниво 5 (B1-1)

Програма за Ниво 6 (B1-2)

Програма за Ниво 7 (B2)

Програма за модул Speaking Plus

Програма за модул Немски за Германия

08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Пон
Понеделник
04.12.2023
04
Ниво 1
04.12.2023   19:00 - 20:00
Начинаещи
Teacher: Temenuzhka
Lecon 5 - Семейство. Граматика: Лични местоимения допълнения. Сегашно просто време. Речник: Семейно положение. Професия. Числа. Lecon 6 - Какво харесвате? Граматика: Множествено число. Речник: Да характеризираме нещо или някого.

Приключил клас

Налични записи:
Видео 1 (01:00:32)

Групи: Ниво 1
Ниво 5
04.12.2023   20:10 - 21:10
Напреднали
Teacher: Temenuzhka
Lecon 37 - À travers la presse sportive. Граматика: Пасив. Речник: Спорт.; Lecon 38 - Enquête dans une banlieue.Граматика: Време. Речник: Събития.

Приключил клас

Налични записи:
Видео 1 (01:00:32)
Видео 2 (00:57:52)

Групи: Ниво 5
04.12.2023   19:00 - 20:00
Начинаещи
Teacher: Temenuzhka
Lecon 5 - Семейство. Граматика: Лични местоимения допълнения. Сегашно просто време. Речник: Семейно положение. Професия. Числа. Lecon 6 - Какво харесвате? Граматика: Множествено число. Речник: Да характеризираме нещо или някого.

Приключил клас

Налични записи:
Видео 1 (01:00:32)

Групи: Ниво 1
04.12.2023   20:10 - 21:10
Напреднали
Teacher: Temenuzhka
Lecon 37 - À travers la presse sportive. Граматика: Пасив. Речник: Спорт.; Lecon 38 - Enquête dans une banlieue.Граматика: Време. Речник: Събития.

Приключил клас

Налични записи:
Видео 1 (01:00:32)
Видео 2 (00:57:52)

Групи: Ниво 5
Вто
Вторник
05.12.2023
05
Ниво 2
05.12.2023   19:00 - 20:00
Начинаещи
Teacher: Temenuzhka
Lecon 13 - L'heure, c'est l'heure. Граматика: Минало свършено време. Речник: Да се ситуираме във времето. Lecon 14 - Elle va revoir sa Normandie. Граматика: Притежателни и показателни местиомения.

Приключил клас

Налични записи:
Видео 1 (00:54:12)

Групи: Ниво 2
Ниво 4
05.12.2023   20:10 - 21:10
Напреднали
Teacher: Temenuzhka
Lecon 29 - La publicité et nos rêves. Граматика: Сравнителна степен. Прилагателно име. Речник: Мечти. Lecon 30 - La France et le monde. Граматика: Le Subjonctif /Подчинително наклонение/. Речник: Европа без граници.

Приключил клас

Налични записи:
Видео 1 (00:54:12)
Видео 2 (01:02:21)

Групи: Ниво 4
05.12.2023   19:00 - 20:00
Начинаещи
Teacher: Temenuzhka
Lecon 13 - L'heure, c'est l'heure. Граматика: Минало свършено време. Речник: Да се ситуираме във времето. Lecon 14 - Elle va revoir sa Normandie. Граматика: Притежателни и показателни местиомения.

Приключил клас

Налични записи:
Видео 1 (00:54:12)

Групи: Ниво 2
05.12.2023   20:10 - 21:10
Напреднали
Teacher: Temenuzhka
Lecon 29 - La publicité et nos rêves. Граматика: Сравнителна степен. Прилагателно име. Речник: Мечти. Lecon 30 - La France et le monde. Граматика: Le Subjonctif /Подчинително наклонение/. Речник: Европа без граници.

Приключил клас

Налични записи:
Видео 1 (00:54:12)
Видео 2 (01:02:21)

Групи: Ниво 4
Сря
Сряда
06.12.2023
06
Ниво 6
Днес 19:00 - 20:00
Напреднали
Teacher: Temenuzhka
Lecon 45 - Elle et lui. Граматика: Наречия и прилагателни. Причастия и деепричастия. Речник: Приятелство. Любов. Омраза. Lecon 46 - Paroles et musique. Граматика: Наречия, прилагателни, местоимения. Речник: Чувства и усещания.
Групи: Ниво 6
Ниво 3
Днес 20:10 - 21:10
Начинаещи
Teacher: Temenuzhka
Lecon 21 - Les affaires marchent. Граматика: Настояще. Близко бъдеще. Близко минало. Речник: Работа. Lecon 22 - Un après-midi à problèmes. Граматика: Местоимения за пряко допълнение. Речник: Разрешения и забрани.
Групи: Ниво 3
Днес 20:10 - 21:10
Начинаещи
Teacher: Temenuzhka
Lecon 21 - Les affaires marchent. Граматика: Настояще. Близко бъдеще. Близко минало. Речник: Работа. Lecon 22 - Un après-midi à problèmes. Граматика: Местоимения за пряко допълнение. Речник: Разрешения и забрани.
Групи: Ниво 3
Днес 19:00 - 20:00
Напреднали
Teacher: Temenuzhka
Lecon 45 - Elle et lui. Граматика: Наречия и прилагателни. Причастия и деепричастия. Речник: Приятелство. Любов. Омраза. Lecon 46 - Paroles et musique. Граматика: Наречия, прилагателни, местоимения. Речник: Чувства и усещания.
Групи: Ниво 6
Чет
Четвъртък
07.12.2023
07
Ниво 7
07.12.2023   19:00 - 21:00
Напреднали
Teacher: Temenuzhka
DEFL, DALF - Face aux professionnels. / Magazine Sciences. Граматика: Количество. Разказ в минало време. Речник: Поправки и ремонти. Здраве и болест. (Lecon 53/ Lecon 54)
Групи: Ниво 7
07.12.2023   19:00 - 21:00
Напреднали
Teacher: Temenuzhka
DEFL, DALF - Face aux professionnels. / Magazine Sciences. Граматика: Количество. Разказ в минало време. Речник: Поправки и ремонти. Здраве и болест. (Lecon 53/ Lecon 54)
Групи: Ниво 7
Пет
Петък
08.12.2023
08
Съб
Събота
09.12.2023
09
Нед
Неделя
10.12.2023
10
Пон
Понеделник
11.12.2023
11
Ниво 1
11.12.2023   19:00 - 20:00
Начинаещи
Teacher: Temenuzhka
Lecon 7 - Le week-end de la famille Delvaux. Граматика: Въпроси. Речник: Ориентиране.Lecon 8 - Граматика: Сегашно просто време. Речник - Преговор: Семейно положение. Професия. Числа.
Групи: Ниво 1
Ниво 5
11.12.2023   20:10 - 21:10
Напреднали
Teacher: Temenuzhka
Lecon 39 - Profession journaliste. Граматика: Сигурност и невъзможност. Преразказ. Речник: Описание, функция, организация. Lecon 40 - Révision. Преговорен урок.
Групи: Ниво 5
11.12.2023   19:00 - 20:00
Начинаещи
Teacher: Temenuzhka
Lecon 7 - Le week-end de la famille Delvaux. Граматика: Въпроси. Речник: Ориентиране.Lecon 8 - Граматика: Сегашно просто време. Речник - Преговор: Семейно положение. Професия. Числа.
Групи: Ниво 1
11.12.2023   20:10 - 21:10
Напреднали
Teacher: Temenuzhka
Lecon 39 - Profession journaliste. Граматика: Сигурност и невъзможност. Преразказ. Речник: Описание, функция, организация. Lecon 40 - Révision. Преговорен урок.
Групи: Ниво 5
Вто
Вторник
12.12.2023
12
Ниво 2
12.12.2023   19:00 - 20:00
Начинаещи
Teacher: Temenuzhka
Lecon 15 - Mettez-vous d'accord! Граматика: Възвратни глаголи. Повелително наклонение. Речник: Всекидневие. Lecon 16 Révision. Преговорен урок.
Групи: Ниво 2
Ниво 2
12.12.2023   19:00 - 20:00
Начинаещи
Teacher: Dimitar
Общ френски
Групи: Ниво 2
Ниво 4
12.12.2023   20:10 - 21:10
Напреднали
Teacher: Temenuzhka
Lecon 31 - Campagne publicitaire. Граматика: Относителни местоимения. Речник: Да убедим някого. Lecon 32 - Révision. Преговорен урок.
Групи: Ниво 4
Ниво 5
12.12.2023   20:10 - 21:10
Напреднали
Teacher: Dimitar
Общ френски
Групи: Ниво 5
12.12.2023   19:00 - 20:00
Начинаещи
Teacher: Temenuzhka
Lecon 15 - Mettez-vous d'accord! Граматика: Възвратни глаголи. Повелително наклонение. Речник: Всекидневие. Lecon 16 Révision. Преговорен урок.
Групи: Ниво 2
12.12.2023   19:00 - 20:00
Начинаещи
Teacher: Dimitar
Общ френски
Групи: Ниво 2
12.12.2023   20:10 - 21:10
Напреднали
Teacher: Temenuzhka
Lecon 31 - Campagne publicitaire. Граматика: Относителни местоимения. Речник: Да убедим някого. Lecon 32 - Révision. Преговорен урок.
Групи: Ниво 4
12.12.2023   20:10 - 21:10
Напреднали
Teacher: Dimitar
Общ френски
Групи: Ниво 5
Сря
Сряда
13.12.2023
13
Ниво 6
13.12.2023   19:00 - 20:00
Напреднали
Teacher: Temenuzhka
Lecon 47 - Entrée en poésie. Граматика: Относителни местоимения. Речник: Предмети от всекидневието. Lecon 48 - Révision. Преговорен урок.
Групи: Ниво 6
Ниво 3
13.12.2023   20:10 - 21:10
Начинаещи
Teacher: Temenuzhka
Lecon 23 - Tout est bien qui fini bien! Граматика: Местоимения за непряко допълнение. Речник: Възклицания. Пари. Предположения. Lecon 24 - Révision. Преговорен урок.
Групи: Ниво 3
13.12.2023   20:10 - 21:10
Начинаещи
Teacher: Temenuzhka
Lecon 23 - Tout est bien qui fini bien! Граматика: Местоимения за непряко допълнение. Речник: Възклицания. Пари. Предположения. Lecon 24 - Révision. Преговорен урок.
Групи: Ниво 3
13.12.2023   19:00 - 20:00
Напреднали
Teacher: Temenuzhka
Lecon 47 - Entrée en poésie. Граматика: Относителни местоимения. Речник: Предмети от всекидневието. Lecon 48 - Révision. Преговорен урок.
Групи: Ниво 6
Чет
Четвъртък
14.12.2023
14
Ниво 2
14.12.2023   19:00 - 20:00
Начинаещи
Teacher: Dimitar
Общ френски
Групи: Ниво 2
Ниво 5
14.12.2023   20:10 - 21:10
Напреднали
Teacher: Dimitar
Общ френски
Групи: Ниво 5
14.12.2023   19:00 - 20:00
Начинаещи
Teacher: Dimitar
Общ френски
Групи: Ниво 2
14.12.2023   20:10 - 21:10
Напреднали
Teacher: Dimitar
Общ френски
Групи: Ниво 5
Пет
Петък
15.12.2023
15
Ниво 7
15.12.2023   19:00 - 21:00
Напреднали
Teacher: Temenuzhka
DEFL, DALF - Affaire à juger. / Révision. Граматика: Резултат и обстоятелство. Речник: Аргументация. / Преговорен урок. (Lecon 55/ Lecon 56)
Групи: Ниво 7
15.12.2023   19:00 - 21:00
Напреднали
Teacher: Temenuzhka
DEFL, DALF - Affaire à juger. / Révision. Граматика: Резултат и обстоятелство. Речник: Аргументация. / Преговорен урок. (Lecon 55/ Lecon 56)
Групи: Ниво 7
Съб
Събота
16.12.2023
16
Нед
Неделя
17.12.2023
17
Пон
Понеделник
18.12.2023
18
Вто
Вторник
19.12.2023
19
Сря
Сряда
20.12.2023
20
Чет
Четвъртък
21.12.2023
21
Пет
Петък
22.12.2023
22
Съб
Събота
23.12.2023
23
Нед
Неделя
24.12.2023
24