Английски поговорки: Let Bygones Be Bygones

Било каквото било.

Да забравим лошото.

Да сложим пепел на миналото.

Човек трябва да прощава и да забравя лошите дела на другите хора.

Bygone [‘baigɔn]:

рl. Минали неприятности/дрязги.

Минал, преминал, предишен.

Минало.

Let [let]:

Да, нека (да), хайде да

Оставям, позволявам, разрешавам, пускам

Оставям (в дадено състояние)

Пускам без наказание, освобождавам от задължение (from и с ger), прощавам.

By [bai]:

Край, до, близо до, у, по.

Покрай, през.

Начин чрез, посредством, с, по, на, за, от.

Време до, най-късно до, не по-късно от.

При сравнение с.

Според, съгласно, по.

В (името на).

Близо, наблизо.

Покрай, настрана.

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време

Система на обучение;

Безплатен инструмент за учене на думи;

“Аз мога повече”  чуждоезиково обучение.

Screenshot-ове от системата за онлайн обучение на www.Kabinata.com

Публикувахте от Kabinata.com в Четвъртък, 10 май 2012 г.

*

РЕГИСТРАЦИЯ