Курс по френски език
за начинаещи – Ниво 3 (A2-1)

Курсът за Ниво 3 е част от Онлайн курс по френски език. В Кабината имате достъп до всички курсове и нива с един абонамент!

Предстоящи уроци в курс по френски език – Ниво 3

Умения, които ще придобиете в Ниво 3 – Начинаещи А2-1

 • Разбиране на отделни изречения и често употребявани изрази на френски език, свързани с непосредственото обкръжение и всекидневие (напр. елементарна лична и семейна информация, покупки, близко обкръжение и работа).
 • Общуване по време на несложни и обичайни дейности, които изискват обмен на несложна и пряка информация по познати и всекидневни теми.
 • Описване с несложни езикови средства на своето образование, непосредственото си обкръжение
 • Говорене по теми според преките си потребности.
 • Писане на кратки бележки и съобщения.
 • Водене на обикновена лична кореспонденция, например писмено изразяване на благодарност.

Всички нива в Кабината са съобразени с Европейската езикова рамка.

Фокус на урцоите с учители: Френска граматика, разговорни класове и специализирани дискусии.

Учители в курса

Достъп до всички нива с един абонамент!

Регистрирай се и разгледай курса безплатно.

РЕГИСТРАЦИЯ КУПИ АБОНАМЕНТ

Граматика и теми на уроците в класната стая и учебните материали:

Курсовете включват редовни граматически уроци разпределени в общо 7 нива. Ниво А2 е разделено на две части, като всяка част се преподава за 4 седмици, което е половин ниво. Цялото ниво се преподава за 8 седмици или около 2 месеца.

Модул 1

 • Урок: Trois visages de l’avenir.
 • Граматика: Минало свършено време /преговор/ и Минало несвършено време.
 • Речник: Да опишем някого.

Модул 2

 • Урок: À moi, Auvergne!
 • Граматика: Количество. Частичен член.
 • Речник: Хранителни продукти.

Модул 3

 • Урок: Récit de voyage.
 • Граматика: Изрази за време.
 • Речник: Прогноза.

Модул 4

 • Преговорен урок.

Модул 5

 • Урок: Les affaires marchent.
 • Граматика: Настояще. Близко бъдеще. Близко минало.
 • Речник: Работа.

Модул 6

 • Урок: Un après-midi à problèmes.
 • Граматика: Местоимения за пряко допълнение.
 • Речник: Разрешения и забрани.

Модул 7

 • Урок: Tout est bien qui fini bien!
 • Граматика: Местоимения за непряко допълнение.
 • Речник: Възклицания. Пари. Предположения.

Курс по френски език

Достъп до всички нива с един абонамент!

Регистрирай се и разгледай курса безплатно.

РЕГИСТРАЦИЯ КУПИ АБОНАМЕНТ

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?