Английски поговорки: Jack of All Trades and Master of None

Човек, който го бива за всичко, рядко владее отлично някое от нещата, които умее.

Jack of all trades:

Човек, който го бива за всичко.

Jack [dʒæk]:

Умалително за John.

Човек, момче.

All [ɔ:l]:

Всичко.

Целият, всичкият.

Всеки, всички, всякакъв.

Trade [treid]:

Занаят, занятие, професия.

Търговия, търговия на дребно.

Master [‘ma:stə]:

Майстор, занаятчия.

Майстор, експерт, маестро.

Господар. собственик. Притежател.

Овладявам, усвоявам, изучавам.

None [nʌn]:

Никой, никои, ни един, никакъв, нищо.

Никак, ни най-малко, съвсем не.

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време

Система на обучение;

Безплатен инструмент за учене на думи;

“Аз мога повече”  чуждоезиково обучение.

 

Screenshot-ове от системата за онлайн обучение на www.Kabinata.com

Публикувахте от Kabinata.com в Четвъртък, 10 май 2012 г.

*

РЕГИСТРАЦИЯ