Английски поговорки: It’s No Use Crying Over Spilt Milk

Станалото – станало.

Безсмислено е човек да се разкайва за нещо, което е загубено и не може да бъде възстановено, или за грешка, която не може да бъде поправена.

Use [ju:s]:

Употреба, употребление, използване.

Нужда.

Полза, смисъл.

Cry [krai]:

Плача, рева.

Over [‘ouvə]:

Над, върху (и прен.), край, до.

За, относно, във връзка с.

Spill [spil]:

Разливам (се), разсипвам (се), проливам (кръв и пр.).

Milk [milk]:

Мляко.

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време

Система на обучение;

Безплатен инструмент за учене на думи;

“Аз мога повече”  чуждоезиково обучение.

Screenshot-ове от системата за онлайн обучение на www.Kabinata.com

Публикувахте от Kabinata.com в Четвъртък, 10 май 2012 г.

*

РЕГИСТРАЦИЯ