Курс по английски език
за начинаещи – Ниво 3 (A2-1)

Курсът за Ниво 3 е част от Онлайн курс по английски език. В Кабината имате достъп до всички нива и курсове с един абонамент!

Предстоящи уроци в курс по английски език – Ниво 3

Умения, които ще придобиете в това Ниво 3 – Начинаещи А2-1

  • Разбиране на отделни изречения и често употребявани изрази на английски език, свързани с непосредственото обкръжение и всекидневие (напр. елементарна лична и семейна информация, покупки, близко обкръжение и работа).
  • Общуване по време на несложни и обичайни дейности, които изискват обмен на несложна и пряка информация по познати и всекидневни теми.
  • Описване с несложни езикови средства на своето образование, непосредственото си обкръжение
  • Говорене по теми според преките си потребности.
  • Писане на кратки бележки и съобщения.
  • Водене на обикновена лична кореспонденция, например писмено изразяване на благодарност.

Всички нива в Кабината са съобразени с Европейската езикова рамка.

Фокус на уроците с учители: Английска граматика, разговорни класове и специализирани дискусии.

Учители в курса

Достъп до всички нива с един абонамент!

Регистрирай се и разгледай курса безплатно.

РЕГИСТРАЦИЯ КУПИ АБОНАМЕНТ

Граматика и теми на уроците и учебните материали

Курсовете включват редовни граматически уроци разпределени в общо 7 нива. Ниво А2 е разделено на две части, като всяка част се преподава за 4 седмици, което е половин ниво. Цялото ниво се преподава за 8 седмици или около 2 месеца.

Първа седмица

Unit 61 – Past Simple Tense; Unit 62 – Past Simple. Irregular Verbs; Unit 63 – Past Simple. Grammar Practice;
Unit 64 – Past Simple. Reading/Listening/Speaking; Unit 65 – Revision. Past Simple; Unit 66 – Could ; Unit 67 – Had to;
Unit 68 – Some, Any, No, Every; Unit 69 – Futurity. Be going to; Unit 70 – Futurity. Will;

Втора седмица

Unit 71 – Present Simple and Present Continuous – future meaning; Unit 72 – Future Forms; Unit 73 – Revision Verb Forms;
Unit 74 – Past Continuous Tense; Unit 75 – Past Continuous. Past Simple; Unit 76 – Past Continuous. Past Simple; Unit 77 – Adjectives;
Unit 78 – Adverbs; Unit 79 – Present Perfect Tense; Unit 80 – Present Perfect Tense;

Трета седмица

Unit 81 – How Long? Since / For; Unit 82 -Present Perfect / Past Simple; UNIT 83 – Present Perfect / Past Simple
Unit 84 – Revision ;Unit 85 – Listening and Speaking; Unit 86 – About You (Introduction to; Unit 87 – The Past and The Present;
Unit 88 – Future Activities. Making Arrangements; Unit 89 – Present Perfect (Present Perfect/Past Simple); Unit 90 – So / Such;

Четвърта седмица

Unit 91 – Reflexive Pronouns; Unit 92 – -ed and -ing Adjectives; Unit 93 – Verb Patterns;
Unit 94 – Past Perfect Tense; Unit 95 – Past Tenses; Unit 96 – Past Tenses. Grammar Revision; Unit 97 – Verbs and words+Prepositions;
Unit 98 – Verbs+Prepositions. Words+Prepositions; Unit 99 – Conditional Sentences. First Conditional; Unit 100 – Second Conditional;

Курс по английски език

Достъп до всички нива с един абонамент!

Регистрирай се и разгледай курса безплатно.

РЕГИСТРАЦИЯ КУПИ АБОНАМЕНТ

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?