Кабината през 2018г
Проведени уроци: 1,273
Рецензии от учители: 1292
Решени тестове: 12,904
Phone
Support- 070018908
Английски език - подробно разписание на онлайн преподавателите по нива

Запиши се 

Elementary (ниво на трудност според европейската езикова рамка: A1)
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя
11:00-12:00 
 11:00-12:00
 
 
 
 
10:00-11:30

12:00-13:00

 12:00-13:00
 
 
 
 
11:30-13:00
19:00-20:00
19:00-20:00
19:00-20:00
19:00-20:30
19:00-20:30
 
 
20:10-21:10
20:10-21:10
20:10-21:10
20:10-21:10 
 20:10-21:10
 
 
Pre-Intermediate (ниво на трудност според европейската езикова рамка: A2)
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя
 

 

11:00-12:00 

11:00-12:00 

 
10:00-11:30
 
 

 

 12:00-13:00

12:00-13:00  

 
11:30-13:00
 
19:00-20:00
19:00-20:00
19:00-20:00
19:00-20:00 
19:00-20:00 
   
20:10-21:10
20:10-21:10
20:10-21:10
20:10-21:10
20:10-21:10
   
 
Intermediate (ниво на трудност според европейската езикова рамка: B1/B2)
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя
 

 

 

 

 11:30-16:00

 

 10:00-11:30

19:00-20:00

 19:00-20:00

19:00-20:00

19:00-20:00

19:00-20:00 
 

 11:30-13:00

20:10-21:10
20:10-21:10
20:10-21:10
20:10-21:10  
20:10-21:10 
   
Business English (Бизнес английски) - води се изцяло от Native speakers
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя
19:00-20:00

 19:00-20:00

19:00-20:00

 

 
   
20:10-21:10
20:10-21:10
20:10-21:10 
 
 
   
Native Speakers - 15 астрономически часа всяка седмица
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя
19:00-20:00
19:00-20:00
19:00-20:00

19:00-20:00 

 19:00-20:00

 

 10:00-11:30

20:10-21:10 

20:10-21:10 

 20:10-21:10

 20:10-21:10

 20:10-21:10

 

 11:30-13:00

19:00-20:00*
19:00-20:00*
19:00-20:00*
       

20:10-21:10*

20:10-21:10*

20:10-21:10*

       

Потребителите получават достъп до ВСИЧКИ нива! (модул 'Бизнес английски' се заплаща допълнително)

*класовете са включени в модул 'Бизнес английски'

Вижте Европейската езикова рамка »

Запиши се