Английски поговорки: A Watched Pot Never Boils

A Watched Pot Never Boils

Когато чакаш, времето ти се струва безкрайно дълго.

Течността в наблюдаван съд (над който бдиш) не кипва никога.

Watch [wɔtʃ]:

  • Часовник (джобен, ръчен).
  • Наблюдавам, следя, пазя.
  • Бдя (over над), бодърствувам, нащрек съм.
  • Очаквам, дебна (и с for).
  • Гледам (телевизия).

Pot [pɔt]:

  • Гърне, делва, кюп.
  • Тенджера, чайник, кафеник.
  • разг. Сума / Куп пари.

Never [‘nevə] – никога, нивга.

Boil [bɔil] – вря, кипя (и прен.), завирам, възвирам.

Screenshot-ове от системата за онлайн обучение на www.Kabinata.com

Публикувахте от Kabinata.com в Четвъртък, 10 май 2012 г.

РЕГИСТРАЦИЯ