Английски поговорки: A Bad Workman Always Blames his Tools

 

На лошия работник / майстор са му виновни инструментите.

Безотговорен или неумел работник посочва инструментите, с които си служи, като причината за несправянето му.

Bad [bæd]:

Лош, недоброкачествен, негоден, слаб.

Workman [‘wə:kmən]:

(Добър, лош и пр.) Работник.

Майстор.

Занаятчия.

Always [‘ɔ:lweiz,’ɔ:lwiz]:

Винаги, всякога, все.

Blame [bleim]:

Виня, обвинявам, укорявам, порицавам, критикувам остро.

His [hiz’iz]:

Негов, свой, си.

Tool [tu:l]:

Инструмент, сечиво. Средство.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150874672598812.438247.88355293811&type=1

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?