Немски език

Курс по немски език

Курс по немски
Проведени уроци
1
Учебни материали
1
Учители
1
Проведени уроци
Учебни материали
Учители

Предстоящи уроци по немски език

Програмата на курсовете по немски език включва редовни уроци за всички нива, разговорни уроци, практически уроци и уроци създадени от учениците с избрани от тях учители. Кабината има дългогодишна традиция в провеждането на онлайн курсове по немски език.

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Как протича онлайн курса?

Курсовете по немски език в Кабината включват редовна програма с уроци на живо, история със записи на изминали уроци и нива, учебни материали и задачи за домашни. Уроците се провеждат онлайн всеки делничен ден.

Виртуална класна стая

Уроците в курсовете се провеждат на живо във виртуалната стая на Кабината. Виртуалната стая е онлайн приложение за комуникация, което се инсталира еднократно на компютър и телефон и след това стартира автоматично всеки път, когато ученика влезе в урок. В класната стая учителите преподават уроците и отговарят на въпроси на учениците. За разговори в стаята необходими слушалки с микрофон. 

Виртуалната класна стая може да се използва от настолен компютър, телефон или таблет. Практиката показва, че най ефективно е обучението и посещението на уроци през настолен компютър (PC). Необходима е стандартна интернет връзка. Препоръчваме учениците да използват стандартни слушалки с микрофон. Използването на вграден микрофон може да предизвика смущения в звука.

По правило уроците се провеждат само с аудио връзка. Някои учители използват видео връзка и позволяват и видео връзка между учениците.

Визуални класната стая се състои от 3 раздела – списък на участниците, чат и бяла дъска (whiteboard). В списъка на участниците са имената на учителя и учениците. Учениците говорят с натискане на бутон. До името на всеки участник има индикация, която показва дали микрофона му е включен. 

В чат полето е писмената дискусия между учителя и учениците. По време на урока всеки може да пише и коментира учебното съдържание и да отговаря на въпроси. Възможен е и личен чат – за да изпратят лично съобщения учениците или учителя, кликват върху името на участник и му пишат лично.

Бялата дъска (whiteboard) е най-голямата част на виртуалната класна стая. Там учителя визуализира учебното съдържание по което се води урока. То може да бъде презентация, текст, изображение или интернет страница. Учителя може и да споделя екрана си, като неговия екран също се появява в бялата дъска. На дъската учителя използва допълнителни визуални инструменти, които правят уроците по-интерактивни – подчертаване, оцветяване, удебеляване и вмъкване на текст и изображения.

Не винаги учениците желаят да говорят по време на уроците. Ако ученика желае само да слуша, натиска бутон ‘away’, който уведомява учителя и останалите ученици, че ученика не е активен участник. Учителя взема предвид това и не включва този ученик в разговорите и задачите по време на урока.

Името, с което ученика е регистриран в платформата става неговото име в класната стая. С това име към него се обръщат учителите и останалите ученици по време на уроците. Името в класната стая може да се променя в профила на ученика и да е различно от името на ученика. 

Неограничени уроци

Абонаментът включва всички нива в курсовете по немски език. Няма ограничения в броя на уроци, които могат да се посетят, както и в кои нива да бъдат те. Все пак препоръчваме учениците да не посещават нива, които са твърде високи или ниски за тях.

Нива и напредък

Учениците имат достъп до всички уроци в програмата. Те могат да следват едно или две нива или просто да посещават избрани от тях уроци за всички нива.

Предлагаме курсове по немски език с редовни граматически уроци разпределени в общо 7 нива – групи за начинаещи (нива A1-1, A1-2, A2-1) и групи за напреднали (нива A2-2, B1-1, B1-2, B2). Нивата са разделени на две части, например А1 е разделено на А1-1 и А1-2. Всяка част се преподава за 4 седмици, което е половин ниво. Едно цяло ниво се преподава за 8 седмици или около 2 месеца.

След края си нивото започва от начало и учениците имат възможност да се прехвърлят в следващо ниво или да повторят текущото.

Интензивни курсове по немски език: абонаментът е подходящ и за интензивно обучение – неограничения достъп и възможността за създаване на допълнителни уроци дава на учениците възможност да посещават по повече от един урок на ден.

Програмата и структурата на обучението се движат по предварително определени 4-седмични учебни пътеки, които включват: 

Следвайте ниво за да видите програмата на уроците за него, учебните материали и задачите за писане, на които ще получавате рецензии и насоки от учители. Можете да променяте вашето ниво по всяко време – ако ви е лесно, следвайте по-високо, и обратно.

Всички нива отговарят на Европейската езикова рамка.

Определяне на нивото

В платформата има тест за определяне на нивото, който се прави след записване. Нивото може да се определи и след консултация с учител. Друг вариант е учениците да разгледат учебните материали и да се ориентират за кое ниво са или просто да посетят урок на живо за дадено ниво и да преценят дали е подходящо за тях. Ако не е, нивото може да се смени с друго ниво само с един клик.

Важно: резултата от теста за определяне на нивото се използва само като ориентировъчна отправна точка за вашето ниво. За по-точно определяне на нивото препоръчваме да посетите 2-3 нива, и да се свържете с учител по време или след урок. Нивото се определя най-точно от учител.

Курсове по немски за начинаещи

Нивата за начинаещи са А1-1, А1-2 и А2-1, като първото е за напълно начинаещи. Напълно начинаещите започват от основни неща като азбука, числа, цветове, дните от седмицата и други основни понятия.

Следващи дати за начало на нивата в курса

Ако започвате от нулево ниво А1-1 (азбука, числа, цветове и други основни понятия), препоръчваме да изчакате начална дата на старт на всички нива. Ако ученика има дори минимална основа по немски език, препоръчваме включване по всяко време.

Следващи дати за начало на нивата в курс по немски език: Зарежда се…, Зарежда се…, Зарежда се…

В Кабината учениците имат достъп до всички 7 нива във всеки курс. Седемте нива се провеждат постоянно всяка седмица. Всяко ниво е разделено на две части, което осигурява гъвкавост и възможност за посещения на уроци в повече от едно ниво. Постоянно се провеждат две нива за начинаещи – А1-1 и А1-2.

Има смисъл да изчаквате началните дати само ако сте напълно начинаещи.

Ако не сте напълно начинаещи можете да се запишете по всяко време и да се включите в уроците.

Следим напредъка и активността на всеки ученик. По време на обучението си ученика получава оценки от учителите за всеки посетен урок и за всяка изпратена и рецензирана домашна работа. Записват се и оценките от решените от ученика тестове в учебните материали.

Сертификат се издава на база на активността на ученика в уроците (посетени уроци с активно участие) и учебните материали. Най-важния критерий е посещението на уроци с учители.

Издаването на сертификата не се заплаща. Ако ученика желае да получи сертификата на хартия, доставката с куриер е за негова сметка. Изпращаме сертификати на хартия само до адреси в България.

Уроци с учители

Уроците в програмата на курса следват последователността на материалите в отделните нива. В тях учителите преподават граматиката на отделните курсове по немски език. Учениците следват уроците, за да напредват по нивата и да преминават нива. Повечето от материалите, които се преподават са качени и в раздел ‘Учебни материали’ в платформата. След всеки урок, учителя също има възможност да качи допълнителни материали към урока, които могат да се свалят от учениците.

Освен основните редовни уроци в програмата има многобройни допълнителни уроци. Всички тези уроци отново имат нива, но не следват точната последователност на учебните материали.

Всеки урок има кутия с информация – час и дата на урока, тема, ниво и учител. Около 10 минути преди началото на урока, в кутията ще се появи бутона ‘Класна стая‘ – натиснете бутона и ще заредите приложението за вход в класната стая, откъдето влизате в урока с един клик.

Уроците, които са част от програмата са курсовете са в графика на съответния курс.

Ако се обучавате с абонамент ‘Курсове‘, можете да посещавате всички уроци в курса по езика, който изучавате, както и уроците в останалите курсове в платформата. Влезте в курса по немски език и изберете ‘График на уроците‘. В седмичния изглед на графика ще видите всички уроци. За да посетите урок не е нужно да отбелязвате или запазвате урока, или да уведомявате учителя или Кабината – просто отивате на урока и влизате в него. Кликнете върху кутията на урока – около 10 мин. преди началото ще се появи бутона за вход – ‘Класна стая’. Натиснете бутона и ще бъдете препратени към приложението виртуална класна стая. Няма никакво ограничение в броя уроци на живо, които можете да посетите в рамките на деня.

Ако вашият абонамент е ‘Частни уроци‘, вие ще разполагате с кредити в профила си, с които можете да посещавате отделни уроци от курса или да запазвате индивидуални уроци с избрани от вас учители. За да посетите урок в курс, отидете на програмата на курса, кликнете върху урока и заявете достъп. След като заплатите достъпа с кредити, около 10 мин. преди началото ще се появи бутона за вход – ‘Класна стая’. Натиснете бутона и ще бъдете препратени към приложението виртуална класна стая. С абонамент Частни уроци има ограничение на броя уроци, които можете да посетите. В меню ‘Запазени‘ можете да видите всички бъдещи и изминали уроци, за които сте закупили достъп с кредити.

С абонамент за курсовете на Кабината няма ограничения в броя уроци, които можете да посетите. Имате достъп до всички уроци във всички нива във всички курсове в платформата. Теоретично може по цял ден да сте в различни уроци във виртуалната класна стая (в Кабината се провеждат над 30 урока на ден.)

С абонамент за частни уроци имате ограничение в броя на уроците, които може да посетите. Заплащате достъп до всеки урок с кредитите от вашия портфейл. Кредитите могат да се използват и за създаване на индивидуални уроци.

Всички уроци в програмата на курса по немски език са по 60 минути. 

Стараем се да поддържаме малки групи от по няколко ученика. Когато в някой курс или ниво има повече ученици, добавяме допълнителни уроци. Можете да видите броя на участниците във всеки изминал урок след регистрация.

Задачи за домашна работа

Всяка седмица в профила на ученика се публикуват задачи за домашна работа. Задачите обикновено са кратки текстове, които учениците трябва да напишат на немски език по зададена тема или дума, съобразени с тяхното ниво. Всеки текст ще получава оценка, кратка рецензия и насоки от учители по немски в платформата на Кабината.

Писането е важна част от изучаването на немския език. Тренирайте вашите умения за писмено изразяване – изберете вашето приблизително ниво и ще получите задача за писане. Пишете бързо и без речник, за да могат нашите учители да преценят вашите реални умения и познания. Изпратените от вас текстове ще бъдат рецензирани от нашите учители. Ще получите обратна връзка за вашите грешки, оценка по десетобалната система и допълнителни насоки. Можете да изпращате до 5 текста на седмица.

Към домашните има възможност за създаване на дискусия и консултации с учителя, проверил вашата работа.

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Учители в курсовете по немски език

Учителите на Кабината преминават през прецизен подбор. Предлагаме опитни учители по немски език, подбрани сред стотици кандидати. Нашите учители са специализирани в онлайн преподаването. Работим дългогодишно с най-добрите учители доказали се с преподаването на хиляди онлайн уроци. 

За да говорите с учител в класната стая са ви необходими слушалки с микрофон. Учителите водят уроците в редовната програма на курсовете . Всеки учител има профил откъдето учениците могат да му пишат през платформата, както и да се запознаят с неговия опит и компетенции.

В графика на всеки курс учениците могат да използват филтър, с който да видят програмата на всички онлайн уроци на всеки учител за седмици напред и назад.

Активни учители: 9

Основната комуникация с учителите в платформата на Кабината е виртуалната класна стая – по време на всеки онлайн урок учениците имат жива връзка с преподавателя със слушалки и микрофон. Учениците задават въпроси на учителя, отговарят на въпроси и изпълняват поставените от учителя задачи и упражнения.

Ежеседмичните писмени задачи за домашна работа също са канал за комуникация – учителите пишат рецензии и насоки на всеки изпратен от учениците текст. Към всяка задача има възможност за дискусия с учителя по самата задача или по всякакви други въпроси свързани с обучението и уроците.

От профила на всеки учител, учениците могат да му изпращат съобщения, където да задават въпроси и да получават насоки, или да насрочват и уговарят допълнителни уроци.

Записи и учебни материали

Абонаментите за Кабината включват достъп до всички записи на изминали уроци проведени в платформата и допълнителни учебни материали във всички курсове.

Записи на изминали уроци

Всеки приключил онлайн урок остава като запис в платформата. Ако ученика пропусне урок, може да го гледа на запис, заедно със хиляди други записани уроци и видеа. В раздел ‘История’ има качени записи на хиляди изминали уроци и цели нива в Кабината.

Брой записи в курсове по немски език: 6162

Записите са удобен инструмент за съпътстващо или основно обучение. Те са подредени в същите учебни пътеки и последователност, както уроците в учебната програма на курсовете. На запис можете да преглеждате пропуснати от вас уроци в нивата и с учителите, които следвате. Ако в момента някое от нивата не се води от учителя, с който учите или харесвате, лесно можете да намерите записани цели нива, проведени от конкретния учител. Това е така, понеже учителите в Кабината редуват нивата, които водят и на всеки 4 седмици водят различно ниво.

Записите могат да се филтрират по учител и ниво и обхващат всички уроци проведени в класните стаи на Кабината през последните 2 години и половина. Някои от учениците на Кабината изучават немски език изцяло със записи на уроци. Записите на уроци могат да се гледат неограничен брой пъти и са постоянно налични в платформата.

Учебни материали в курсове по немски език

Модули: 32
Тестове: 145
Аудио: 2131
Видео: 34 (над 50 часа)

Отзиви от ученици

Добре  организирана платформа за интерактивно съвременно обучение в която резултатите идват неусетно бързо.

5/5
Petar Ivanov (мнение във Фейсбук)

Чудесен начин за изучаване на чужд език! Платформата позволява на всеки да посещава уроците в удобно време и да учи със собствено темпо. Преподавателите са доказани професионалисти, отдадени на работата си.

5/5
Tanya Noncheva (мнение във Фейсбук)
Платформата е интересна. Има много уроци. Уроците на живо са насочени към говорене и изчистване на грешки, което е чудесно. Човек има възможност да учи със собствено темпо. Доволна съм!
5/5
Liliya Georgieva (мнение в Гугъл Карти)

Обучението в Кабината е лесно и ефективно. Голям набор от учебни материали, упражнения и всичко това в удобно за нас време. Преподавате ли те са мили, предразполагат към по-добро овладяване на учебния материал.

5/5
Diana Uzunova (мнение в Гугъл Карти)

Невидима иконка с текст за да се зареди нужната библиотека.

Онлайн курс по немски език

Програма на уроците

Всички онлайн уроци в курсовете по немски език се водят от учители на живо в реално време. За да говорите с учителите и учениците са ви необходими слушалки с микрофон. Може да участвате и само като слушател. Всеки изминал урок остава на запис и може да се гледа по всяко време и неограничен брой пъти.

Абонамент

Абонаментът за Кабината предоставя достъп до всички услуги в учебната платформа – уроците на живо във всички курсове, записи на изминали уроци, задачи за домашна работа и учебни материали.

Абонамент "Курсове"

Период Цена Отстъпка
1 месец 389 лв. -
2 месеца 578 лв. (289 лв./месец) 25.71%
3 месеца 778 лв. (259.33 лв./месец) 33.33%
4 месеца 976 лв. (244 лв./месец) 37.28%
6 месеца 1380 лв. (230 лв./месец) 40.87%
12 месеца 2334 лв. (194.5 лв./месец) 50%
Записване Подробности за абонаментa

Възможност за отложен старт
Ако желаете отложен старт, можете след записване да определите сами началната дата на вашия абонамент с мейл или обаждане до Кабината.

Подарете курс
Заплатете абонамент Курсове или Частни уроци и след това се свържете с нас. Ще ви изпратим код за 100% намаление при записване, който да предоставите на ваш приятел или близък.

Абонаментът започва да тече веднага след заплащането му. Предоставяме възможност за отложен старт – ученика може да определи от коя дата да започне неговия абонамент (с мейл или обаждане до Кабината). 

Получавате брой дни, в които  да спирате курса си. Можете да спрете абонамента си, ако няма да посещавате уроци в курсове. Докато сте в пауза, не можете да използвате инструментите на курсовете – редовни и отворени уроци, записи на изминали уроци, учебни материали и домашни. Можете да създавате частни уроци и да комуникирате с ученици и учители през платформата. След като изтече периода на паузата, броят на дните, в които сте били в пауза, се добавя към продължителността на абонамента Ви (абонаментът Ви се удължава). Всеки нов абонамент Ви добавя брой дни, в които може да го поставяте на пауза. Неизползваните дни остават в профила ви и могат да бъдат използвани при удължаване на абонамента или нов абонамент.

Абонамент за 1 месец ви предоставя 7 дни за пауза, а абонамент за 2 и повече месеца – 14 дни.

Всеки ученик може да удължи абонамента си с 10% намаление преди датата на изтичане.

Изпращаме известие 7 дни преди изтичане на абонамента и второ известие 1 ден преди изтичане. При удължаване периода на новия ще се добави след този на текущия ви абонамент и няма да загубите дни. Абонамента може да се удължи по всяко време.

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Услуги за фирми

Специално предложение за обучение на служителите от Вашата фирма в езиковите курсове на Kabinata.com

Прочетете още

Изберете учител по немски език за вашите нужди

Препоръчителен абонамент

Възрастни - уроци в курсове и частни уроци

Деца и ученици до 4 клас - частни уроци

Ученици 5 - 8 клас - частни уроци

Ученици 9 - 12 клас - уроци в курсове и частни уроци

Кандидат-студенти - уроци в курсове и частни уроци

Разговорен немски - уроци в курсове и частни уроци

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?