Английски поговорки: Too Many Cooks Spoil the Broth

Too Many Cooks Spoil the Broth

Твърде много готвачи развалят супата / бульона.

Много баби, хилаво дете.

Дадено нещо е неуспешно, когато се върши от твърде много хора.

Too [tu:]:

  • Също и, освен това, при това, и то.
  • Извънредно много, прекалено, прекомерно, твърде.

Many [‘meni] – (more, most) много (при броими cъщ.), многоброен.

Cook [kuk]:

  • Готвач.
  • Готвя, сготвям, варя, сварявам, пека, опичам, изпичам.

Spoil [spɔil]:

  • Развалям (се), по вреждам (се).
  • Глезя, разглезвам, обграждам с прекалено внимание.

Broth [brəθ] – булъон, супа.

Screenshot-ове от системата за онлайн обучение на www.Kabinata.com

Публикувахте от Kabinata.com в Четвъртък, 10 май 2012 г.

РЕГИСТРАЦИЯ