Английски поговорки: A Trouble Shared is a Trouble Halved

A Trouble Shared is a Trouble Halved

Споделена мъка е половин мъка (споделена радост е двойна радост).

Проблемите изглеждат по-малки, когато са споделени с някого.

Trouble [trʌbl] – безпокойство, вълнение, неприятност, грижа, тревога, труд, затруднение, беля.

Share [ʃεə]:

  • Дял, част, участие.
  • Деля, разделям, поделям (си), споделям.

Halve [ha:v]:

  • Половина.
  • Деля / Разделям наполовина (with), разполовявам.
  • Намалявам / Съкращавам наполовина.

Screenshot-ове от системата за онлайн обучение на www.Kabinata.com

Публикувахте от Kabinata.com в Четвъртък, 10 май 2012 г.

РЕГИСТРАЦИЯ