Английски поговорки: To Put the Cart before the Horse

To Put the Cart before the Horse

Правя / Обръщам нещата наопаки.

Започвам от краката за главата.

Върша нещо в неправилния порядък.

Поставям каруцата пред коня.

Put [put] – слагам, поставям, турям, оставям.

Cart [ka:t] – кола, каруца, талига, двуколка.

Before [bi’fɔ:] – напред, от пред, предварително.

Horse [hɔ:s]зоол. кон (Equus caballus).

Screenshot-ове от системата за онлайн обучение на www.Kabinata.com

Публикувахте от Kabinata.com в Четвъртък, 10 май 2012 г.

РЕГИСТРАЦИЯ