Английски поговорки: Bite off More than One Can Chew

Bite off More than One Can Chew

Да отхапеш повече, отколкото си способен да сдъвчеш.

Човек се опитва да извърши нещо, на което не е способен или е невъзможно.

Bite [bait]:

  • Захапвам, хапя, ухапвам, гриза.
  • Bite off – отхапвам.

Off [‘ɔf]:

  • Отдалечаване, отдалеченост, разстояние и по време от-, из-, на-.
  • Извършване на действие докрай, из-, до-, от-.

More [mɔ:] – повече.

Than [ðæn] – отколкото.

One [wʌn]:

  • Един, първи.
  • Един, някой.
  • Числото едно, единица.

Can [kæn, kən, kn] – мога, имам право, разрешено ми е.

Chew [tJu:] – дъвча, сдъвквам, дъвча тютюн

Screenshot-ове от системата за онлайн обучение на www.Kabinata.com

Публикувахте от Kabinata.com в Четвъртък, 10 май 2012 г.

РЕГИСТРАЦИЯ