Курс по Английски език

en_page_img_top-icn

Изучаването на английски онлайн – дистанционно по интернет с преподаватели на живо е лесно и ефективно!

Ще усъвършенствате Вашите езикови умения по разговорен и писмен английски език в удобно за Вас време – директно от вкъщи!

Удобно от дома или офиса

В Кабината учите с реални учители, с които следвате 4 седмична програма за да завършите едно ниво. Всяка седмица имате часове разпределени в гъвкава програма с уроци вечер, през деня и уикенда.

Уроците по английски се провеждат във виртуална класна стая. Класовете са групови – в малки и компактни групи, където лесно комуникирате с учителя и останалите ученици. Говорите с учителите и останалите участници в урока със слушалки и микрофон.

Продължителността на online курса по английски език е 1, 2 или 4 месеца. През този период ще имате възможност да ползвате неограничено ресурсите на нашата уникална система за виртуално обучение. В Кабината имате денонощен достъп до всички нива и учители с един абонамент.

Какво включва?

учители
на живо

уроци
всеки ден

домашни
работи

материали
уроци, видео и аудио

персонално
отношение

сертификат
за завършен курс

  • Курс по английски език изцяло с онлайн учители през интернет – Курс на живо, който можеш да посещаваш от дома, офиса, вилата, и навсякъде откъдето имаш връзка. Топ дистанционни учители, специализирани в преподаването и технологиите.
  • Всеки ден – преподаватели на живо онлайн – до няколко астрономически часа дневно. Запис на всеки урок. Достъп до всички нива и учители с един абонамент.
  • Персонални насоки от учител, рецензии и оценки на вашите текстове и участия в класната стая. Курс по писане. Ние държим на писането.
  • Умна платформа, която те води през курса и следи твоя напредък.
  • Хиляди мултимедийни и видео уроци , над 100 часа аудио материали и диктовки, над 1000 теста.
  •  Всяка седмица получавате по минимум две писмени задачи. Персонални насоки от учител, рецензии и оценки на вашите текстове и участия в класната стая. Курс по писане. Ние държим на писането.
  • Специализирани разговорни уроци по английски език – Разговорът се води по зададена от преподавателя тема. Модулът цели да развие и обогати уменията на курсистите да водят свободен и непринуден разговор на английски език, така че те да не изпитват неудобство и колебание да разговарят по различни ежедневни ситуации.
  • Преподаватели британци (native speakers) – подбрани сред стотици кандидати
  • Международно признат сертификат за завършен курс – валиден в България и чужбина

Нива

Учебната програма и материал покриват 7 нива, разпределени в два модула ‚Начинаещи‘ и ‚Напреднали‘. Предвидените часове за всяко ниво се преминават за 4 седмици, след което нивото започва от начало. Ако някое ниво е лесно за вас, преминете в по-високо и обратно. Можете да учите и в две или три нива едновременно.

Модул "Начинаещи"

Ниво 1 (А1-1)

Теми на учебните материали

Първа седмица
Unit 1 – The English Alphabet. Numbers, Unit 2 – Nouns: singular and plural; countable and uncountable

Unit 3 – Greetings, Unit 4 – Articles, Unit 5 – The Definite Article

Unit 6 – Personal Pronouns, Unit 7 – To be. Questions and negative forms

Втора седмица

Unit 1 – The English Alphabet. Numbers, Unit 2 – Nouns: singular and plural; countable and uncountable

Unit 3 – Greetings, Unit 4 – Articles, Unit 5 – The Definite Article

Unit 6 – Personal Pronouns, Unit 7 – To be. Questions and negative forms

Трета седмица

Unit 1 – The English Alphabet. Numbers, Unit 2 – Nouns: singular and plural; countable and uncountable

Unit 3 – Greetings, Unit 4 – Articles, Unit 5 – The Definite Article

Unit 6 – Personal Pronouns, Unit 7 – To be. Questions and negative forms

Четвърта седмица

Unit 1 – The English Alphabet. Numbers, Unit 2 – Nouns: singular and plural; countable and uncountable

Unit 3 – Greetings, Unit 4 – Articles, Unit 5 – The Definite Article

Unit 6 – Personal Pronouns, Unit 7 – To be. Questions and negative forms

Умения, които ще придобиете в това ниво

Разбиране и използване на познати и всекидневни изрази на английски език, както и много прости изречения, които имат за цел да отговорят на конкретни нужди.

Представяне на себе си или представяне на някого и задаване на въпроси на друг човек, напр. за мястото, където той живее, хората, които познава, нещата, които притежава и т.н., Отговаряне на подобни въпроси.

Общува по елементарен начин, ако събеседникът говори бавно и отчетливо и помага в общуването.

Писане на кратък текст за пощенска картичка (например от почивка или екскурзия).

Попълване във формуляри (например в хотел) името, националността, адреса или други лични данни.

Фокус на класовете с учители: Английска граматика и разговорни класове.
*В Кабината имате достъп до всички нива с един абонамент

Ниво 1 (А1-1)

Теми на учебните материали

Първа седмица
Unit 1 – The English Alphabet. Numbers, Unit 2 – Nouns: singular and plural; countable and uncountable

Unit 3 – Greetings, Unit 4 – Articles, Unit 5 – The Definite Article

Unit 6 – Personal Pronouns, Unit 7 – To be. Questions and negative forms

Втора седмица

Unit 1 – The English Alphabet. Numbers, Unit 2 – Nouns: singular and plural; countable and uncountable

Unit 3 – Greetings, Unit 4 – Articles, Unit 5 – The Definite Article

Unit 6 – Personal Pronouns, Unit 7 – To be. Questions and negative forms

Трета седмица

Unit 1 – The English Alphabet. Numbers, Unit 2 – Nouns: singular and plural; countable and uncountable

Unit 3 – Greetings, Unit 4 – Articles, Unit 5 – The Definite Article

Unit 6 – Personal Pronouns, Unit 7 – To be. Questions and negative forms

Четвърта седмица

Unit 1 – The English Alphabet. Numbers, Unit 2 – Nouns: singular and plural; countable and uncountable

Unit 3 – Greetings, Unit 4 – Articles, Unit 5 – The Definite Article

Unit 6 – Personal Pronouns, Unit 7 – To be. Questions and negative forms

Умения, които ще придобиете в това ниво

Разбиране и използване на познати и всекидневни изрази на английски език, както и много прости изречения, които имат за цел да отговорят на конкретни нужди.

Представяне на себе си или представяне на някого и задаване на въпроси на друг човек, напр. за мястото, където той живее, хората, които познава, нещата, които притежава и т.н., Отговаряне на подобни въпроси.

Общува по елементарен начин, ако събеседникът говори бавно и отчетливо и помага в общуването.

Писане на кратък текст за пощенска картичка (например от почивка или екскурзия).

Попълване във формуляри (например в хотел) името, националността, адреса или други лични данни.

Фокус на класовете с учители: Английска граматика и разговорни класове.
*В Кабината имате достъп до всички нива с един абонамент

Модул "Напреднали"

Ниво 1 (А1-1)

Теми на учебните материали

Първа седмица
Unit 1 – The English Alphabet. Numbers, Unit 2 – Nouns: singular and plural; countable and uncountable

Unit 3 – Greetings, Unit 4 – Articles, Unit 5 – The Definite Article

Unit 6 – Personal Pronouns, Unit 7 – To be. Questions and negative forms

Втора седмица

Unit 1 – The English Alphabet. Numbers, Unit 2 – Nouns: singular and plural; countable and uncountable

Unit 3 – Greetings, Unit 4 – Articles, Unit 5 – The Definite Article

Unit 6 – Personal Pronouns, Unit 7 – To be. Questions and negative forms

Трета седмица

Unit 1 – The English Alphabet. Numbers, Unit 2 – Nouns: singular and plural; countable and uncountable

Unit 3 – Greetings, Unit 4 – Articles, Unit 5 – The Definite Article

Unit 6 – Personal Pronouns, Unit 7 – To be. Questions and negative forms

Четвърта седмица

Unit 1 – The English Alphabet. Numbers, Unit 2 – Nouns: singular and plural; countable and uncountable

Unit 3 – Greetings, Unit 4 – Articles, Unit 5 – The Definite Article

Unit 6 – Personal Pronouns, Unit 7 – To be. Questions and negative forms

Умения, които ще придобиете в това ниво

Разбиране и използване на познати и всекидневни изрази на английски език, както и много прости изречения, които имат за цел да отговорят на конкретни нужди.

Представяне на себе си или представяне на някого и задаване на въпроси на друг човек, напр. за мястото, където той живее, хората, които познава, нещата, които притежава и т.н., Отговаряне на подобни въпроси.

Общува по елементарен начин, ако събеседникът говори бавно и отчетливо и помага в общуването.

Писане на кратък текст за пощенска картичка (например от почивка или екскурзия).

Попълване във формуляри (например в хотел) името, националността, адреса или други лични данни.

Фокус на класовете с учители: Английска граматика и разговорни класове.
*В Кабината имате достъп до всички нива с един абонамент

Ниво 1 (А1-1)

Теми на учебните материали

Първа седмица
Unit 1 – The English Alphabet. Numbers, Unit 2 – Nouns: singular and plural; countable and uncountable

Unit 3 – Greetings, Unit 4 – Articles, Unit 5 – The Definite Article

Unit 6 – Personal Pronouns, Unit 7 – To be. Questions and negative forms

Втора седмица

Unit 1 – The English Alphabet. Numbers, Unit 2 – Nouns: singular and plural; countable and uncountable

Unit 3 – Greetings, Unit 4 – Articles, Unit 5 – The Definite Article

Unit 6 – Personal Pronouns, Unit 7 – To be. Questions and negative forms

Трета седмица

Unit 1 – The English Alphabet. Numbers, Unit 2 – Nouns: singular and plural; countable and uncountable

Unit 3 – Greetings, Unit 4 – Articles, Unit 5 – The Definite Article

Unit 6 – Personal Pronouns, Unit 7 – To be. Questions and negative forms

Четвърта седмица

Unit 1 – The English Alphabet. Numbers, Unit 2 – Nouns: singular and plural; countable and uncountable

Unit 3 – Greetings, Unit 4 – Articles, Unit 5 – The Definite Article

Unit 6 – Personal Pronouns, Unit 7 – To be. Questions and negative forms

Умения, които ще придобиете в това ниво

Разбиране и използване на познати и всекидневни изрази на английски език, както и много прости изречения, които имат за цел да отговорят на конкретни нужди.

Представяне на себе си или представяне на някого и задаване на въпроси на друг човек, напр. за мястото, където той живее, хората, които познава, нещата, които притежава и т.н., Отговаряне на подобни въпроси.

Общува по елементарен начин, ако събеседникът говори бавно и отчетливо и помага в общуването.

Писане на кратък текст за пощенска картичка (например от почивка или екскурзия).

Попълване във формуляри (например в хотел) името, националността, адреса или други лични данни.

Фокус на класовете с учители: Английска граматика и разговорни класове.
*В Кабината имате достъп до всички нива с един абонамент

Ниво 1 (А1-1)

Теми на учебните материали

Първа седмица
Unit 1 – The English Alphabet. Numbers, Unit 2 – Nouns: singular and plural; countable and uncountable

Unit 3 – Greetings, Unit 4 – Articles, Unit 5 – The Definite Article

Unit 6 – Personal Pronouns, Unit 7 – To be. Questions and negative forms

Втора седмица

Unit 1 – The English Alphabet. Numbers, Unit 2 – Nouns: singular and plural; countable and uncountable

Unit 3 – Greetings, Unit 4 – Articles, Unit 5 – The Definite Article

Unit 6 – Personal Pronouns, Unit 7 – To be. Questions and negative forms

Трета седмица

Unit 1 – The English Alphabet. Numbers, Unit 2 – Nouns: singular and plural; countable and uncountable

Unit 3 – Greetings, Unit 4 – Articles, Unit 5 – The Definite Article

Unit 6 – Personal Pronouns, Unit 7 – To be. Questions and negative forms

Четвърта седмица

Unit 1 – The English Alphabet. Numbers, Unit 2 – Nouns: singular and plural; countable and uncountable

Unit 3 – Greetings, Unit 4 – Articles, Unit 5 – The Definite Article

Unit 6 – Personal Pronouns, Unit 7 – To be. Questions and negative forms

Умения, които ще придобиете в това ниво

Разбиране и използване на познати и всекидневни изрази на английски език, както и много прости изречения, които имат за цел да отговорят на конкретни нужди.

Представяне на себе си или представяне на някого и задаване на въпроси на друг човек, напр. за мястото, където той живее, хората, които познава, нещата, които притежава и т.н., Отговаряне на подобни въпроси.

Общува по елементарен начин, ако събеседникът говори бавно и отчетливо и помага в общуването.

Писане на кратък текст за пощенска картичка (например от почивка или екскурзия).

Попълване във формуляри (например в хотел) името, националността, адреса или други лични данни.

Фокус на класовете с учители: Английска граматика и разговорни класове.
*В Кабината имате достъп до всички нива с един абонамент

Ниво 1 (А1-1)

Теми на учебните материали

Първа седмица
Unit 1 – The English Alphabet. Numbers, Unit 2 – Nouns: singular and plural; countable and uncountable

Unit 3 – Greetings, Unit 4 – Articles, Unit 5 – The Definite Article

Unit 6 – Personal Pronouns, Unit 7 – To be. Questions and negative forms

Втора седмица

Unit 1 – The English Alphabet. Numbers, Unit 2 – Nouns: singular and plural; countable and uncountable

Unit 3 – Greetings, Unit 4 – Articles, Unit 5 – The Definite Article

Unit 6 – Personal Pronouns, Unit 7 – To be. Questions and negative forms

Трета седмица

Unit 1 – The English Alphabet. Numbers, Unit 2 – Nouns: singular and plural; countable and uncountable

Unit 3 – Greetings, Unit 4 – Articles, Unit 5 – The Definite Article

Unit 6 – Personal Pronouns, Unit 7 – To be. Questions and negative forms

Четвърта седмица

Unit 1 – The English Alphabet. Numbers, Unit 2 – Nouns: singular and plural; countable and uncountable

Unit 3 – Greetings, Unit 4 – Articles, Unit 5 – The Definite Article

Unit 6 – Personal Pronouns, Unit 7 – To be. Questions and negative forms

Умения, които ще придобиете в това ниво

Разбиране и използване на познати и всекидневни изрази на английски език, както и много прости изречения, които имат за цел да отговорят на конкретни нужди.

Представяне на себе си или представяне на някого и задаване на въпроси на друг човек, напр. за мястото, където той живее, хората, които познава, нещата, които притежава и т.н., Отговаряне на подобни въпроси.

Общува по елементарен начин, ако събеседникът говори бавно и отчетливо и помага в общуването.

Писане на кратък текст за пощенска картичка (например от почивка или екскурзия).

Попълване във формуляри (например в хотел) името, националността, адреса или други лични данни.

Фокус на класовете с учители: Английска граматика и разговорни класове.
*В Кабината имате достъп до всички нива с един абонамент

Всички нива са съобразени с Европейската езикова рамка за оценка на владеенето на чужди езици.

Абонаментът дава достъп до всички нива и учители!

Цени и брой часове

Ниво Часове Материали Домашни
Начинаещи
Ниво 1 (А1-1) 68 1482 8
Ниво 2 (А1-2) 68 1018 8
Ниво 3 (А2-1) 120 1384 8
Напреднали
Ниво 4 (А2-2) 120 1008 8
Ниво 5 (B1-1) 114 594 8
Ниво 6 (B1-2) 114 482 8
Ниво 7 (B2) 92 119 8
Ниво Часове Материали Домашни
Начинаещи
Ниво 1 (А1-1) 136 1482 16
Ниво 2 (А1-2) 136 1018 16
Ниво 3 (А2-1) 240 1384 16
Напреднали
Ниво 4 (А2-2) 240 1008 16
Ниво 5 (B1-1) 228 594 16
Ниво 6 (B1-2) 228 482 16
Ниво 7 (B2) 184 119 16
Ниво Часове Материали Домашни
Начинаещи
Ниво 1 (А1-1) 272 1482 32
Ниво 2 (А1-2) 272 1018 32
Ниво 3 (А2-1) 480 1384 32
Напреднали
Ниво 4 (А2-2) 480 1008 32
Ниво 5 (B1-1) 456 594 32
Ниво 6 (B1-2) 456 482 32
Ниво 7 (B2) 368 119 32
Ниво Часове Материали Домашни
Начинаещи
Ниво 1 (А1-1) 544 1482 64
Ниво 2 (А1-2) 544 1018 64
Ниво 3 (А2-1) 960 1384 64
Напреднали
Ниво 4 (А2-2) 960 1008 64
Ниво 5 (B1-1) 912 594 64
Ниво 6 (B1-2) 912 482 64
Ниво 7 (B2) 736 119 64
Ниво Часове Материали Домашни
Начинаещи
Ниво 1 (А1-1) 816 1482 96
Ниво 2 (А1-2) 816 1018 96
Ниво 3 (А2-1) 1440 1384 96
Напреднали
Ниво 4 (А2-2) 1440 1008 96
Ниво 5 (B1-1) 1368 594 96
Ниво 6 (B1-2) 1368 482 96
Ниво 7 (B2) 1104 119 96

Допълнително

Възможност за пауза на курса, когато не учите активно.

Лесна смяна на ниво и модул ‚Начинаещи‘ или ‚Напреднали‘.

Възможност за отложен старт на курса – след записване, посочете датата, от която желаете да започне да тече абонамента ви.

Портфейл, с който можете да запазвате допълнителни индивидуални частни уроци с избрани от вас учители.

Атрактивни отстъпки при записване на повече от едно лице, удължаване на текущ абонамент или записване на втори курс.

Важно! За да говорите в клас са ви необходими слушалки и микрофон!

Силно препоръчваме да говорите колкото може повече, но все пак можете да участвате в урок и като слушател.
Next classes: Time zone:
Today at 11:00 AM Today at 11:00 AM
After 5 h 28 min
Advanced English
Teacher Koce
Today at 12:30 PM Today at 12:30 PM
After 6 h 58 min
Разговорен урок
Teacher Viktoria
Today at 4:00 PM Today at 4:00 PM
After 10 h 28 min
Speaking plus
Teacher Lara
Today at 5:00 PM Today at 5:00 PM
After 11 h 28 min
Напреднали
Teacher Leonie
Today at 6:30 PM Today at 6:30 PM
After 12 h 58 min
Speaking plus
Teacher Leonie
Tomorrow at 9:00 AM Tomorrow at 9:00 AM
After 27 h 28 min
Reading & Speaking
Teacher Koce
Tomorrow at 2:00 PM Tomorrow at 2:00 PM
After 32 h 28 min
Граматическа практика
Teacher Tsvety
Tomorrow at 4:00 PM Tomorrow at 4:00 PM
After 34 h 28 min
Speaking plus
Teacher Lara