ЗАТВОРИ

Седмична програма

ВсичкиНиво 1 (A1-1)Ниво 2 (A1-2)Ниво 3 (A2-1)Ниво 4 (A2-2)Ниво 5 (B1-1)Ниво 6 (B1-2)Ниво 7 (B2)
Всички ниваНиво 1 (A1-1)Ниво 2 (A1-2)Ниво 3 (A2-1)Ниво 4 (A2-2)Ниво 5 (B1-1)Ниво 6 (B1-2)Ниво 7 (B2)

Програма за всички нива

Програма за Ниво 1 (A1-1)

Програма за Ниво 2 (A1-2)

Програма за Ниво 3 (A2-1)

Програма за Ниво 4 (A2-2)

Програма за Ниво 5 (B1-1)

Програма за Ниво 6 (B1-2)

Програма за Ниво 7 (B2)

Програма за модул Speaking Plus

Програма за модул Немски за Германия

08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Пон
Понеделник
06.04.2020
06
Ниво 7
Сега 19:00 - 21:00
В2
Teacher: Alina
Unità 10. Paese che vai, problemi che trovi I
Групи: Ниво 7
Сега 19:00 - 21:00
В2
Teacher: Alina
Unità 10. Paese che vai, problemi che trovi I
Групи: Ниво 7
Вто
Вторник
07.04.2020
07
Ниво 1
07.04.2020   19:00 - 21:00
А1
Teacher: Alina
Unità 3. Scrivere e telefonare IV
Групи: Ниво 1 Ниво 2
Ниво 2
07.04.2020   19:00 - 21:00
А1
Teacher: Alina
Unità 3. Scrivere e telefonare IV
Групи: Ниво 1 Ниво 2
07.04.2020   19:00 - 21:00
А1
Teacher: Alina
Unità 3. Scrivere e telefonare IV
Групи: Ниво 1 Ниво 2
07.04.2020   19:00 - 21:00
А1
Teacher: Alina
Unità 3. Scrivere e telefonare IV
Групи: Ниво 1 Ниво 2
Сря
Сряда
08.04.2020
08
Ниво 1
08.04.2020   19:00 - 21:00
А1
Teacher: Alina
Unità 4. Al bar I
Групи: Ниво 1 Ниво 2
Ниво 2
08.04.2020   19:00 - 21:00
А1
Teacher: Alina
Unità 4. Al bar I
Групи: Ниво 1 Ниво 2
08.04.2020   19:00 - 21:00
А1
Teacher: Alina
Unità 4. Al bar I
Групи: Ниво 1 Ниво 2
08.04.2020   19:00 - 21:00
А1
Teacher: Alina
Unità 4. Al bar I
Групи: Ниво 1 Ниво 2
Чет
Четвъртък
09.04.2020
09
Ниво 1
09.04.2020   13:00 - 15:00
А1
Teacher: Alina
Unità 4. Al bar I
Групи: Ниво 1 Ниво 2
Ниво 2
09.04.2020   13:00 - 15:00
А1
Teacher: Alina
Unità 4. Al bar I
Групи: Ниво 1 Ниво 2
Ниво 3
09.04.2020   19:00 - 21:00
А2
Teacher: Alina
-
Групи: Ниво 3 Ниво 4
Ниво 4
09.04.2020   19:00 - 21:00
А2
Teacher: Alina
-
Групи: Ниво 3 Ниво 4
09.04.2020   13:00 - 15:00
А1
Teacher: Alina
Unità 4. Al bar I
Групи: Ниво 1 Ниво 2
09.04.2020   13:00 - 15:00
А1
Teacher: Alina
Unità 4. Al bar I
Групи: Ниво 1 Ниво 2
09.04.2020   19:00 - 21:00
А2
Teacher: Alina
-
Групи: Ниво 3 Ниво 4
09.04.2020   19:00 - 21:00
А2
Teacher: Alina
-
Групи: Ниво 3 Ниво 4
Пет
Петък
10.04.2020
10
Ниво 1
10.04.2020   13:00 - 15:00
А1
Teacher: Alina
Unità 4. Al bar II
Групи: Ниво 1 Ниво 2
Ниво 2
10.04.2020   13:00 - 15:00
А1
Teacher: Alina
Unità 4. Al bar II
Групи: Ниво 1 Ниво 2
10.04.2020   13:00 - 15:00
А1
Teacher: Alina
Unità 4. Al bar II
Групи: Ниво 1 Ниво 2
10.04.2020   13:00 - 15:00
А1
Teacher: Alina
Unità 4. Al bar II
Групи: Ниво 1 Ниво 2
Съб
Събота
11.04.2020
11
Ниво 7
11.04.2020   14:00 - 16:00
В2
Teacher: Alina
Unità 10. Paese che vai, problemi che trovi II
Групи: Ниво 7
Ниво 3
11.04.2020   16:00 - 18:00
А2
Teacher: Alina
-
Групи: Ниво 3 Ниво 4
Ниво 4
11.04.2020   16:00 - 18:00
А2
Teacher: Alina
-
Групи: Ниво 3 Ниво 4
11.04.2020   16:00 - 18:00
А2
Teacher: Alina
-
Групи: Ниво 3 Ниво 4
11.04.2020   16:00 - 18:00
А2
Teacher: Alina
-
Групи: Ниво 3 Ниво 4
11.04.2020   14:00 - 16:00
В2
Teacher: Alina
Unità 10. Paese che vai, problemi che trovi II
Групи: Ниво 7
Нед
Неделя
12.04.2020
12
Пон
Понеделник
13.04.2020
13
Ниво 7
13.04.2020   19:00 - 21:00
В2
Teacher: Alina
Unità 10. Paese che vai, problemi che trovi III
Групи: Ниво 7
13.04.2020   19:00 - 21:00
В2
Teacher: Alina
Unità 10. Paese che vai, problemi che trovi III
Групи: Ниво 7
Вто
Вторник
14.04.2020
14
Ниво 1
14.04.2020   19:00 - 21:00
А1
Teacher: Alina
Unità 4. Al bar II
Групи: Ниво 1 Ниво 2
Ниво 2
14.04.2020   19:00 - 21:00
А1
Teacher: Alina
Unità 4. Al bar II
Групи: Ниво 1 Ниво 2
14.04.2020   19:00 - 21:00
А1
Teacher: Alina
Unità 4. Al bar II
Групи: Ниво 1 Ниво 2
14.04.2020   19:00 - 21:00
А1
Teacher: Alina
Unità 4. Al bar II
Групи: Ниво 1 Ниво 2
Сря
Сряда
15.04.2020
15
Ниво 1
15.04.2020   19:00 - 21:00
А1
Teacher: Alina
Unità 4. Al bar III
Групи: Ниво 1 Ниво 2
Ниво 2
15.04.2020   19:00 - 21:00
А1
Teacher: Alina
Unità 4. Al bar III
Групи: Ниво 1 Ниво 2
15.04.2020   19:00 - 21:00
А1
Teacher: Alina
Unità 4. Al bar III
Групи: Ниво 1 Ниво 2
15.04.2020   19:00 - 21:00
А1
Teacher: Alina
Unità 4. Al bar III
Групи: Ниво 1 Ниво 2
Чет
Четвъртък
16.04.2020
16
Ниво 1
16.04.2020   13:00 - 15:00
А1
Teacher: Alina
Unità 4. Al bar III
Групи: Ниво 1 Ниво 2
Ниво 2
16.04.2020   13:00 - 15:00
А1
Teacher: Alina
Unità 4. Al bar III
Групи: Ниво 1 Ниво 2
Ниво 3
16.04.2020   19:00 - 21:00
А2
Teacher: Alina
-
Групи: Ниво 3 Ниво 4
Ниво 4
16.04.2020   19:00 - 21:00
А2
Teacher: Alina
-
Групи: Ниво 3 Ниво 4
16.04.2020   13:00 - 15:00
А1
Teacher: Alina
Unità 4. Al bar III
Групи: Ниво 1 Ниво 2
16.04.2020   13:00 - 15:00
А1
Teacher: Alina
Unità 4. Al bar III
Групи: Ниво 1 Ниво 2
16.04.2020   19:00 - 21:00
А2
Teacher: Alina
-
Групи: Ниво 3 Ниво 4
16.04.2020   19:00 - 21:00
А2
Teacher: Alina
-
Групи: Ниво 3 Ниво 4
Пет
Петък
17.04.2020
17
Ниво 1
17.04.2020   13:00 - 15:00
А1
Teacher: Alina
Unità 4. Al bar IV
Групи: Ниво 1 Ниво 2
Ниво 2
17.04.2020   13:00 - 15:00
А1
Teacher: Alina
Unità 4. Al bar IV
Групи: Ниво 1 Ниво 2
17.04.2020   13:00 - 15:00
А1
Teacher: Alina
Unità 4. Al bar IV
Групи: Ниво 1 Ниво 2
17.04.2020   13:00 - 15:00
А1
Teacher: Alina
Unità 4. Al bar IV
Групи: Ниво 1 Ниво 2
Съб
Събота
18.04.2020
18
Нед
Неделя
19.04.2020
19
Пон
Понеделник
20.04.2020
20
Ниво 7
20.04.2020   19:00 - 21:00
В2
Teacher: Alina
Unità 10. Paese che vai, problemi che trovi IV
Групи: Ниво 7
20.04.2020   19:00 - 21:00
В2
Teacher: Alina
Unità 10. Paese che vai, problemi che trovi IV
Групи: Ниво 7
Вто
Вторник
21.04.2020
21
Ниво 1
21.04.2020   19:00 - 21:00
А1
Teacher: Alina
Unità 4. Al bar IV
Групи: Ниво 1 Ниво 2
Ниво 2
21.04.2020   19:00 - 21:00
А1
Teacher: Alina
Unità 4. Al bar IV
Групи: Ниво 1 Ниво 2
21.04.2020   19:00 - 21:00
А1
Teacher: Alina
Unità 4. Al bar IV
Групи: Ниво 1 Ниво 2
21.04.2020   19:00 - 21:00
А1
Teacher: Alina
Unità 4. Al bar IV
Групи: Ниво 1 Ниво 2
Сря
Сряда
22.04.2020
22
Ниво 1
22.04.2020   19:00 - 21:00
А1
Teacher: Alina
Unità 5. Feste e viaggi I
Групи: Ниво 1 Ниво 2
Ниво 2
22.04.2020   19:00 - 21:00
А1
Teacher: Alina
Unità 5. Feste e viaggi I
Групи: Ниво 1 Ниво 2
22.04.2020   19:00 - 21:00
А1
Teacher: Alina
Unità 5. Feste e viaggi I
Групи: Ниво 1 Ниво 2
22.04.2020   19:00 - 21:00
А1
Teacher: Alina
Unità 5. Feste e viaggi I
Групи: Ниво 1 Ниво 2
Чет
Четвъртък
23.04.2020
23
Ниво 1
23.04.2020   13:00 - 15:00
А1
Teacher: Alina
Unità 5. Feste e viaggi I
Групи: Ниво 1 Ниво 2
Ниво 2
23.04.2020   13:00 - 15:00
А1
Teacher: Alina
Unità 5. Feste e viaggi I
Групи: Ниво 1 Ниво 2
Ниво 3
23.04.2020   19:00 - 21:00
А2
Teacher: Alina
-
Групи: Ниво 3 Ниво 4
Ниво 4
23.04.2020   19:00 - 21:00
А2
Teacher: Alina
-
Групи: Ниво 3 Ниво 4
23.04.2020   13:00 - 15:00
А1
Teacher: Alina
Unità 5. Feste e viaggi I
Групи: Ниво 1 Ниво 2
23.04.2020   13:00 - 15:00
А1
Teacher: Alina
Unità 5. Feste e viaggi I
Групи: Ниво 1 Ниво 2
23.04.2020   19:00 - 21:00
А2
Teacher: Alina
-
Групи: Ниво 3 Ниво 4
23.04.2020   19:00 - 21:00
А2
Teacher: Alina
-
Групи: Ниво 3 Ниво 4
Пет
Петък
24.04.2020
24
Ниво 1
24.04.2020   13:00 - 15:00
А1
Teacher: Alina
Unità 5. Feste e viaggi II
Групи: Ниво 1 Ниво 2
Ниво 2
24.04.2020   13:00 - 15:00
А1
Teacher: Alina
Unità 5. Feste e viaggi II
Групи: Ниво 1 Ниво 2
24.04.2020   13:00 - 15:00
А1
Teacher: Alina
Unità 5. Feste e viaggi II
Групи: Ниво 1 Ниво 2
24.04.2020   13:00 - 15:00
А1
Teacher: Alina
Unità 5. Feste e viaggi II
Групи: Ниво 1 Ниво 2
Съб
Събота
25.04.2020
25
Ниво 7
25.04.2020   14:00 - 16:00
В2
Teacher: Alina
Unità 11. Che bello leggere! I
Групи: Ниво 7
Ниво 3
25.04.2020   16:00 - 18:00
А2
Teacher: Alina
-
Групи: Ниво 3 Ниво 4
Ниво 4
25.04.2020   16:00 - 18:00
А2
Teacher: Alina
-
Групи: Ниво 3 Ниво 4
25.04.2020   16:00 - 18:00
А2
Teacher: Alina
-
Групи: Ниво 3 Ниво 4
25.04.2020   16:00 - 18:00
А2
Teacher: Alina
-
Групи: Ниво 3 Ниво 4
25.04.2020   14:00 - 16:00
В2
Teacher: Alina
Unità 11. Che bello leggere! I
Групи: Ниво 7
Нед
Неделя
26.04.2020
26