нидерландски език

Курс по нидерландски език

Курс по нидерландски

Предстоящи уроци по нидерландски език

Опитни учители в курсове по нидерландски език. Обучение в курс с редовни уроци по програма и частни уроци с избрано от учениците време на уроците.

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Как протича онлайн курса?

Курсовете по нидерландски език в Кабината включват редовна програма с уроци на живо, история със записи на изминали уроци и нива, учебни материали и задачи за домашни. Уроците се провеждат онлайн всеки ден – през деня, вечер и през уикенда.

Виртуална класна стая

Уроците в курсовете се провеждат на живо във виртуалната стая на Кабината. Виртуалната стая е онлайн приложение за комуникация, което се инсталира еднократно на компютър и телефон и след това стартира автоматично всеки път, когато ученика влезе в урок. В класната стая учителите преподават уроците и отговарят на въпроси на учениците. За разговори в стаята необходими слушалки с микрофон. По желание всеки ученик може да участва и само като слушател, като за целта натиска бутон в стаята и уведомява за това учителя.

Виртуалната класна стая може да се използва от настолен компютър, телефон или таблет. Практиката показва, че най ефективно е обучението и посещението на уроци през настолен компютър (PC). Необходима е стандартна интернет връзка. Препоръчваме учениците да използват стандартни слушалки с микрофон. Използването на вграден микрофон може да предизвика смущения в звука.

По правило уроците се провеждат само с аудио връзка. Някои учители използват видео връзка и позволяват и видео връзка между учениците.

Визуални класната стая се състои от 3 раздела – списък на участниците, чат и бяла дъска (whiteboard). В списъка на участниците са имената на учителя и учениците. Учениците говорят с натискане на бутон. До името на всеки участник има индикация, която показва дали микрофона му е включен. 

В чат полето е писмената дискусия между учителя и учениците. По време на урока всеки може да пише и коментира учебното съдържание и да отговаря на въпроси. Възможен е и личен чат – за да изпратят лично съобщения учениците или учителя, кликват върху името на участник и му пишат лично.

Бялата дъска (whiteboard) е най-голямото поле. Там учителя визуализира учебното съдържание по което се води урока. То може да бъде презентация, текст, изображение или интернет страница. Учителя може и да споделя екрана си, като неговия екран също се появява в бялата дъска. На дъската учителя използва допълнителни визуални инструменти, които правят уроците по-интерактивни – подчертаване, оцветяване, удебеляване и вмъкване на текст и изображения.

Не винаги учениците желаят да говорят по време на уроците. Ако ученика желае само да слуша, натиска бутон ‘away’, който уведомява учителя и останалите ученици, че ученика не е активен участник. Учителя взема предвид това и не включва този ученик в разговорите и задачите по време на урока.

Името, с което ученика е регистриран в платформата става неговото име в класната стая. С това име към него се обръщат учителите и останалите ученици по време на уроците. Името в класната стая може да се променя в профила на ученика и да е различно от името на ученика. 

Неограничени уроци

Абонаментът включва всички нива в курса. Няма ограничения в броя на уроци, които могат да се посетят, както и в кои нива да бъдат те. Все пак препоръчваме учениците да не посещават нива, които са твърде високи или ниски за тях.

Нива и напредък

Учениците имат достъп до всички нива и учители. Те могат да следват едно или две нива или просто да посещават избрани от тях уроци за всички нива.

Курсовете включват редовни граматически уроци разпределени в общо 7 нива. Нивата са разделени на две части, например А1 е разделено на А1-1 и А1-2. Всяка част се преподава за 4 седмици, което е половин ниво. Едно цяло ниво се преподава за 8 седмици или около 2 месеца.

След края си нивото започва от начало и учениците имат възможност да се прехвърлят в следващо ниво или да повторят текущото.

Курсовете са подходящи и за интензивно обучение – неограничения достъп и възможността за създаване на допълнителни уроци дава на учениците възможност да посещават по повече от един урок на ден.

Програмата и структурата на обучението се движат по предварително определени учебни пътеки, които включват:

Следвайте нива и посещавайте уроците в програмата за тях, учебните материали и задачите за писане, на които ще получавате рецензии и насоки от учители. Можете да променяте вашето ниво по всяко време – ако ви е лесно, следвайте по-високо, и обратно. Тъй като нивата са разделени на по-малки части, се препоръчва учениците да посещават повече от едно ниво.

Определяне на нивото

В платформата има тест за определяне на нивото, който се прави след записване. Нивото може да се определи и след консултация с учител. Друг вариант е учениците да разгледат учебните материали и да се ориентират за кое ниво са или просто да посетят урок на живо за дадено ниво и да видите дали е подходящо за тях. Ако не е, може да се смените с друго ниво само с един клик.

Важно: резултата от теста за определяне на нивото се използва само като ориентировъчна отправна точка за вашето ниво. За по-точно определяне на нивото препоръчваме да посетите 2-3 нива, и да се свържете с учител по време или след урока. Нивото се определя най-точно от учител.

Курсове по нидерландски за начинаещи

Нивата за начинаещи са А1-1, А1-2 и А2-1, като първото е за напълно начинаещи. Напълно начинаещите започват от основни неща като азбука, числа, цветове, дните от седмицата и т.н. 

Следим напредъка и активността на всеки ученик. По време на обучението си ученика получава оценки от учителите за всеки посетен урок и за всяка изпратена и рецензирана домашна работа. Записват се и оценките от решените от ученика тестове в учебните материали.

Сертификат се издава на база на активността на ученика в уроците (посетени уроци с активно участие) и учебните материали. Най-важния критерий е посещението на уроци с учители.

Издаването на сертификата не се заплаща. Ако ученика желае да получи сертификата на хартия, доставката с куриер е за негова сметка. Изпращаме сертификати на хартия само до адреси в България.

Уроци в курсовете

Редовни уроци

Редовните уроци следват последователността на материалите в отделните нива. В редовните уроци учителите преподават граматиката на съответните езици. Учениците следват редовните уроци, за да напредват по нивата и да преминават нива. Материалите, които се преподават в тези уроци са качени и в раздел ‘Учебни материали’ в платформата и учениците могат да съчетават уроците с учители на живо със самоподготовка с качените учебни материали.

Освен граматическите уроци в програмата има многобройни разговорни, практически, преговорни и специализирани уроци. Всички тези уроци отново имат нива, но не следват точната последователност на учебните материали. След всеки урок, учителя качва използваните от него материали и те също са налични за сваляне.

Отворени уроци – уроците се появяват в учебната програма на курса, в който са създадени и могат да бъдат посещавани от всички ученици с активен абонамент за Кабината. При създаването им ученика, който ги създава може да определи нивото и типа на урока – разговорен или практически.

Частни уроци – уроците са видими единствено за ученика, който ги е създал и на практика са индивидуални уроци. Ученика има възможност да определи нивото, типа и темата на урока. Частните уроци могат да бъдат споделяни – ученика създател на урока може да добави към него и други участници, които участват безплатно.

Уроците, които са част от програмата са курсовете са в графика на съответния курс. Влезте в курса по нидерландски език и изберете ‘График на уроците‘. В седмичния изглед на графика ще видите всички редовни уроци. За да посетите урок от графика на курс не е нужно да отбелязвате или запазвате урока, или да уведомявате учителя или Кабината – просто отивате на урока и влизате в него.

В меню ‘Запазени‘ можете да видите всички уроци, които са създадени от вас – уроци в курсовете или частни уроци.

Всеки урок има кутия с информация – час и дата на урока, тема, ниво и учител. Около 10 минути преди началото на урока, в кутията ще се появи бутона ‘Класна стая‘ – натиснете бутона и ще заредите приложението за вход в класната стая, откъдето влизате в урока с един клик.

Уроци в курсовете – с пълен абонамент няма ограничения в броя уроци, които можете да посетите. Имате достъп до всички уроци във всички нива във всички курсове в платформата. Теоретично може по цял ден да сте в различни уроци във виртуалната класна стая (в Кабината се провеждат над 30 урока на ден.)

С основен абонамент имате ограничение в броя на уроците, които може да посетите. Заплащате достъп до всеки урок с кредитите от вашия портфейл. Цената на един урок в курс е 20 кредита.

Частни уроци – броя частни уроци, които може да създадете зависи от броя на кредитите в портфейла ви. Всеки абонамент в Кабината добавя кредити към вашия портфейл.

Всички уроци в програмата на курса по нидерландски език са по 60 минути. Уроците, които учениците създават (отворени или частни) могат да бъдат с продължителност 60, 90 или 120 минути.

Стараем се да поддържаме малки групи от по няколко ученика. Когато в някой курс или ниво има повече ученици, добавяме допълнителни уроци. Можете да видите броя на участниците във всеки изминал урок след регистрация.

Допълнителните уроци се създават с кредитите, които се добавят в портфейла на ученика с всеки абонамент. За да създадете урок, отидете на профила на учителя, с който желаете да бъде урока. В обявените от учителя свободни часове, изберете начален и краен час на урока, продължителност (60, 90 или 120 минути) и вид на урока – отворен урок в програмата на курс или частен урок. Броя кредити необходим за отворен урок е фиксиран – 25 кредита за 60 минути. Броя кредити необходим за създаване на частен урок е различен за всеки учител и упоменат в профила му.

Частните уроци по правило са индивидуални уроци, които вие създавате с избран от вас учител. Предвидена е възможност ученика да добави безплатно и други участници във всеки създаден от него урок.

За да добавите допълнителни ученици във ваш частен урок, кликнете на ‘сподели урока‘ (по време на създаването му или след това). В прозореца, който ще се отвори можете да добавите участниците по 3 начина – от списък със съученици, с които сте били в други уроци в Кабината; с персонален ключ – всеки потребител в Кабината има такъв. Трябва да знаете ключа на участника, който искате да добавите и да го поставите в полето; с покана по email адрес – въведете мейла на участника, който желаете да поканите (участника трябва да има регистрация в Кабината).

Добавените участници получават уведомление по мейл и виждат урока в техния профил в меню ‘Мои уроци’.

Споделения урок се заплаща само от ученика, който го създава. Поканените допълнителни учченици участват безплатно. Споделените частни уроци са удобен начин да учите изгодно в група и да създадете собствена група от ученици.

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Учители в курсовете по нидерландски език

Работим с опитни учители по нидерландски език, подбрани сред стотици кандидати. Нашите учители са специализирани в онлайн преподаването.

За да говорите с учител в класната стая са ви необходими слушалки с микрофон. Учителите могат да водят уроци в редовната програма на курсовете (редовни уроци) или уроци, които учениците създават – (уроци в програмата на курсовете или частни уроци). Всеки учител има профил откъдето учениците могат да му пишат през платформата, както и да се запознаят с неговия опит и компетенции.

В графика на всеки курс учениците могат да използват филтър, с който да видят програмата на онлайн уроците на всеки учител за седмици напред и назад.

Учителите на Кабината преминават през прецизен подбор. Работим дългогодишно с най-добрите учители доказали се с преподаването на хиляди онлайн уроци.

Активни учители: 1

Основната комуникация с учителите в платформата на Кабината е виртуалната класна стая – по време на всеки онлайн урок имате жива връзка с преподавателя със слушалки и микрофон. Учениците задават въпроси на учителя, отговарят на въпроси и изпълняват поставените от учителя задачи и упражнения.

Ежеседмичните писмени задачи за домашна работа също са канал за комуникация – учителите пишат рецензии и насоки на всеки изпратен от вас текст. Към всяка задача има възможност за дискусия с учителя по самата задача или по всякакви други въпроси свързани с обучението и уроците.

От профила на всеки учител, учениците могат да му изпращат съобщения, където да задават въпроси и да получават насоки или да насрочват и уговарят допълнителни уроци.

Записи и история

Всеки приключил онлайн урок остава като запис в платформата. Ако ученика пропусне урок, може да го гледа на запис, заедно със стотици други записани уроци и видеа. В раздел ‘История’ има качени записи на стотици изминали уроци и цели нива в Кабината.

Брой записи в курсове по нидерландски език: 948

Записите са удобен инструмент за съпътстващо или основно обучение. Те са подредени в същите учебни пътеки и последователност, както уроците в учебната програма на курсовете. На запис можете да преглеждате пропуснати от вас уроци в нивата и с учителите, които следвате. Ако в момента някое от нивата не се води от учителя, с който учите или харесвате, лесно можете да намерите записани цели нива, проведени от конкретния учител. Това е така, понеже учителите в Кабината редуват нивата, които водят и на всеки 4 седмици водят различно ниво.

Записите могат да се филтрират по учител и ниво и обхващат всички уроци проведени в класните стаи на Кабината през последните 2 години и половина. Някои от учениците на Кабината изучават нидерландски език изцяло със записи на уроци. Записите на уроци могат да се гледат неограничен брой пъти и са постоянно налични в платформата.

Отзиви от ученици

Добре  организирана платформа за интерактивно съвременно обучение в която резултатите идват неусетно бързо.

5/5
Petar Ivanov (мнение във Фейсбук)

Чудесен начин за изучаване на чужд език! Платформата позволява на всеки да посещава уроците в удобно време и да учи със собствено темпо. Преподавателите са доказани професионалисти, отдадени на работата си.

5/5
Tanya Noncheva (мнение във Фейсбук)
Платформата е интересна. Има много уроци. Уроците на живо са насочени към говорене и изчистване на грешки, което е чудесно. Човек има възможност да учи със собствено темпо. Доволна съм!
5/5
Liliya Georgieva (мнение в Гугъл Карти)

Обучението в Кабината е лесно и ефективно. Голям набор от учебни материали, упражнения и всичко това в удобно за нас време. Преподавате ли те са мили, предразполагат към по-добро овладяване на учебния материал.

5/5
Diana Uzunova (мнение в Гугъл Карти)

Невидима иконка с текст за да се зареди нужната библиотека.

Програма на уроците

Всички онлайн уроци в курсовете по нидерландски език се водят от учители на живо в реално време. За да говорите с учителите и учениците са ви необходими слушалки с микрофон. Може да участвате и само като слушател. Всеки изминал урок остава на запис и може да се гледа по всяко време и неограничен брой пъти.

Някои от нивата се провеждат само при сформиране на група.

Абонаменти

Абонаментът за Кабината предоставя достъп до всички услуги в учебната платформа – уроците на живо във всички курсове, записи на изминали уроци, задачи за домашна работа и учебни материали.

Абонамент "Курсове"

Период Цена Отстъпка
1 месец 389 лв. -
2 месеца 578 лв. (289 лв./месец) 25.71%
3 месеца 778 лв. (259.33 лв./месец) 33.33%
4 месеца 976 лв. (244 лв./месец) 37.28%
6 месеца 1380 лв. (230 лв./месец) 40.87%
12 месеца 2334 лв. (194.5 лв./месец) 50%
Записване Подробности за абонаментa

Възможност за отложен старт
Ако желаете отложен старт, можете след записване да определите сами началната дата на вашия абонамент с мейл или обаждане до Кабината.

Подарете курс
Заплатете абонамент Курсове или Частни уроци и след това се свържете с нас. Ще ви изпратим код за 100% намаление при записване, който да предоставите на ваш приятел или близък.

Абонаментът започва да тече веднага след заплащането му. Предоставяме възможност за отложен старт – ученика може да определи от коя дата да започне неговия абонамент (с мейл или обаждане до Кабината). 

С пълен абонамент получавате брой дни, в които  да спирате курса си. Можете да спрете абонамента си, ако няма да посещавате уроци в курсове. Докато сте в пауза, не можете да използвате инструментите на курсовете – редовни и отворени уроци, записи на изминали уроци, учебни материали и домашни. Можете да създавате частни уроци и да комуникирате с ученици и учители през платформата. След като изтече периода на паузата, броят на дните, в които сте били в пауза, се добавя към продължителността на абонамента Ви (абонаментът Ви се удължава). Всеки нов абонамент Ви добавя брой дни, в които може да го поставяте на пауза. Неизползваните дни остават в профила ви и могат да бъдат използвани при удължаване на абонамента или нов абонамент.

Пълен абонамент за 1 месец ви предоставя 7 дни за пауза, а абонамент за 2 и повече месеца – 14 дни.

Всеки ученик може да удължи абонамента си с 10% намаление преди датата на изтичане.

Изпращаме известие 7 дни преди изтичане на абонамента и второ известие 1 ден преди изтичане. При удължаване периода на новия ще се добави след този на текущия ви абонамент и няма да загубите дни. Абонамента може да се удължи по всяко време.

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Изберете учител по нидерландски език за вашите нужди

Препоръчителен абонамент

Възрастни - уроци в курсове и частни уроци

Ученици 5 - 8 клас - частни уроци.

Ученици 9 - 12 клас - уроци в курсове и частни уроци

Разговорен нидерландски - уроци в курсове и частни уроци

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?