Английски поговорки: Too Many Cooks Spoil the Broth

Too Many Cooks Spoil the Broth

Твърде много готвачи развалят супата / бульона.

Много баби, хилаво дете.

Дадено нещо е неуспешно, когато се върши от твърде много хора.

Too [tu:]:

  • Също и, освен това, при това, и то.
  • Извънредно много, прекалено, прекомерно, твърде.

Many [‘meni] – (more, most) много (при броими cъщ.), многоброен.

Cook [kuk]:

  • Готвач.
  • Готвя, сготвям, варя, сварявам, пека, опичам, изпичам.

Spoil [spɔil]:

  • Развалям (се), по вреждам (се).
  • Глезя, разглезвам, обграждам с прекалено внимание.

Broth [brəθ] – булъон, супа.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150874672598812.438247.88355293811&type=1

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?