Антоними – I

Антонимите са тези думи, които имат противоположно значение на дадената, напр. красив – грозен; удобен – неудобен. Както на български език, така и на испански език, антонимът или е дума с друг корен, или се образува от дадената чрез представки.

Най-напред предлагам малко информация за образуването на  антоними с помoщта на представките:

-in

cómodo – incómodo   (удобен – неудобен)

alámbrico – inalámbrico  (жичен – безжичен)

estable – inestable (стабилен – нестабилен)

capaz – incapaz  (способен – неспособен)

adecuado – inadecuado (подходящ – неподходящ)   etc.

-im (когато думата започва с   p)

preciso – impreciso (точен – неточен)

personal – impersonal (личен – безличен)

perfección – imperfección (съвършенство – несъвършенство)

posible – imposible (възможен – невъзможен)

potencia – impotencia  (мощ – немощ), etc.

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по испански език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?