Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които Кabinata.com предоставя Услуги на потребителите си посредством Интернет магазина Kabinata.com.

Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на Kabinata.com или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра Kabinata.com IP адрес на потребител, както и всяка друга информация.

Правила за използване на сайта

Kabinata.com (наричан по-долу “Доставчик”), като създател и собственик на този интернет сайт Kabinata.com ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Web сайт (наричан по-долу “Сайт”) само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Права и отговорности на страните

Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции вкл. търговски и целеви. Задълженията на Kabinata.com по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на предстаяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. Също така Kabinata.com не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на този Сайт. Kabinata.com има право по всяко време и без предупреждение на прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели , като Kabinata.com не поема отговорност да ги актуализира. Някоя от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти , услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.

Ограничение на отговорността

В случай , че в следствие на използването на този Сайт, или материали от него от ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка оборудване или информация ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Използване на софтуер

Наличният Софтуер , който е достъпен чрез публикувани препратки от този Сайт е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните доставчици и партьори. Моля преди употребата на софтуера се запознайте с условията за ползване определени от неговите собственици.

Информация от потребителите

Kabinata.com не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до Kabinata.com с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони.Kabinata.com използва личната информация, с цел да установи по-добре вашите нужди и интереси и така да можем да ви предоставим услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с вас, да ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.

Kabinata.com записва данните от обучението на потребителя – статистики за активността в системата, резултати от тестове, видео и аудио записи от уроци, писмени работи и рецензии към тях, въпроси и отговори до и от преподавателите или от и до служители на Kabinata.com, както и други сродни данни. Всички данни от обучението на потребителите, които не са лични данни по смисъла на закона, могат да бъдат използвани от Kabinata.com в процеса на обучение на нейните клиенти.

Ние не продаваме и не отдаваме под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация на трети лица..

В страниците на този интернет сайт е предвидена възможност потребителите да публикуват мнения относно предлаганите стоки. Kabinata.com не поема по никакъв начин и при никакви обстоятелства отговорност за верността на публикуваната информация и коректността и отговорността на потребителите публикували мненията. Отговорност за верността на публикуваната информация се носи изцяло от потребителите, които са публикували информацията. Kabinata.com си запазва правото да изтрива мнения, които не са по темата или не са на Български език.

Препратки към други Web сайтове собственост на трети лица

Наличните препратките от този Сайт към Web сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. Kabinata.com не контролира тези сайтове на тези лица и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. По този начин Kabinata.com по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайто на трети лица , нито информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

Препратки към този Сайт

Вие Можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само според като приемете условия на Kabinata.com. За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати.

Промяна на цени на стоки

Kabinata.com има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Kabinata.com има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обещетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.

Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата която е зачертана . Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

Търговски марки

Всички изполвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от автрорското право, които са притежание на техните собственици.

Поръчка и заплащане с кредитна карта

Paypal е оторизиран на всички стоки и услуги предоставяни от Kabinata.com

Общи бележки

Kabinata.com управлява този Сайт от офисът си в София , България. Kabinata.com може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. През известен интервал от време ние ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за вас.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП ние от KABINATA.COM сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

1. името и адреса ни – KABINATA.COM, гр. София 1000 ул. Цар Петър 9-11

2. основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт

3. цената на стоките е изписана С ВКЛ. ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.

4. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.

5. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

Отказ от стоката

Потребителят се съгласява, че след заплащане на избраното от него възнаграждение и получен абонамент до платените от него услуги, няма право да се откаже за срока на Услугите от тяхното ползване и да претендира връщане на платеното възнаграждение. Независимо от предходното, страните се съгласяват, че в случай на отказ от страна на Потребителя преди изтичане на срока на Предплатения период, платеното от него възнаграждение се задържа от Титуляра и служи като неустойка за упражнен отказ от настоящите Общи условия.

Условия за препратки към този Web сайт.

Сайт с препратка към Kabinata.com трябва да отговаря на следните условия: може да сочи към съдържание на Kabinata.com, но не и да го копира;

не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на Kabinata.com;

не трябва да посочва неявно, че Kabinata.com налага или препоръчва него или продуктите му;

не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на Kabinata.com

не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата mail и телефони.

последна актуализация: 8.11.2018

———————–

Собственик на Kabinata.com е

Кабината БГ ООД

Адрес/address: София, Цар Петър 9-11
МОЛ/Liable: Тодор Георгиев
Ид./Id. №: 200590600

English
Kabinata BG Ltd.
Sofia, Bulgaria
Id: BG200590600

Bank: Първа Инвестиционна Банка / First Investment Bank
IBAN: BG30FINV91501003861995
BIC: FINVBGSF