Английски поговорки: Bite off More than One Can Chew

Bite off More than One Can Chew

Да отхапеш повече, отколкото си способен да сдъвчеш.

Човек се опитва да извърши нещо, на което не е способен или е невъзможно.

Bite [bait]:

  • Захапвам, хапя, ухапвам, гриза.
  • Bite off – отхапвам.

Off [‘ɔf]:

  • Отдалечаване, отдалеченост, разстояние и по време от-, из-, на-.
  • Извършване на действие докрай, из-, до-, от-.

More [mɔ:] – повече.

Than [ðæn] – отколкото.

One [wʌn]:

  • Един, първи.
  • Един, някой.
  • Числото едно, единица.

Can [kæn, kən, kn] – мога, имам право, разрешено ми е.

Chew [tJu:] – дъвча, сдъвквам, дъвча тютюн

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150874672598812.438247.88355293811&type=1

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?