Курс по френски език
за средно напреднали – Ниво 4 (A2-2)

Курсът за Ниво 4 е част от Онлайн курс по френски език. В Кабината имате достъп до всички курсове и нива с един абонамент!

Предстоящи уроци в курс по френски език – Ниво 4

Умения, които ще придобиете в Ниво 4 – Средно напреднали А2-2

 • Разбиране на отделни изречения и често употребявани изрази на френски език, свързани с непосредственото обкръжение и всекидневие (напр. елементарна лична и семейна информация, покупки, близко обкръжение и работа).
 • Общуване по време на несложни и обичайни дейности, които изискват обмен на несложна и пряка информация по познати и всекидневни теми.
 • Описване с несложни езикови средства на своето образование, непосредственото си обкръжение
 • Говорене по теми според преките си потребности.
 • Писане на кратки бележки и съобщения.
 • Водене на обикновена лична кореспонденция, например писмено изразяване на благодарност.

Всички нива в Кабината са съобразени с Европейската езикова рамка.

Фокус на уроците с учители: Френска граматика, разговорни класове и специализирани дискусии.

Учители в курса

Достъп до всички нива с един абонамент!

Регистрирай се и разгледай курса безплатно.

РЕГИСТРАЦИЯ КУПИ АБОНАМЕНТ

Граматика и теми на уроците в класната стая и учебните материали:

Курсовете включват редовни граматически уроци разпределени в общо 7 нива. Ниво А2 е разделено на две части, като всяка част се преподава за 4 седмици, което е половин ниво. Цялото ниво се преподава за 8 седмици или около 2 месеца.

Модул 1

 • Урок: Aux armes citoyens!
 • Граматика: Бъдеще време.
 • Речник: Образование.

Модул 2

 • Урок: Qui ne risque rien n’a rien!
 • Граматика: Местоименни наречия en и y.
 • Речник: Облекло.

Модул 3

 • Урок: La fortune sourit aux audacieux.
 • Граматика: Отрицание. Преразказно изречение.
 • Речник: Да изразим мнение. Настаняване.

Модул 4 Civilisation

 • Урок: Френска политическа система. Поезия.

Модул 5

 • Урок: La publicité et nos rêves.
 • Граматика: Сравнителна степен. Прилагателно име.
 • Речник: Мечти.

Модул 6

 • Урок: La France et le monde.
 • Граматика: Le Subjonctif /Подчинително наклонение/.
 • Речник: Европа без граници.

Модул 7

 • Урок: Campagne publicitaire.
 • Граматика: Относителни местоимения.
 • Речник: Да убедим някого

Модул 8 Civilisation

 • Урок: Френски исторически личности. Паметници на културата. Еволюция.

Курс по френски език

Достъп до всички нива с един абонамент!

Регистрирай се и разгледай курса безплатно.

РЕГИСТРАЦИЯ КУПИ АБОНАМЕНТ

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?