ЗАТВОРИ

Седмична програма

ВсичкиНиво 1 (A1-1)Ниво 2 (A1-2)Ниво 3 (A2-1)Ниво 4 (A2-2)Ниво 5 (B1-1)Ниво 6 (B1-2)Ниво 7 (B2)
Всички ниваНиво 1 (A1-1)Ниво 2 (A1-2)Ниво 3 (A2-1)Ниво 4 (A2-2)Ниво 5 (B1-1)Ниво 6 (B1-2)Ниво 7 (B2)

Програма за всички нива

Програма за Ниво 1 (A1-1)

Програма за Ниво 2 (A1-2)

Програма за Ниво 3 (A2-1)

Програма за Ниво 4 (A2-2)

Програма за Ниво 5 (B1-1)

Програма за Ниво 6 (B1-2)

Програма за Ниво 7 (B2)

Програма за модул Speaking Plus

Програма за модул Немски за Германия

08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Пон
Понеделник
18.01.2021
18
Ниво 3
18.01.2021   19:00 - 21:00
Italiano - А2
Prof.: Alina
Unità 6 – A cena fuori III

Приключил клас

Налични записи:
Видео 1 (02:04:14)

Групи: Ниво 3 Ниво 4
Ниво 4
18.01.2021   19:00 - 21:00
Italiano - А2
Prof.: Alina
Unità 6 – A cena fuori III

Приключил клас

Налични записи:
Видео 1 (02:04:14)

Групи: Ниво 3 Ниво 4
18.01.2021   19:00 - 21:00
Italiano - А2
Prof.: Alina
Unità 6 – A cena fuori III

Приключил клас

Налични записи:
Видео 1 (02:04:14)

Групи: Ниво 3 Ниво 4
18.01.2021   19:00 - 21:00
Italiano - А2
Prof.: Alina
Unità 6 – A cena fuori III

Приключил клас

Налични записи:
Видео 1 (02:04:14)

Групи: Ниво 3 Ниво 4
Вто
Вторник
19.01.2021
19
Ниво 5
Днес 19:00 - 21:00
Italiano - B1
Prof.: Alina
Esercizi e testi I
Групи: Ниво 5 Ниво 6
Ниво 6
Днес 19:00 - 21:00
Italiano - B1
Prof.: Alina
Esercizi e testi I
Групи: Ниво 5 Ниво 6
Днес 19:00 - 21:00
Italiano - B1
Prof.: Alina
Esercizi e testi I
Групи: Ниво 5 Ниво 6
Днес 19:00 - 21:00
Italiano - B1
Prof.: Alina
Esercizi e testi I
Групи: Ниво 5 Ниво 6
Сря
Сряда
20.01.2021
20
Чет
Четвъртък
21.01.2021
21
Ниво 3
21.01.2021   19:00 - 21:00
Italiano - А2
Prof.: Alina
Unità 6 – A cena fuori IV
Групи: Ниво 3 Ниво 4
Ниво 4
21.01.2021   19:00 - 21:00
Italiano - А2
Prof.: Alina
Unità 6 – A cena fuori IV
Групи: Ниво 3 Ниво 4
21.01.2021   19:00 - 21:00
Italiano - А2
Prof.: Alina
Unità 6 – A cena fuori IV
Групи: Ниво 3 Ниво 4
21.01.2021   19:00 - 21:00
Italiano - А2
Prof.: Alina
Unità 6 – A cena fuori IV
Групи: Ниво 3 Ниво 4
Пет
Петък
22.01.2021
22
Ниво 5
22.01.2021   19:00 - 21:00
Italiano - B1
Prof.: Alina
Esercizi e testi II
Групи: Ниво 5 Ниво 6
Ниво 6
22.01.2021   19:00 - 21:00
Italiano - B1
Prof.: Alina
Esercizi e testi II
Групи: Ниво 5 Ниво 6
22.01.2021   19:00 - 21:00
Italiano - B1
Prof.: Alina
Esercizi e testi II
Групи: Ниво 5 Ниво 6
22.01.2021   19:00 - 21:00
Italiano - B1
Prof.: Alina
Esercizi e testi II
Групи: Ниво 5 Ниво 6
Съб
Събота
23.01.2021
23
Ниво 1
23.01.2021   16:00 - 18:00
Italiano - А1
Prof.: Alina
Unità introduttiva III
Групи: Ниво 1 Ниво 2
Ниво 2
23.01.2021   16:00 - 18:00
Italiano - А1
Prof.: Alina
Unità introduttiva III
Групи: Ниво 1 Ниво 2
23.01.2021   16:00 - 18:00
Italiano - А1
Prof.: Alina
Unità introduttiva III
Групи: Ниво 1 Ниво 2
23.01.2021   16:00 - 18:00
Italiano - А1
Prof.: Alina
Unità introduttiva III
Групи: Ниво 1 Ниво 2
Нед
Неделя
24.01.2021
24
Ниво 1
24.01.2021   16:00 - 18:00
Italiano - А1
Prof.: Alina
Unità introduttiva IV
Групи: Ниво 1 Ниво 2
Ниво 2
24.01.2021   16:00 - 18:00
Italiano - А1
Prof.: Alina
Unità introduttiva IV
Групи: Ниво 1 Ниво 2
24.01.2021   16:00 - 18:00
Italiano - А1
Prof.: Alina
Unità introduttiva IV
Групи: Ниво 1 Ниво 2
24.01.2021   16:00 - 18:00
Italiano - А1
Prof.: Alina
Unità introduttiva IV
Групи: Ниво 1 Ниво 2
Пон
Понеделник
25.01.2021
25
Ниво 3
25.01.2021   19:00 - 21:00
Italiano - А2
Prof.: Alina
Unità 7 - Al cinema I
Групи: Ниво 3 Ниво 4
Ниво 4
25.01.2021   19:00 - 21:00
Italiano - А2
Prof.: Alina
Unità 7 - Al cinema I
Групи: Ниво 3 Ниво 4
25.01.2021   19:00 - 21:00
Italiano - А2
Prof.: Alina
Unità 7 - Al cinema I
Групи: Ниво 3 Ниво 4
25.01.2021   19:00 - 21:00
Italiano - А2
Prof.: Alina
Unità 7 - Al cinema I
Групи: Ниво 3 Ниво 4
Вто
Вторник
26.01.2021
26
Ниво 5
26.01.2021   19:00 - 21:00
Italiano - B1
Prof.: Alina
Esercizi e testi III
Групи: Ниво 5 Ниво 6
Ниво 6
26.01.2021   19:00 - 21:00
Italiano - B1
Prof.: Alina
Esercizi e testi III
Групи: Ниво 5 Ниво 6
26.01.2021   19:00 - 21:00
Italiano - B1
Prof.: Alina
Esercizi e testi III
Групи: Ниво 5 Ниво 6
26.01.2021   19:00 - 21:00
Italiano - B1
Prof.: Alina
Esercizi e testi III
Групи: Ниво 5 Ниво 6
Сря
Сряда
27.01.2021
27
Чет
Четвъртък
28.01.2021
28
Ниво 3
28.01.2021   19:00 - 21:00
Italiano - А2
Prof.: Alina
Unità 7 - Al cinema II
Групи: Ниво 3 Ниво 4
Ниво 4
28.01.2021   19:00 - 21:00
Italiano - А2
Prof.: Alina
Unità 7 - Al cinema II
Групи: Ниво 3 Ниво 4
28.01.2021   19:00 - 21:00
Italiano - А2
Prof.: Alina
Unità 7 - Al cinema II
Групи: Ниво 3 Ниво 4
28.01.2021   19:00 - 21:00
Italiano - А2
Prof.: Alina
Unità 7 - Al cinema II
Групи: Ниво 3 Ниво 4
Пет
Петък
29.01.2021
29
Ниво 5
29.01.2021   19:00 - 21:00
Italiano - B1
Prof.: Alina
Esercizi e testi IV
Групи: Ниво 5 Ниво 6
Ниво 6
29.01.2021   19:00 - 21:00
Italiano - B1
Prof.: Alina
Esercizi e testi IV
Групи: Ниво 5 Ниво 6
29.01.2021   19:00 - 21:00
Italiano - B1
Prof.: Alina
Esercizi e testi IV
Групи: Ниво 5 Ниво 6
29.01.2021   19:00 - 21:00
Italiano - B1
Prof.: Alina
Esercizi e testi IV
Групи: Ниво 5 Ниво 6
Съб
Събота
30.01.2021
30
Ниво 1
30.01.2021   16:00 - 18:00
Italiano - А1
Prof.: Alina
Unità 1. Un nuovo lavoro I
Групи: Ниво 1 Ниво 2
Ниво 2
30.01.2021   16:00 - 18:00
Italiano - А1
Prof.: Alina
Unità 1. Un nuovo lavoro I
Групи: Ниво 1 Ниво 2
30.01.2021   16:00 - 18:00
Italiano - А1
Prof.: Alina
Unità 1. Un nuovo lavoro I
Групи: Ниво 1 Ниво 2
30.01.2021   16:00 - 18:00
Italiano - А1
Prof.: Alina
Unità 1. Un nuovo lavoro I
Групи: Ниво 1 Ниво 2
Нед
Неделя
31.01.2021
31
Ниво 1
31.01.2021   16:00 - 18:00
Italiano - А1
Prof.: Alina
Unità 1. Un nuovo lavoro II
Групи: Ниво 1 Ниво 2
Ниво 2
31.01.2021   16:00 - 18:00
Italiano - А1
Prof.: Alina
Unità 1. Un nuovo lavoro II
Групи: Ниво 1 Ниво 2
31.01.2021   16:00 - 18:00
Italiano - А1
Prof.: Alina
Unità 1. Un nuovo lavoro II
Групи: Ниво 1 Ниво 2
31.01.2021   16:00 - 18:00
Italiano - А1
Prof.: Alina
Unità 1. Un nuovo lavoro II
Групи: Ниво 1 Ниво 2
Пон
Понеделник
01.02.2021
01
Ниво 3
01.02.2021   19:00 - 21:00
Italiano - А2
Prof.: Alina
Unità 7 - Al cinema III
Групи: Ниво 3 Ниво 4
Ниво 4
01.02.2021   19:00 - 21:00
Italiano - А2
Prof.: Alina
Unità 7 - Al cinema III
Групи: Ниво 3 Ниво 4
01.02.2021   19:00 - 21:00
Italiano - А2
Prof.: Alina
Unità 7 - Al cinema III
Групи: Ниво 3 Ниво 4
01.02.2021   19:00 - 21:00
Italiano - А2
Prof.: Alina
Unità 7 - Al cinema III
Групи: Ниво 3 Ниво 4
Вто
Вторник
02.02.2021
02
Ниво 5
02.02.2021   19:00 - 21:00
Italiano - B1
Prof.: Alina
Esercizi e testi V
Групи: Ниво 5 Ниво 6
Ниво 6
02.02.2021   19:00 - 21:00
Italiano - B1
Prof.: Alina
Esercizi e testi V
Групи: Ниво 5 Ниво 6
02.02.2021   19:00 - 21:00
Italiano - B1
Prof.: Alina
Esercizi e testi V
Групи: Ниво 5 Ниво 6
02.02.2021   19:00 - 21:00
Italiano - B1
Prof.: Alina
Esercizi e testi V
Групи: Ниво 5 Ниво 6
Сря
Сряда
03.02.2021
03
Чет
Четвъртък
04.02.2021
04
Ниво 3
04.02.2021   19:00 - 21:00
Italiano - А2
Prof.: Alina
Unità 7 - Al cinema IV
Групи: Ниво 3 Ниво 4
Ниво 4
04.02.2021   19:00 - 21:00
Italiano - А2
Prof.: Alina
Unità 7 - Al cinema IV
Групи: Ниво 3 Ниво 4
04.02.2021   19:00 - 21:00
Italiano - А2
Prof.: Alina
Unità 7 - Al cinema IV
Групи: Ниво 3 Ниво 4
04.02.2021   19:00 - 21:00
Italiano - А2
Prof.: Alina
Unità 7 - Al cinema IV
Групи: Ниво 3 Ниво 4
Пет
Петък
05.02.2021
05
Ниво 5
05.02.2021   19:00 - 21:00
Italiano - B1
Prof.: Alina
Esercizi e testi VI
Групи: Ниво 5 Ниво 6
Ниво 6
05.02.2021   19:00 - 21:00
Italiano - B1
Prof.: Alina
Esercizi e testi VI
Групи: Ниво 5 Ниво 6
05.02.2021   19:00 - 21:00
Italiano - B1
Prof.: Alina
Esercizi e testi VI
Групи: Ниво 5 Ниво 6
05.02.2021   19:00 - 21:00
Italiano - B1
Prof.: Alina
Esercizi e testi VI
Групи: Ниво 5 Ниво 6
Съб
Събота
06.02.2021
06
Ниво 1
06.02.2021   16:00 - 18:00
Italiano - А1
Prof.: Alina
Unità 1. Un nuovo lavoro III
Групи: Ниво 1 Ниво 2
Ниво 2
06.02.2021   16:00 - 18:00
Italiano - А1
Prof.: Alina
Unità 1. Un nuovo lavoro III
Групи: Ниво 1 Ниво 2
06.02.2021   16:00 - 18:00
Italiano - А1
Prof.: Alina
Unità 1. Un nuovo lavoro III
Групи: Ниво 1 Ниво 2
06.02.2021   16:00 - 18:00
Italiano - А1
Prof.: Alina
Unità 1. Un nuovo lavoro III
Групи: Ниво 1 Ниво 2
Нед
Неделя
07.02.2021
07
Ниво 1
07.02.2021   16:00 - 18:00
Italiano - А1
Prof.: Alina
Unità 1. Un nuovo lavoro IV
Групи: Ниво 1 Ниво 2
Ниво 2
07.02.2021   16:00 - 18:00
Italiano - А1
Prof.: Alina
Unità 1. Un nuovo lavoro IV
Групи: Ниво 1 Ниво 2
07.02.2021   16:00 - 18:00
Italiano - А1
Prof.: Alina
Unità 1. Un nuovo lavoro IV
Групи: Ниво 1 Ниво 2
07.02.2021   16:00 - 18:00
Italiano - А1
Prof.: Alina
Unità 1. Un nuovo lavoro IV
Групи: Ниво 1 Ниво 2