Вече може да докладвате грешки в тестовете ни

От началото на тази седмица във всички тестове на „Кабината” вече има инструмент за докладване на грешки.

При click върху линк „докладвай за грешка в този учебен материал” се отваря прозорец, в който потребителят въвежда грешката, която желае да докладва, след което я изпраща.

Услугата е достъпна във всички тестове и за всички курсисти.

След изпращане на доклада за грешка, курсистът получава обратна връзка по е-поща.

РЕГИСТРАЦИЯ