Два начина да изразим бъдеще, използвайки сегашни времена

Много от граматиките спорят върху термина ‘бъдеще време’ в английския език. Аз приемам позицията, че за изразяване на бъдеще време могат да бъдат приложени различни начини, в зависимост от това какво точно искаме да посочим. Започвам с два от най- живописните начинa- с помощта  на сегашно просто/ present simple/ и сегашно продължително време/ present continuous/.

Present continuous (I am doing) with a future meaning

1)

I’m doing something (tomorrow) = I have already decided and arranged to do it.

For example:

A: What are you doing on Saturday evening? (not What do you do)

B: I’m going to the theatre. (not I go)

For example:

I’m not working tomorrow, so we can go out somewhere.

Ian isn’t playing football next Saturday. He’s hurt his leg.

2)

‘I’m going to (do)’ is also possible in these sentences:

For example:

‘What are you going to do on Saturday evening?’

But the present continuous is more natural for arrangements.

3)

Do not use will to talk about what you have arranged to do:

For example:

What are you doing this evening? (not What will you do?)

Alex is getting married next month. (not will get)

4)

You can also use the present continuous for an action just before you begin to do it. This happens especially with verbs of movement (go, come, leave etc.)

For example:

I’m tired. I’m going to bed now. Good night. (not I go to bed now)

‘Tina, are you ready yet?’ Yes, I’m coming.’ (not I come)

To be continued….

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?