Английски език

Курс по английски език

Избери Кабината за твоя онлайн курс по английски език – в платформа с учители на живо и уроци всеки ден. Обучение в малки групи с опитни онлайн учители. Запис на всеки урок и достъп до хиляди записани уроци и цели нива. Мултимедийни учебни материали и задачи за домашна работа с персонални рецензии и насоки от учител.

1
Проведени уроци
1
Учебни материали
1
Учители
 
Проведени уроци
 
Учебни материали
 
Учители

Предстоящи уроци Всички предстоящи уроци

Предстоящи уроци

Програмата на курса включва редовни уроци за всички нива, разговорни уроци, практически уроци и уроци създадени от учениците с избрани от тях учители.

Учители

Работим с опитни учители по Английски език, подбрани сред стотици кандидати. Нашите учители са специализирани в онлайн преподаването. Разполагаме с британски учители, за които преподаваният език е роден (native speakers).

Учители в курса: 25

Курсове за всички възрасти и препоръчителен вид на уроците

Възрастни - уроци в курсове и частни уроци

Деца и ученици до 4 клас - частни уроци

Ученици 5 - 8 клас - уроци в курсове и частни уроци

Ученици 9 - 12 клас - уроци в курсове и частни уроци

Матура - уроци в курсове и частни уроци

Кандидат-студенти - уроци в курсове и частни уроци

Разговорен английски - уроци в курсове и частни уроци

Разговорен английски в модул “Speaking plus”

Специален модул с разговорни уроци с британски учители. Уроците са разпределени равномерно в учебната програма и са фокусирани върху практика за разговорен английски език. Уроци с британски учители – native speakers.

Следващи дати за начало на нивата в курса

Ако започвате от нулево ниво А1-1 (азбука, числа, цветове и други основни понятия), препоръчваме да изчакате начална дата на старт на всички нива.

Следващи дати за начало на нивата в курс по английски език: Зарежда се…, Зарежда се…, Зарежда се…

Регистрирайте се и разгледайте курса.

След регистрация, можете да видите по-подробно учебната програма, както и броя на ученици във всеки изминал урок.

Отзиви от ученици

Добре  организирана платформа за интерактивно съвременно обучение в която резултатите идват неусетно бързо.

5/5
Petar Ivanov (мнение във Фейсбук)

Чудесен начин за изучаване на чужд език! Платформата позволява на всеки да посещава уроците в удобно време и да учи със собствено темпо. Преподавателите са доказани професионалисти, отдадени на работата си.

5/5
Tanya Noncheva (мнение във Фейсбук)
Платформата е интересна. Има много уроци. Уроците на живо са насочени към говорене и изчистване на грешки, което е чудесно. Човек има възможност да учи със собствено темпо. Доволна съм!
5/5
Liliya Georgieva (мнение в Гугъл Карти)

Обучението в Кабината е лесно и ефективно. Голям набор от учебни материали, упражнения и всичко това в удобно за нас време. Преподавате ли те са мили, предразполагат към по-добро овладяване на учебния материал.

5/5
Diana Uzunova (мнение в Гугъл Карти)

Виж всички отзиви

Невидима иконка с текст за да се зареди нужната библиотека.

Онлайн курс по английски език

Учебни материали

Курсът включва хиляди учебни материали, съобразени с нашия опит и съвременните изисквания.

Модул "Начинаещи"

Този го скриваме за да избегнем автоматичното отваряне.

Теми на учебните материали

Първа седмица

 • Unit 1 – The English Alphabet. Numbers.
 • Unit 2 – Nouns: singular and plural; countable and uncountable.
 • Unit 3 – Greetings
 • Unit 4 – Articles
 • Unit 5 – The Definite Article
 • Unit 6 – Personal Pronouns
 • Unit 7 – To be. Questions and negative forms.

Втора седмица

 • Unit 8 – Possessive Adjectives
 • Unit 9 – Revision
 • Unit 10 – Revision Test
 • Unit 11 – Wh- questions
 • Unit 12 – Have got. Appearance / Character.
 • Unit 13 – Questions and Negative forms
 • Unit 14 – Revision Test

Трета седмица

 • Unit 15 – Reading and Speaking
 • Unit 16 – There is / There are
 • Unit 17 – There is / There are. Questions and negative forms
 • Unit 18 – Rooms in the house. Furniture.
 • Unit 19 – Indefinite Pronouns (Some, any, no). Food.
 • Unit 20 – Some, any, no. Grammar practice.
 • Unit 21 – A lot of / much / many
 • Unit 22 – Demonstratives. This / That / These / Those

Четвърта седмица

 • Unit 23 – Modal verb ‘Can’
 • Unit 24 – Revision
 • Unit 25 – Listening and Speaking
 • Unit 26 – Present Progressive Tense
 • Unit 27 – Questions. Present Progressive Tense.
 • Unit 28 – Present Progressive Tense. Negative Forms.
 • Unit 29 – Clothes (What are you wearing today?)
 • Unit 30 – Possessive ‘S

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране и използване на познати и всекидневни изрази на английски език, както и много прости изречения, които имат за цел да отговорят на конкретни нужди.
 • Представяне на себе си или представяне на някого и задаване на въпроси на друг човек, напр. за мястото, където той живее, хората, които познава, нещата, които притежава и т.н., Отговаряне на подобни въпроси.
 • Общува по елементарен начин, ако събеседникът говори бавно и отчетливо и помага в общуването.
 • Писане на кратък текст за пощенска картичка (например от почивка или екскурзия).
 • Попълване във формуляри (например в хотел) името, националността, адреса или други лични данни.

Фокус на класовете с учители: Английска граматика и разговорни класове.

В Кабината имате достъп до всички нива с един абонамент.

Теми на учебните материали

Първа седмица

 • Unit 31 – My Family
 • Unit 32 – Possessive Pronouns
 • Unit 33 – Object Pronouns
 • Unit 34 – Reading / Listening
 • Unit 35 – Present Simple Tense.
 • Unit 36 – Present Simple Tense. Positive Forms.
 • Unit 37 – Present Simple Tense. Negative Forms.
 • Unit 38 – Present Simple Tense. Questions.

Втора седмица

 • Unit 39 – Wh- Questions
 • Unit 40 – Adverbs of Frequency
 • Unit 41 – Like/Love/Enjoy/Hate Doing Something
 • Unit 42 – Shopping (Speaking and listening lesson)
 • Unit 43 – The Clock
 • Unit 44 – What time is it?

Трета седмица

 • Unit 45 – Grammar Revision
 • Unit 46 – Degrees of Comparison
 • Unit 47 – Degrees of Comparison 2
 • Unit 48 – Ordinal numbers. Dates. Prepositions of time.
 • Unit 49 – No Article
 • Unit 50 – Conjunctions
 • Unit 51 – Present Progressive and Present Simple
 • Unit 52 – Reading/Listening and Speaking. Retelling Stories.

Четвърта седмица

 • Unit 53 – Tag Questions
 • Unit 54 – Modal Verbs. Must.
 • Unit 55 – Should
 • Unit 56 – Have to
 • Unit 57 – Have to, Must, Should
 • Unit 58 – May
 • Unit 59 – Deduction about the present
 • Unit 60 – Past Simple. To Be.

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране и използване на познати и всекидневни изрази на английски език, както и много прости изречения, които имат за цел да отговорят на конкретни нужди.
 • Представяне на себе си или представяне на някого и задаване на въпроси на друг човек, напр. за мястото, където той живее, хората, които познава, нещата, които притежава и т.н., Отговаряне на подобни въпроси.
 • Общува по елементарен начин, ако събеседникът говори бавно и отчетливо и помага в общуването.
 • Писане на кратък текст за пощенска картичка (например от почивка или екскурзия).
 • Попълване във формуляри (например в хотел) името, националността, адреса или други лични данни.

Фокус на класовете с учители: Английска граматика и разговорни класове.

В Кабината имате достъп до всички нива с един абонамент.

Теми на учебните материали

Първа седмица

 • Unit 61 – Past Simple Tense
 • Unit 62 – Past Simple. Irregular Verbs.
 • Unit 63 – Past Simple. Grammar Practice.
 • Unit 64 – Past Simple. Reading / Listening / Speaking.
 • Unit 65 – Revision. Past Simple.
 • Unit 66 – Could
 • Unit 67 – Had to
 • Unit 68 – Some, Any, No, Every
 • Unit 69 – Futurity. Be going to
 • Unit 70 – Futurity. Will

Втора седмица

 • Unit 71 – Present Simple and Present Continuous – future meaning
 • Unit 72 – Future Forms
 • Unit 73 – Revision Verb Forms
 • Unit 74 – Past Continuous Tense
 • Unit 75 – Past Continuous. Past Simple.
 • Unit 76 – Past Continuous. Past Simple.
 • Unit 77 – Adjectives
 • Unit 78 – Adverbs
 • Unit 79 – Present Perfect Tense
 • Unit 80 – Present Perfect Tense

Трета седмица

 • Unit 81 – How Long? Since / For
 • Unit 82 – Present Perfect / Past Simple
 • Unit 83 – Present Perfect / Past Simple
 • Unit 84 – Revision
 • Unit 85 – Listening and Speaking
 • Unit 86 – About You (Introduction to)
 • Unit 87 – The Past and The Present
 • Unit 88 – Future Activities. Making Arrangements.
 • Unit 89 – Present Perfect (Present Perfect / Past Simple)
 • Unit 90 – So / Such

Четвърта седмица

 • Unit 91 – Reflexive Pronouns
 • Unit 92 – -ed and -ing Adjectives
 • Unit 93 – Verb Patterns
 • Unit 94 – Past Perfect Tense
 • Unit 95 – Past Tenses
 • Unit 96 – Past Tenses. Grammar Revision.
 • Unit 97 – Verbs and words + Prepositions
 • Unit 98 – Verbs + Prepositions. Words + Prepositions
 • Unit 99 – Conditional Sentences. First Conditional.
 • Unit 100 – Second Conditional

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране на отделни изречения и често употребявани изрази на английски език, свързани с непосредственото обкръжение и всекидневие (напр. елементарна лична и семейна информация, покупки, близко обкръжение и работа).
 • Общуване по време на несложни и обичайни дейности, които изискват обмен на несложна и пряка информация по познати и всекидневни теми.
 • Описване с несложни езикови средства на своето образование, непосредственото си обкръжение.
 • Говорене по теми според преките си потребности.
 • Писане на кратки бележки и съобщения.
 • Водене на обикновена лична кореспонденция, например писмено изразяване на благодарност.

Фокус на класовете с учители: Английска граматика, разговорни класове и специализирани дискусии.

В Кабината имате достъп до всички нива с един абонамент.

Модул "Напреднали"

Този го скриваме за да избегнем автоматичното отваряне.

Теми на учебните материали

Първа седмица

 • Unit 101 – First and Second Conditional
 • Unit 102 – Third Conditional
 • Unit 103 – Conditional Sentences. Revision.
 • Unit 104 – Passive Voice
 • Unit 105 – Passive Voice. Present Simple Tense.
 • Unit 106 – Passive Voice. Past Simple Tense.
 • Unit 107 – Passive Voice. Will / Future.
 • Unit 108 – Passive Voice. Present Perfect Tense.
 • Unit 109 – Passive Voice. Progressive Tenses.
 • Unit 110 – Passive Voice. Revision.
 • Unit 111 – Revision

Втора седмица

 • Unit 112 – Grammar Revision
 • Unit 113 – Relative Pronouns. Relative Clauses.
 • Unit 114 – Relative Pronouns
 • Unit 115 – Relative Pronouns (Necessary or not)
 • Unit 116 – Present Perfect Continuous
 • Unit 117 – Present Perfect Progressive Tense. Present Perfect Tense.
 • Unit 118 – Present Perfect Progressive Tense. Present Perfect Tense – 2.
 • Unit 119 – Listening / Reading / Speaking
 • Unit 120 – Tense Revision
 • Unit 121 – Past Perfect Continuous Tense
 • Unit 122 – Past Tenses (Listening and Speaking)

Трета седмица

 • Unit 123 – Grammar
 • Unit 124 – Indirect Commands and
 • Unit 125 – Polite Requests for Information
 • Unit 126 – Reported Statements
 • Unit 127 – Reported Wh- Questions
 • Unit 128 – Indirect General Questions
 • Unit 129 – Reporting Grammar
 • Unit 130 – Reporting
 • Unit 131 – Wishes About The Present
 • Unit 132 – Wishes About The Past
 • Unit 133 – Criticism About The Past

Четвърта седмица

 • Unit 134 – Revision. Listening / Reading / Speaking.
 • Unit 135 – Grammar
 • Unit 136 – Certainty and Possibility About The Past
 • Unit 137 – Certainty And Possibility About The Past And Present. Modal Verbs. Revisions.
 • Unit 138 – Word Information. Nouns.
 • Unit 139 – Word Information. Derivative Nouns.
 • Unit 140 – Compound And Derivative Nouns
 • Unit 141 – Used To
 • Unit 142 – Would/Used To
 • Unit 143 – Have Something Done
 • Unit 144 – Have Something Done. Reading And Speaking.
 • Unit 145 – Revision. Listening And Speaking.

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране на отделни изречения и често употребявани изрази на английски език, свързани с непосредственото обкръжение и всекидневие (напр. елементарна лична и семейна информация, покупки, близко обкръжение и работа).
 • Общуване по време на несложни и обичайни дейности, които изискват обмен на несложна и пряка информация по познати и всекидневни теми.
 • Описване с несложни езикови средства на своето образование, непосредственото си обкръжение.
 • Говорене по теми според преките си потребности.
 • Писане на кратки бележки и съобщения.
 • Водене на обикновена лична кореспонденция, например писмено изразяване на благодарност.

Фокус на класовете с учители: Английска граматика, разговорни класове и специализирани дискусии.

В Кабината имате достъп до всички нива с един абонамент.

Теми на учебните материали

Първа седмица

 • Unit 146 – Introduction. Learning Foreign Languages.
 • Unit 147 – Social Occasions. Question Tags.
 • Unit 148 – Future Continuous Tense
 • Unit 149 – Future Continuous Tense. Tests.
 • Unit 150 – Future Perfect Tense
 • Unit 151 – Future Perfect Tense
 • Unit 152 – Revision. Tenses.

Втора седмица

 • Unit 153 – Revision. Tenses.
 • Unit 154 – Different Tastes / Same Tastes
 • Unit 155 – Similarities. Positive Sentences.
 • Unit 156 – Agreeing,
 • Unit 157 – Disagreeing. Speaking Topic – Movies.
 • Unit 158 – Make or Do
 • Unit 159 – Normal (Base) and Extreme (Strong) Adjectives

Трета седмица

 • Unit 160 – Verbs Followed By Prepositions
 • Unit 161 – Verbs Followed By Prepositions 2
 • Unit 162 – Infinitive of Purpose
 • Unit 163 – So That/In case
 • Unit 164 – Unless
 • Unit 165 – Revision
 • Unit 166 – Revision. Question Words. Questions.

Четвърта седмица

 • Unit 167 – Verbs Of Perception
 • Unit 168 – Get Used To
 • Unit 169 – Be Used To
 • Unit 170 – Phrasal Verbs
 • Unit 171 – Phrasal Verbs. Transitive / Intransitive
 • Unit 172 – Phrasal Verbs. Separable/Inseparable.
 • Unit 173 – Phrasal Verbs

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране на основни моменти, когато се използва ясен и стандартен английски език, от познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и др.
 • Справяне в повечето ситуации по време на пътуване в страна, където се говори изучаваният език.
 • Изразяване просто и смислено по познати теми и по теми от вашия кръг от интереси.
 • Разказване на събитие, случка или мечта.
 • Описание на очакване или цел
 • Излагане накратко на причини или обяснения за проект или идея.
 • Съставяне на несложен свързан текст на теми, които са познати или ни интересуват.
 • Водене на лична кореспонденция, с описване на събития и впечатления.

Фокус на класовете с учители: Английска граматика, разговорни класове и специализирани дискусии.

В Кабината имате достъп до всички нива с един абонамент.

Теми на учебните материали

Първа седмица

 • Unit 174 – Nouns from Phrasal Verbs
 • Unit 175, 176 – Passive Impersonal Constructions
 • Unit 177 – Verbs followed by –ing or infinitive: change of meaning.
 • Unit 178 – Revision
 • Unit 179 – It’s time (You found a new job)
 • Unit 180 – -Ing clauses

Втора седмица

 • Unit 181 – Defining and non-defining relative clauses
 • Unit 182 – Defining and non-defining relative clauses. Grammar exercises.
 • Unit 183 – Expressing Quantity
 • Unit 184 – Expressing Quantity
 • Unit 185 – Linking expressions
 • Unit 186 – Linking expressions 2
 • Unit 187 – Nouns in groups

Трета седмица

 • Unit 188 – Need
 • Unit 189 – Linking Verbs
 • Unit 190 – Likely
 • Unit 191 – Revision
 • Unit 192 – Listening, Reading, Speaking.
 • Unit 193 – Vocabulary. Company Organisation.
 • Unit 194 – Vocabulary. Appointments and Applications.

Четвърта седмица

 • Unit 195 – Annoying Things and Irritating Habits. Grammar / Speaking
 • Unit 196 – Money. Listening and Speaking.
 • Unit 197 – Entertainment. Listening and Speaking.
 • Unit 198 – Gender Roles. Listening and Speaking.
 • Unit 199 – Names. Listening and Speaking.
 • Unit 200 – Revision

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране на основни моменти, когато се използва ясен и стандартен английски език, от познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и др.
 • Справяне в повечето ситуации по време на пътуване в страна, където се говори изучаваният език.
 • Изразяване просто и смислено по познати теми и по теми от вашия кръг от интереси.
 • Разказване на събитие, случка или мечта.
 • Описание на очакване или цел
 • Излагане накратко на причини или обяснения за проект или идея.
 • Съставяне на несложен свързан текст на теми, които са познати или ни интересуват.
 • Водене на лична кореспонденция, с описване на събития и впечатления.

Фокус на класовете с учители: Английска граматика, разговорни класове и специализирани дискусии.

В Кабината имате достъп до всички нива с един абонамент.

Теми на учебните материали

 • Exploring Current Events
 • Jobs and Careers Focus
 • Technology Now
 • The World of Arts
 • All about Business
 • Теми по избор на учениците

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране на основното съдържание на конкретни и абстрактни теми на английски език в сложен текст, както и в дискусия на професионални теми по вашата специалност.
 • Общуване в известна степен спонтанно и непринудено при разговор с носител на езика без напрежение от двете страни.
 • Ясно и подробно изразяване по широк кръг от теми
 • Изказване на мнение по актуални теми
 • Излагане на предимствата и недостатъците при различни възможности.
 • Писане на ясен, подробен текст по широк кръг от теми, които ви интересуват.
 • Писане на есе или доклад, които представят информация или аргументи за или против определено становище.
 • Водене на лична кореспонденция като в нея се подчертават значимите събития и преживявания.

Фокус на класовете с учители: Английска граматика, разговорни класове и специализирани дискусии.

В Кабината имате достъп до всички нива с един абонамент.

Програма

Разписание на уроците във виртуалните класни стаи. Всички уроци се провеждат на живо в реално време. За да говорите с учителите и учениците са ви необходими слушалки с микрофон. Може да участвате и само като слушател. Всеки изминал урок остава на запис и може да се гледа по всяко време и неограничен брой пъти.

Регистрирайте се и разгледайте курса.

След регистрация, можете да видите по-подробно учебната програма, както и броя на ученици във всеки изминал урок.

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?