Проектът Е-кампус на МОМН, разработен с участието на Кабината, бе представен

На 22 май 2013 г. в УНСС бе представен проектът „Електронен кампус“. Той се състои в обединяване в един портал (campus.egov.bg) на всички досега съществуващи в МОМН електронни услуги за студенти.

От цитираната дата всеки студент в България има напълно безплатен достъп с едно потребителско име и парола до тези услуги.

Проектът бе представен от министъра на образованието – проф. Николай Милошев, Роман Василев – министър на е-управлението, проф. Стати Статев – ректор на УНСС и Орлин Кузов – директор на дирекция ИКТ в МОМН.

Една от услугите в портала – „Студентски практики„, е реализирана съвместно от „Кабината“ и Инфосистемс. Благодарение на технологиите си, миналата година „Кабината“ бе отличена от Световната банка като едно от 20-те най-иновативни малки и средни предприятия в света.

Проектът „Студентски практики

е за осигуряване практическо обучение на всички над 60 000 студенти в България.

За успешно приключило практическо обучение по проект „Студентски практики“ се счита, проведено в реална работна среда в рамките на 240 ч. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия от 480 лв.

Към момента на представянето на проекта в сайта са регистрирани 4 352 работодатели и са публикувани 1 078 обяви за реализация на 6 471 позиции за студентски практики. Предстоят регистрациите на много повече работодатели и студенти.

За първи път у нас този процес се извършва изцяло онлайн.

Представянето на campus.egov.bg от официалните лица

„Електронен кампус“

Основните услуги в портала campus.egov.bg са:

  • Регистър на действащи и прекъснали студенти и докторанти
  • Проект „Студентски стипендии“
  • Студентски практики
  • Рейтинг на висшите училища

Достъпът до портала campus.egov.bg е с потребителско име факултетен номер и парола ЕГН. От 22 май всеки студент, регистриран в една от е-услугите на МОМН, може да влезе с тези данни и да го ползва.

Проектът „Електронен кампус“ е финансиран със средства от ЕС по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР).

В повече от 80 студентски общежития в страната вече са монтирани рутери за безжичен интернет.

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?