Английски поговорки: Look at the Bright Side

 

Бъди оптимист.

Гледай оптимистично на нещата.

Look [luk]:

 • Гледам, поглеждам.

Bright [brait]:

 • Светъл, ярък.
 • Блестящ, бляскав, сияен, лъчист, лъскав.
 • Полиран, излъскан.
 • Прозрачен (за течност), чист. ясен (за звук).
 • Ясен, ведър (за време, деи).
 • Светъл, слънчев (за стая и пр.).
 • прен. Благоприятен, щастлив, блестящ (за бъдеще, перспекmиви и пр.).
 • Весел, радостен, сияещ.
 • Жив, оживен.
 • Умен. надарен, буден, духовит.

Side [said]:

 • Страна (на предмет, въпрос и пр.).
 • геом. Стена, повърхност.
 • Бряг, склон.
 • Ръб, край (на тротоар и пр.).
 • Страна, линия (родствена).
 • Половина от заклано животно (по дължина), плешка, бут.
 • Страна (при спор и пр.), отбор, партия.
 • Отдел, профил (на учебно заведение).
 • sl. Важничене, фукане.
 • attr. Страничен, маловажен, второстепенен, допълнителен (към главно ядене), кос (за поглед).

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150874672598812.438247.88355293811&type=1

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?