Курс по френски език
за напреднали – Ниво 7 (B2)

Курсът за Ниво 7 е част от Онлайн курс по френски език. В Кабината имате достъп до всички курсове и нива с един абонамент!

Предстоящи уроци в курс по френски език – Ниво 7

Умения, които ще придобиете в Ниво 7 – Напреднали B2

 • Разбиране на основното съдържание на конкретни и абстрактни теми на френски език в сложен текст, както и в дискусия на професионални теми по вашата специалност.
 • Общуване в известна степен спонтанно и непринудено при разговор с носител на езика без напрежение от двете страни.
 • Ясно и подробно изразяване по широк кръг от теми
 • Изказване на мнение по актуални теми
 • Излагане на предимствата и недостатъците при различни възможности.
 • Писане на ясен, подробен текст по широк кръг от теми, които ви интересуват.
 • Писане на есе или доклад, които представят информация или аргументи за или против определено становище.
 • Водене на лична кореспонденция като в нея се подчертават значимите събития и преживявания.

Всички нива в Кабината са съобразени с Европейската езикова рамка.

Фокус на уроците с учители: Френска граматика, разговорни класове и специализирани дискусии.

Учители в курса

Достъп до всички нива с един абонамент!

Регистрирай се и разгледай курса безплатно.

РЕГИСТРАЦИЯ КУПИ АБОНАМЕНТ

Теми на учебните материали:

Курсовете включват редовни граматически уроци разпределени в общо 7 нива.  Цяло ниво се преподава за 8 седмици или около 2 месеца.

Модул 1

 • Урок: Une propriété convoitée.
 • Граматика: Минало условно наклонение. Бъдеще предварително време.
 • Речник: Страх и смелост.

Модул 2

 • Урок: L’arrivée du TGV.
 • Граматика: Цел. Причина. Следствие.
 • Речник: Околна среда.

Модул 3

 • Урок: La situation s’aggrave.
 • Граматика: Ситуиране във времето.
 • Речник: Закон и право.

Модул 4 Révision

 • Преговорен урок.
 • Formes du conditionnel passé
 • Lisez ce qu’ils disaient il y a un an. Continuez ce qu’ils disent aujourd’hui.

Модул 5

 • Урок: Face aux professionnels.
 • Граматика: Количество.
 • Речник: Поправки и ремонти.

Модул 6

 • Урок: Magazine Sciences.
 • Граматика: Разказ в минало време.
 • Речник: Здраве и болест.

Модул 7

 • Урок: Affaire à juger.
 • Граматика: Резултат и обстоятелство.
 • Речник: Аргументация.

Модул 8 Révision

 • Преговорен урок.

Курс по френски език

Достъп до всички нива с един абонамент!

Регистрирай се и разгледай курса безплатно.

РЕГИСТРАЦИЯ КУПИ АБОНАМЕНТ

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?