ЗАБАВНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА

Привет на всички читатели! Добре дошли в рубриката „При нас е весело.”  Както знаете отново настъпиха избори и отново се заговори трескаво за политика. И ако някой все още не е съвсем наясно що е то политиката и има ли почва у нас, нека прочете интерпретацията на едно хлапе, което току-що е научило първия си урок по Политика на семейно-правните отношения.

A little boy goes to his dad and asks, „What is politics?“
Dad says, „Well son, let me try to explain it this way: I’m the breadwinner of the family, so let’s call me Capitalism. Your Mom, she’s the administrator of the money, so we’ll call her the Government. We’re here to take care of your needs, so we’ll call you the people. The nanny, we’ll consider her the Working Class. And your baby brother, we’ll call him the Future. Now, think about that and see if that makes sense,“
So the little boy goes off to bed thinking about what dad had said. Later that night, he hears his baby brother crying, so he gets up to check on him. He finds that the baby has severely soiled his diaper. So the little boy goes to his parents’ room and finds his mother sound asleep. Not wanting to wake her, he goes to the nanny’s room. Finding the door locked, he peeks in the keyhole and sees his father in bed with the nanny. He gives up and goes back to bed. The next morning, the little boy says to his father, „Dad, I think I Understand the concept of politics now.“ The father says, „Good son, tell me in your own words what you think politics is all about.“ The little boy replies, „Well, while Capitalism is busy with the Working Class, the Government is sound asleep, the People are being ignored and the Future is in deep excrement.

 

 

 

 BREAD-WINNER

[‘ [‘bredwinə]

n човек, който работи. за да изхранва семейство

 

GOVERNMENT

[‘gʌvnmənt]

1. правителство

 

NANNY

[‘næni]

I. 1. бавачка

 

CONSIDER

[kən’sidə]

4. смятам, считам

 

CHECK

[tfek]

3. проверявам, проучвам (и с on, up, upon, ам. out)

 

SOIL

[sɔil]

II. 1. цапам (се), изцапвам (се), измърсявам (се), замърсявам (се), омърсявам (се) (и прен.)

 

DIAPER

[‘daiəpə]

пелена

SOUND ASLEEP

[saund ə’sli:p]

дълбоко заспал

PEEK

[pi:k]

I. v надничам, назъртам (in, out)

 

KEYHOLE

[‘ki:houl]

1. отвор за ключ, ключалка

 

GIVE UP

отстъпвам, предавам (се), отказвам (се),

 

CONCEPT

[‘kɔnsept]

n понятие, идея, обща представа

EXCREMENT

[‘ekskrimənt]

 изпражнения, екскременти

 

 

 

 

 

 

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Един коментар към “ЗАБАВНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА”

  1. Цвети, не смятам, че те бива само в поезията ,мила. Добре се справяш и с прозата …:P

Коментарите са изключени.

Предстоящи уроци Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?