Английски поговорки: It’s No Use Crying Over Spilt Milk

Станалото – станало.

Безсмислено е човек да се разкайва за нещо, което е загубено и не може да бъде възстановено, или за грешка, която не може да бъде поправена.

Use [ju:s]:

Употреба, употребление, използване.

Нужда.

Полза, смисъл.

Cry [krai]:

Плача, рева.

Over [‘ouvə]:

Над, върху (и прен.), край, до.

За, относно, във връзка с.

Spill [spil]:

Разливам (се), разсипвам (се), проливам (кръв и пр.).

Milk [milk]:

Мляко.

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време

Система на обучение;

Безплатен инструмент за учене на думи;

“Аз мога повече”  чуждоезиково обучение.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150874672598812.438247.88355293811&type=1

*

РЕГИСТРАЦИЯ

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?