Френски език

Курс по френски език

Онлайн курс по френски език с учители на живо в реално време. Малки групи. Лесна смяна на ниво и група. Достъп до всички нива с един абонамент. Запис на всеки урок. Допълнителни уроци – частни и създадени от учениците.

1
Проведени уроци
1
Учебни материали
1
Домашни задачи
Проведени уроци
Учебни материали
Учители

Предстоящи уроци Всички предстоящи уроци

Предстоящи уроци

Научи френски в Кабината. Програмата на курса включва редовни уроци за всички нива, разговорни уроци, практически уроци и уроци създадени от учениците с избрани от тях учители.

Учители

Работим с опитни учители по френски език, подбрани сред стотици кандидати. Нашите учители са специализирани в онлайн преподаването. 

Учители в курса: 3

Курсове за всички възрасти и препоръчителен вид на уроците

Възрастни - уроци в курсове и частни уроци

Деца и ученици до 4 клас - частни уроци

Ученици 5 - 8 клас - частни уроци

Ученици 9 - 12 клас - уроци в курсове и частни уроци

Матура - уроци в курсове и частни уроци

Кандидат-студенти - уроци в курсове и частни уроци

Разговорен френски - уроци в курсове и частни уроци

Следващи дати за начало на нивата в курса

Ако започвате от нулево ниво А1-1 (азбука, числа, цветове и други основни понятия), препоръчваме да изчакате начална дата на старт на всички нива.

Следващи дати за начало на нивата в курс по френски език: Зарежда се…, Зарежда се…, Зарежда се…

Регистрирайте се и разгледайте курс безплатно

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Отзиви от ученици

Добре  организирана платформа за интерактивно съвременно обучение в която резултатите идват неусетно бързо.

5/5
Petar Ivanov (мнение във Фейсбук)

Чудесен начин за изучаване на чужд език! Платформата позволява на всеки да посещава уроците в удобно време и да учи със собствено темпо. Преподавателите са доказани професионалисти, отдадени на работата си.

5/5
Tanya Noncheva (мнение във Фейсбук)
Платформата е интересна. Има много уроци. Уроците на живо са насочени към говорене и изчистване на грешки, което е чудесно. Човек има възможност да учи със собствено темпо. Доволна съм!
5/5
Liliya Georgieva (мнение в Гугъл Карти)

Обучението в Кабината е лесно и ефективно. Голям набор от учебни материали, упражнения и всичко това в удобно за нас време. Преподавате ли те са мили, предразполагат към по-добро овладяване на учебния материал.

5/5
Diana Uzunova (мнение в Гугъл Карти)

Виж всички отзиви

Невидима иконка с текст за да се зареди нужната библиотека.

Онлайн курс по френски език

Учебни материали

Курсът включва хиляди учебни материали, съобразени с нашия опит и съвременните изисквания.

Модул "Начинаещи"

Този го скриваме за да избегнем автоматичното отваряне.

Теми на учебните материали

Модул 1

 • Урок: Да се научим да четем.
 • Граматика: Фонетика.
 • Речник: Първи думи.

Модул 2

 • Урок: Позволете ми да се представя.
 • Граматика: Лични местоимения. Глаголи avoir, être, s’appeler, parler, présenter..
 • Речник: Поздрав. Формули за учтивост.

Модул 3

 • Урок: Хайде да се запознаем
 • Граматика: Определителен и неопределителен член. Прилагателно. Отрицание.

Модул 4

 • Урок: Къде живеете?
 • Граматика: Предлози. Глаголи aller, venir, habiter, aimer, travailler, faire. Безлични изрази.
 • Речник: Националност. Дни. Месеци.

Модул 5

 • Урок: Семейство.
 • Граматика: Лични местоимения допълнения. Сегашно просто време.
 • Речник: Семейно положение. Професия. Числа.

Модул 6

 • Урок: Какво харесвате?
 • Граматика: Множествено число.
 • Речник: Да характеризираме нещо или някого.

Модул 7

 • Урок: Le week-end de la famille Delvaux
 • Граматика: Въпроси.
 • Речник: Ориентиране.

Модул 8

 • Урок-Упражнение: Аз и моето семейство.
 • Граматика: Сегашно просто време.
 • Речник – Преговор: Семейно положение. Професия. Числа.

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране и използване на познати и всекидневни изрази на френски език, както и много прости изречения, които имат за цел да отговорят на конкретни нужди.
 • Представяне на себе си или представяне на някого и задаване на въпроси на друг човек, напр. за мястото, където той живее, хората, които познава, нещата, които притежава и т.н., Отговаряне на подобни въпроси.
 • Общува по елементарен начин, ако събеседникът говори бавно и отчетливо и помага в общуването.
 • Писане на кратък текст за пощенска картичка (например от почивка или екскурзия).
 • Попълване във формуляри (например в хотел) името, националността, адреса или други лични данни.

Фокус на класовете с учители: Френска граматика и разговорни класове.

В Кабината имате достъп до всички нива с един абонамент.

Теми на учебните материали

Модул 1

 • Урок: Tout nouveau, tout beau.
 • Граматика: Глагол и съществително.
 • Речник: Лични документи.

Модул 2

 • Урок: Les hommes sont difficiles.
 • Граматика: Въпроси-продължение. Ударения.
 • Речник: Въпроси и желания.

Модул 3

 • Урок: Vive la liberté.
 • Граматика: Образуване на женски род на съществителните.
 • Речник: Свободно време.

Модул Révision

 • Преговорен урок.

Модул 5

 • Урок: L’heure, c’est l’heure.
 • Граматика: Минало свършено време.
 • Речник: Да се ситуираме във времето.

Модул 6

 • Урок: Elle va revoir sa Normandie.
 • Граматика: Притежателни и показателни местиомения.

Модул 7

 • Урок: Mettez-vous d’accord!
 • Граматика: Възвратни глаголи. Повелително наклонение.
 • Речник: Всекидневие.

Модул 8

 • Преговорен урок.

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране и използване на познати и всекидневни изрази на френски език, както и много прости изречения, които имат за цел да отговорят на конкретни нужди.
 • Представяне на себе си или представяне на някого и задаване на въпроси на друг човек, напр. за мястото, където той живее, хората, които познава, нещата, които притежава и т.н., Отговаряне на подобни въпроси.
 • Общува по елементарен начин, ако събеседникът говори бавно и отчетливо и помага в общуването.
 • Писане на кратък текст за пощенска картичка (например от почивка или екскурзия).
 • Попълване във формуляри (например в хотел) името, националността, адреса или други лични данни.

Фокус на класовете с учители: Френска граматика и разговорни класове.

В Кабината имате достъп до всички нива с един абонамент.

Теми на учебните материали

Модул 1

 • Урок: Trois visages de l’avenir.
 • Граматика: Минало свършено време /преговор/ и Минало несвършено време.
 • Речник: Да опишем някого.

Модул 2

 • Урок: À moi, Auvergne!
 • Граматика: Количество. Частичен член.
 • Речник: Хранителни продукти.

Модул 3

 • Урок: Récit de voyage.
 • Граматика: Изрази за време.
 • Речник: Прогноза.

Модул 4

 • Преговорен урок.

Модул 5

 • Урок: Les affaires marchent.
 • Граматика: Настояще. Близко бъдеще. Близко минало.
 • Речник: Работа.

Модул 6

 • Урок: Un après-midi à problèmes.
 • Граматика: Местоимения за пряко допълнение.
 • Речник: Разрешения и забрани.

Модул 7

 • Урок: Tout est bien qui fini bien!
 • Граматика: Местоимения за непряко допълнение.
 • Речник: Възклицания. Пари. Предположения.

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране на отделни изречения и често употребявани изрази на френски език, свързани с непосредственото обкръжение и всекидневие (напр. елементарна лична и семейна информация, покупки, близко обкръжение и работа).
 • Общуване по време на несложни и обичайни дейности, които изискват обмен на несложна и пряка информация по познати и всекидневни теми.
 • Описване с несложни езикови средства на своето образование, непосредственото си обкръжение.
 • Говорене по теми според преките си потребности.
 • Писане на кратки бележки и съобщения.
 • Водене на обикновена лична кореспонденция, например писмено изразяване на благодарност.

Фокус на класовете с учители: Френска граматика, разговорни класове и специализирани дискусии.

В Кабината имате достъп до всички нива с един абонамент.

Модул "Напреднали"

Този го скриваме за да избегнем автоматичното отваряне.

Теми на учебните материали

Модул 1

 • Урок: Aux armes citoyens!
 • Граматика: Бъдеще време.
 • Речник: Образование.

Модул 2

 • Урок: Qui ne risque rien n’a rien!
 • Граматика: Местоименни наречия en и y.
 • Речник: Облекло.

Модул 3

 • Урок: La fortune sourit aux audacieux.
 • Граматика: Отрицание. Преразказно изречение.
 • Речник: Да изразим мнение. Настаняване.

Модул 4 Civilisation

 • Урок: Френска политическа система. Поезия.

Модул 5

 • Урок: La publicité et nos rêves.
 • Граматика: Сравнителна степен. Прилагателно име.
 • Речник: Мечти.

Модул 6

 • Урок: La France et le monde.
 • Граматика: Le Subjonctif /Подчинително наклонение/.
 • Речник: Европа без граници.

Модул 7

 • Урок: Campagne publicitaire.
 • Граматика: Относителни местоимения.
 • Речник: Да убедим някого

Модул 8 Civilisation

 • Урок: Френски исторически личности. Паметници на културата. Еволюция.

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране на отделни изречения и често употребявани изрази на френски език, свързани с непосредственото обкръжение и всекидневие (напр. елементарна лична и семейна информация, покупки, близко обкръжение и работа).
 • Общуване по време на несложни и обичайни дейности, които изискват обмен на несложна и пряка информация по познати и всекидневни теми.
 • Описване с несложни езикови средства на своето образование, непосредственото си обкръжение.
 • Говорене по теми според преките си потребности.
 • Писане на кратки бележки и съобщения.
 • Водене на обикновена лична кореспонденция, например писмено изразяване на благодарност.

Фокус на класовете с учители: Френска граматика, разговорни класове и специализирани дискусии.

В Кабината имате достъп до всички нива с един абонамент.

Теми на учебните материали

Модул 1

 • Урок: Une journée presque ordinaire.
 • Граматика: Настояще. Близко бъдеще. Близко минало.
 • Речник: Да представим някого.

Модул 2

 • Урок: La ville se réveille.
 • Граматика: Местоименни наречия.
 • Речник: Характер.

Модул 3

 • Урок: L’enquête commence.
 • Граматика: Подчинително наклонение.
 • Речник: Да кажем истината.

Модул 4 Civilisation

 • Модерно изкуство. Характеристика и автобиография.

Модул 5

 • Урок: À travers la presse sportive.
 • Граматика: Пасив.
 • Речник: Спорт.

Модул 6

 • Урок: Enquête dans une banlieue.
 • Граматика: Време.
 • Речник: Събития.

Модул 7

 • Урок: Profession journaliste.
 • Граматика: Сигурност и невъзможност. Преразказ.
 • Речник: Описание, функция, организация.

Модул 8 Civilisation

 • Телевизията. Социални проблеми. Моменти от историята.

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране на основни моменти, когато се използва ясен и стандартен френски език, от познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и др.
 • Справяне в повечето ситуации по време на пътуване в страна, където се говори изучаваният език.
 • Изразяване просто и смислено по познати теми и по теми от вашия кръг от интереси.
 • Разказване на събитие, случка или мечта.
 • Описание на очакване или цел
 • Излагане накратко на причини или обяснения за проект или идея.
 • Съставяне на несложен свързан текст на теми, които са познати или ни интересуват.
 • Водене на лична кореспонденция, с описване на събития и впечатления.

Фокус на класовете с учители: Френска граматика, разговорни класове и специализирани дискусии.

В Кабината имате достъп до всички нива с един абонамент.

Теми на учебните материали

Модул 1

 • Урок: Premier acte.
 • Граматика: Сегашно условно наклонение.
 • Речник: Финанси.

Модул 2

 • Урок: La vie est un spectacle.
 • Граматика: Избор и принадлежност.
 • Речник: Движения.

Модул 3

 • Урок: Tragédie ou comédie.
 • Граматика: Минало предварително /отдавна минало време/.
 • Речник: Реакции и чувства.

Модул 4 Civilisation

 • Паметни места. На театър. Кино фестивали.

Модул 5

 • Урок: Elle et lui.
 • Граматика: Наречия и прилагателни. Причастия и деепричастия.
 • Речник: Приятелство. Любов. Омраза.

Модул 6

 • Урок: Paroles et musique.
 • Граматика: Наречия, прилагателни, местоимения.
 • Речник: Чувства и усещания.

Модул 7

 • Урок: Entrée en poésie.
 • Граматика: Относителни местоимения.
 • Речник: Предмети от всекидневието.

Модул 8 Civilisation

 • Разговори през годината. Да променим начина си на живот. Хуморът на французите.

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране на основни моменти, когато се използва ясен и стандартен френски език, от познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и др.
 • Справяне в повечето ситуации по време на пътуване в страна, където се говори изучаваният език.
 • Изразяване просто и смислено по познати теми и по теми от вашия кръг от интереси.
 • Разказване на събитие, случка или мечта.
 • Описание на очакване или цел
 • Излагане накратко на причини или обяснения за проект или идея.
 • Съставяне на несложен свързан текст на теми, които са познати или ни интересуват.
 • Водене на лична кореспонденция, с описване на събития и впечатления.

Фокус на класовете с учители: Френска граматика, разговорни класове и специализирани дискусии.

В Кабината имате достъп до всички нива с един абонамент.

Теми на учебните материали

Модул 1

 • Урок: Une propriété convoitée.
 • Граматика: Минало условно наклонение. Бъдеще предварително време.
 • Речник: Страх и смелост.

Модул 2

 • Урок: L’arrivée du TGV.
 • Граматика: Цел. Причина. Следствие.
 • Речник: Околна среда.

Модул 3

 • Урок: La situation s’aggrave.
 • Граматика: Ситуиране във времето.
 • Речник: Закон и право.

Модул 4 Révision

 • Преговорен урок.
 • Formes du conditionnel passé
 • Lisez ce qu’ils disaient il y a un an. Continuez ce qu’ils disent aujourd’hui.

Модул 5

 • Урок: Face aux professionnels.
 • Граматика: Количество.
 • Речник: Поправки и ремонти.

Модул 6

 • Урок: Magazine Sciences.
 • Граматика: Разказ в минало време.
 • Речник: Здраве и болест.

Модул 7

 • Урок: Affaire à juger.
 • Граматика: Резултат и обстоятелство.
 • Речник: Аргументация.

Модул 8 Révision

 • Преговорен урок.

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране на основното съдържание на конкретни и абстрактни теми на френски език в сложен текст, както и в дискусия на професионални теми по вашата специалност.
 • Общуване в известна степен спонтанно и непринудено при разговор с носител на езика без напрежение от двете страни.
 • Ясно и подробно изразяване по широк кръг от теми
 • Изказване на мнение по актуални теми
 • Излагане на предимствата и недостатъците при различни възможности.
 • Писане на ясен, подробен текст по широк кръг от теми, които ви интересуват.
 • Писане на есе или доклад, които представят информация или аргументи за или против определено становище.
 • Водене на лична кореспонденция като в нея се подчертават значимите събития и преживявания.

Фокус на класовете с учители: Френска граматика, разговорни класове и специализирани дискусии.

В Кабината имате достъп до всички нива с един абонамент.

Програма

Разписание на уроците във виртуалните класни стаи. Всички уроци се провеждат на живо в реално време. За да говорите с учителите и учениците са ви необходими слушалки с микрофон. Може да участвате и само като слушател. Всеки изминал урок остава на запис и може да се гледа по всяко време и неограничен брой пъти.

Регистрирайте се и разгледайте курс безплатно

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Услуги за фирми

Специално предложение за обучение на служителите от Вашата фирма в езиковите курсове на Kabinata.com

Прочетете още

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?