Два начина да изразим бъдеще, използвайки сегашни времена

Е, да продължим с темата – бъдеще и как да го изразим най-точно. В предишната си публикация акцентирах върху present continuous – за неща, които предварително сме планували и/или решили (for something which we have already decided and arranged to do), този път ще обърна внимание на present simple.

Present Simple ( I do) with a future meaning

We use the present simple when we talk about timetables, programmes etc. ( for public transport, cinemas etc.):

For example:

My train leaves at 11.30, so I need to be at the station by 11.15.

What time does the film begin this evening?

It’s Wednesday tomorrow./Tomorrow is Wednesday.

You can use the present simple to talk about people if their plans are fixed like a timetable:

For example:

I start my new job on Monday.

What time do you finish work tomorrow?

But the continuous is more usual for personal arrangements:

For example:

What time are you meeting Ann tomorrow? ( not do you meet)

Compare:

Present Continuous                                                                                          Present Simple

What time are you arriving?                                                               What time does the train arrive?

I‘m going to the cinema this evening.                                                  The film begins at 8.15 ( this evening).

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?