Английски поговорки: Worship the Ground Somebody Walks on

Worship the Ground Somebody Walks on

Силно влюбен в някого.

 

Worship [‘wə:ʃip]:

  • Уважение, почит, преклонение, култ, обожаване, обожание, боготворене.
  • Богослужение, литургия.
  • ост. Почетна титла на някои длъжностни лица.
  • Почитам, уважавам, тача, прекланям се пред, въздигам в култ, обожавам, боготворя.
  • Участвувам в / Посещавам богослужение, моля се в църква / храм.

Ground [graund]:

  • Земя, почва, под, настилка.
  • Място, местност, пространство, област, район.

Somebody [‘sʌmbədi] – някой.

Walk [wɔ:k] – вървя, ходя, вървя / отивам пеш.

Screenshot-ове от системата за онлайн обучение на www.Kabinata.com

Публикувахте от Kabinata.com в Четвъртък, 10 май 2012 г.

РЕГИСТРАЦИЯ